Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

| 36-37

ΓΙΑΤΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ο Σουλεϊμάν
και η... μάχη
της τουλίπας

Η Τουρκία «ασύμμετρη
απειλή» για την Ευρώπη

| 32

ΓΡΟΘΙΑ ΡΟΥΤΕ
ΣΤΟ ΛΑΪΚΙΣΜΟ
16

Γράφει ο Β. Κοψαχείλης-Διεθνολόγος

Ξεκάρφωμα

| 34-35

16
Ξεκάρφωμα
εκάρφωμα 16
Ξ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΑΡΕΣΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Διαβάστε ακόμα...Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΑΡΕΣΤΗ
ΑΛΕΞΗΣ ΜΕ… ΣΩΡΡΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ!
Τ
Πέταλο, Τ
Ο

του Σαββατοκύριακου

σελίδες
ένθετο
ένθετο
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΕΝΑ
ΤΟΥΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΚΟΣΜΟΤΟΥ
ΜΙΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΤΉΝ ΤV ΚΑΙ
ΤΟΝΚΟΣΜΟ
ΚΑΙΤΟΝ
ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΤΉΝ ΤV
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ

Του Άρες Μάρες

Αρένες,
Μedia,
Ό,τι πεις

ΙΔΡΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

www.tokarfi.gr

18. 03. 2017

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 824

(3,5€ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)

OI «ΠΥΡΗΝΕΣ» ΧΤΥΠΟΥΝ
ΣΕ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΑΡΙΣΙ

ΤΡΟΜΟΣ
ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ

|6

ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

SOS στον Τσίπρα από

σελίδες

ένθετο
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΤΉΝ ΤV ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
σελίδες

ΣΕΛ. 4-7, 17, 19-25, 40-41, 47

2€

τράπεζες και Στουρνάρα

ο Ξεκάρφωμα παρουσιάζει τα βασικά σημεία
των κεφαλαίων της Ιστορίας των νεωτέρων χρόνων που παρήγγειλε ο
νέος -μετριοπαθής- υπουργός
Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου,
εν όψει της σχεδιαζόμενης αναθεώρησης των βιβλίων στο Λύκειο. Ιδού το σχετικό προσχέδιο
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
1936. Η δικτατορία του Μεταξά
υπήρξε ό,τι πιο απεχθές, ό,τι πιο
βάρβαρο, ό,τι πιο αποκρουστικό συνέβη στον ελλαδικό χώρο
από την Εποχή των Παγετώνων.
Αντιθέτως, η δικτατορία του προλεταριάτου, που εφαρμοζόταν
την ίδια χρονική περίοδο στη
Σοβιετική Ένωση, ήταν ό,τι πιο
ελπιδοφόρο, ό,τι πιο ανθισμένο,
ό,τι πιο ευγενικό εμφανίσθηκε
στην πλανήτη Γη από την Περίοδο της Πλειστοκαίνου. Παράδειγμα; Το ρετσινόλαδο που έδινε ο Έλληνας δικτάτορας στους
κομμουνιστές κρατούμενους:
Ήταν απαίσιο! Ενώ το σοβιετικό ρετσινόλαδο που πρόσφερε
ο Πατερούλης Ιωσήφ ευωδίαζε,
παναθεμάτο, και άνοιγε την όρεξη σε όλα τα γκούλαγκ!
1940. Είναι αστικός μύθος ότι ο
Μεταξάς είπε το « Όχι» στον Ιταλό πρέσβη που τον επισκέφθηκε ώρα 3 και κάτι τα ξημερώματα
στη βίλα του στην Κηφισιά. Λογικά, εκείνη την ώρα ο δικτάτορας πρέπει να κοιμόταν… Εκτός
και αν ο παλιόγερος το είπε μέσα
στον ύπνο, ή το εκστόμισε μισοκοιμισμένος χωρίς να το θέλει.
1940-41. Το Αλβανικό Έπος στα
παγωμένα βουνά δεν το έκαναν
όλοι οι Έλληνες- δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι. Αλλά μόνο οι
αριστεροί! Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είχαν ζητήσει αναρρωτική
άδεια από τους βασιλο- μεταξικούς αξιωματικούς τους.
1940 – 1944. Αντίσταση κατά
των δυνάμεων κατοχής έκαναν

Του Άρες Μάρες

ο Ξεκάρφωμα παρουσιάζει τα βασικά σημεία
κεφαλαίων της ΙστοΤου των
ρίας των νεωτέρων χρόνων που παρήγγειλε ο
κινήματος
αρχηγός τουυπουργός
νέος -μετριοπαθήςΣυνέλευσις»
Παιδείας κ.
Κώστας Γαβρόγλου,
«Ελλήνων
ευεν όψει της
σχεδιαζόμενης
αναεπίδοξος εθνικός
και
θεώρησης των βιβλίων στο Λύεντιμότατος κύεργέτης
κειο. Ιδού το σχετικό προσχέδιο
Σώρρας,
ριος Αρτέμης
του Παιδαγωγικού
Ινστιτούαποτου:
μας έδωσε την ακόλουθη μη
1936. Η δικτατορία του Μεταξά
συνέντευξη (γιατί πρόκλειστική
υπήρξε
ό,τι πιο απεχθές, ό,τι πιο Η
Αντέννα).
στον
λαβε ο Θέμος
βάρβαρο,
ό,τι πιο
αποκρουστιστα όρθια
κόσυνέντευξη
συνέβη στονέγινε
ελλαδικό
χώροστα
« Όλα
από την Εποχή της
Παγετώνων.
παρασκήνια τωνεκπομπής
Αντιθέτως, η δικτατορία τουκαθόλου
δεν είναι προγια όλα» και
λεταριάτου,
που εφαρμοζόταν
ή…περίοδο στη
τηναποκαλυπτικ
ίδια χρονική
πού
Σοβιετική Ένωση,
ήταν
ό,τι
πιοπροΑπό
ΞΕΚΑΡΦΩΤΗΣ:
ελπιδοφόρο, ό,τι πιο ανθισμένο,
ό,τιέρχεστε;
πιο ευγενικό εμφανίσθηκε
Αλλά
Πάτρα.
τηντην
στην
πλανήτηΑπό
Γη από
ΠερίΣΩΡΡΑΣ:
της Αχαϊοδοποια
της Πάτρα;
Πλειστοκαίνου.
Την ΠάτραΠαράδειγμα; Το ρετσινόλαδο
που
έδι- των
Πάτρα
Συμπολιτείας. Την
νε οκής
Έλληνας δικτάτορας στους των
Την Πάτρα
αρχαίων Θεών.
κομμουνιστές
κρατούμενους:
λέμε ΈλΚαι
Ήταν
απαίσιο!
Ενώ
τοόταν
σοβιετιΕλλήνων.
προπου είναι
κό ρετσινόλαδο
που
πρόσφερε
Ελ-λην
λην, εννοούμε
ο Πατερούλης Ιωσήφ ευωδίαζε,
εδημιουργήθη εκ του
Θεός, διότι
παναθεμάτο,
και άνοιγε την όρεΘεών και, όπως γράφει
των
ξη σεΘεού
όλα τα
γκούλαγκ!
μόνο οι αριστεροί. Οι αντάρτι- δεμονίας σε ένα χαρτάκι. Πρό- νά, πήρε και τα όπλα που έπρε- 1949-50. Η ήττα του Δημοκρατι1940.
αστικός
μύθος στο
ότι οβιβλίο
Φουράκης
Ιωάννης
ο Είναι
κες ομάδες του Ψαρού, του Ζέρ- σφατες μελέτες του Ινστιτούτου πε να παραδώσει με τη Συμφω- κού Στρατού ήταν απότοκος της
Μεταξάς είπε το « Όχι» στον
των Δελβα και άλλων δεξιών καθαρμά- Μελετών Νίκος Πουλαντζάς, νία της Βάρκιζας, που ήταν ένα ιμπεριαλιστικής επέμβασης των
προ-μηνύματα Ιτατου «Τα
λό πρέσβη
που τον επισκέφθηπύθων»,
των είχαν μεν συμμετοχή σε θέλουν το πολυβόλο που άνοιξε Μνημόνιο λίγο πιο ελαφρύ από Αμερικάνων μέσω του Δόγματος
ο σιωνιστικός
καικάτι
φών
κε ώρα
3 και
τα ξημερώματα
κατά των Γερμανών πυρ κατά των διαδηλωτών της το δικό μας. Ο αγώνας του Δη- Τρούμαν, που προέβλεπε την οιδια
μας επιθέσεις
πλανήτου
του
στη βίλα
του επί
στην
Κηφισιά.
Λοεστάλη
και Ιταλών κατακτητών, αλλά πλατείας Συντάγματος να το χει- μοκρατικού Στρατού, ο οποίος κονομική βοήθεια στην ξενόδουγικά, εκείνη την
ώρακαι
ο δικτάτοδότης και τροτα ψεύτικα όπλα τους πετούσαν ρίζεται προσωπικά ο ίδιος ο τότε αποτελούσε τιμημένη κουκουέ- λη ελληνική κυβέρνηση των κενα είναι φορεύς
ρας πρέπει να κοιμόταν… Εκτός
πνεύματος
σερπαντίνες, κομφετί και αλεύ- Πρωθυπουργός Γεώργιος Πα- δικη προέκταση του ΕΑΜ, δινό- ντρο-δεξιών κοινοβουλευτικών
θείου
του το
και ανφο-δότης
ο παλιόγερος
είπε μέσα
ρι.
πανδρέου! Αυτό το ανδρείκελο ταν προκειμένου να οικοδομηθεί κομμάτων, με παράλληλη στραήτο ποτέ
Διά τούτο δεν
στον ύπνο,
ή το εκστόμισε
μισοκαι λόγου.
1944. Στον ματωμένο Δεκέμβρη των Εγγλέζων! Ο πουλημένος στην Ελλάδα ένα καθεστώς – αν- τιωτική υποστήριξη. Στόχος; Να
ποτέ ανόητος,
κοιμισμένος
να το θέλει.
θα καταστή
και δενχωρίς
η ευθύνη ανήκει μόνο στις αστι- στο Λονδίνο της Μάγκνα Κάρτα! θόκηπος! Ένα καθεστώς μιας παραμείνει η χώρα μας στο δυτι1940-41. Το Αλβανικό Έπος
και άλογος ! στα κές δυνάμεις και στον αυτοαπο- Ο ταγμένος με τα συμφέροντα πλατιάς, λαϊκο-δημοκρατικής κό καπιταλιστικό στρατόπεδο
περίθαλψη,
άφρων
υτική και
παγωμένα
βουνά δεν το έκαναν
τροφαρμακε
μην υπαχθεί
στον κομμουνικαλούμενο
«Πατέρα της Νίκης» της ψευτο-κοινοβουλευτικής δη- εξουσίας, όπουΜόνο;
τεχνίτηςως
Ξεκινήσατε
ΞΕΚ: κανένα ακροδε- να
όλοι οιΞΕΚ:
Έλληνεςδεξιοί, αριστεκαθώς και καήδη σχέδια
μεταφορά
δωρεάνμε
Βρετανό
Πρωθυπουργό, άξιο εκ- μοκρατίας
της Έχω
αστικοτσιφλικάξιό, αστικό, κεντροδεξιό, κεντροστικό παράδεισο
αγγελούδια,
καταρτίσει
τε
ΣΩΡ:
το μεγαλύτερο
ροί καιπλακατζής,
κεντρώοι. Αλλά
μόνο οι
διαγράψω
μετά ασχοληθήκα
Συνέλευσις»,
Ναδεν
των αι«Ελλήνων
φραστήλέγεται
του βρετανικού
ιμπεριαδικης μπουρζουαζίας!
αριστερόΣΩΡ:
καθοίκι
θα μπορού- νεράιδες τάργηση
και νύμφες.
Περίπου
της κατάθλιψης,
γαλαξίες που αριθμούν
τους
συνδιαριστεροί! Γιατί όλοι
οι υπόλοι- παιχνισε διεθνήαυτό
στις γιαΤο
χρέους
φουσκωτών
του
της
επιχειρήσω
λισμού διά
καιτου
συκοφάντη
Με- 1944-49.
ΚΚΕ, με απόφασε να βγάλει
κιχ,
ενώ
ταυτόχρονα
το καθεστώς πουτων
πάειρευματικών,
τώρα
μέρος
με ενοικίαση
οποίου θατου
Θα ξεκινήσουποι είχαν
ζητήσει αναρρωτική
μορροΐδων,
άστρα.
το η
γιαφέρει
100.000
το 1953να
και παραλίγάλου Στάλιν, με τον
οποίο να
τάχα
σητην
του μεγάλου
ηγέτη
του Νίκου θα άνθιζαν
πλέριαόπως
όλες έγινε
οι φωνές
λαϊκο-μετωπική κυ- στη μέση,
σώσω
για παιδότοπους
άσκεψη
εκλογές
διώντους
άδεια από
βασιλο- μεταξιτου πόνου
ερχόμενες
εκτόξευση
τηνμη
αρθρίτιδας,
μου μοίρασε σφαίρες επιρρο-να σωθώ
Ζαχαριάδη,
πήρεΚυριακή,
τα βουνά,
επαίνων, ύμνων και δοξολογίας βέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ
με καμε, αύριο
ύστερα ανήλθατε
της Γερμανίας.
κούς αξιωματικούς
τους.
παράλληλα
άκρα.
ες της Αχαΐας,
κάτω
νέφοςτηςχρέος
Ελλάδα και
νέας επαναστατικής πετάνιο - ινστρούχτορα
σύής στα Βαλκάνια,
στη
συνάντη- αντέχοντας τους
διωγμούς
από υπέρ
γαλαξιακό
και στα άνω καιτον
προς το μεγάλο
εισαγω1940 – 1944.
Αντίσταση
κατά
του
όπως
αξίωμα
Μόνο;
δικαστήρια,
αυτά τα
τα
ΞΕΚ:
ανώτατο
δωσίλογους,
ταγματασφαλίτες
ηγεσία
ΖαχαριάδηΣιάντουΙωντροφο
Αλέξη
και
στρατιωτικό
ση
της
Μόσχας,
Οκτώβρη
του
στο
και εγώ από
, αμέσως μετά
ΞΕΚ: Μα, κ. Σώρρα. Αλλά
των δυνάμεων κατοχής έκαναν
Μαγγελάνου
Ταγράφοντας
του
τον ΕΝΦΙΑ.
‘44,
τα ποσοστά
κη- και οί.
χίτες.
Παίρνοντας
τα βου- αννίδη.
καθοδηγητή τον καπετάν Πάνο!
ς Πρωθυπουργ
γέα φορτηγών και εκσκαφέων.
Τσίπρας.
Κε- ΣΩΡ: Να καταργήσω

Άρες Μάρες

Η κλοπή
της πατέντας

Τι θα διά-γράφουν
τα νέα βιβλία

ν
Τι θα διά-γράφου
τα νέα βιβλία

ότι
τελευταία χρόνια ισχυρίζεστε
Πρόεπουλήσατε στον Αμερικανό
πυδρο τεχνολογία για εκτόξευση
αυτής
ραύλων στο διάστημα και εξ
σε τράπεζα
πώλησης διαθέτετε
τηςαριστεροί.
μόνο οι
Οι δολάρια,
αντάρτιεκ
τρισ.
1
του Μόντρεαλ
στο
κες ομάδες
του δίνετε
Ψαρού,
τουδισ.
Ζέρτα 300
των οποίων
να ξεχρεώβα καιελληνικό
άλλωνδημόσιο
δεξιώνγιακαθαρμάχρέος. Επιπλέον,
σει το ελληνικό
των είχαν
μεν συμμετοχή
τη
απόσε
λέτε ότι έχετε κληρονομιά
της Τράπεζας
επιθέσεις
των Γερμανών
σας μετοχές
γιαγιάκατά
να
Τίποτα άλλο έχετε
Ανατολής.
και Ιταλών
κατακτητών,
αλλά
δηλώσετε;
τα ψεύτικα
όπλα τους πετούσαν
που
ΣΩΡ: Έχω και ένα κομματάκι

οι διατελέσαντε
έλεγε και ο Αλέξης
θα στοχεύσουμε το Άλφα του
Διότι, ως γνωρίζετε, οι Έλληνες νταύρου και στο τέλος της ερχόμε- ΞΕΚ: Μόνο;
το παλιόπαιδο!
τον κατώτατο μι- ΣΩΡ: Α,
βουλευτές εφηύραν μια τρομερή νης εβδομάδας θα βάλουμε πλώρη ΣΩΡ: Να αυξήσω
ΞΕΚ: Παλιόπαιδο τον πρωθυσθό.
τεχνολογία που λέγεται «βουλευ- για τον γαλαξία της Ανδρομέδας.
πουργό της χώρας; Που βαδίζει
ΞΕΚ: Μόνο;
Αριστερά; Που διτική ασυλία».
ΞΕΚ: Έχετε πολλά προωθητικά ΣΩΡ: Να επαναφέρω την 13η και πρώτη φορά
πουλήσει;
Τι άλλο έχετε
ηκε 17 ολόκληρες
ΞΕΚ:
δεμονίας
σε ένα
χαρτάκι.
Πρόνά, πήρε και τα όπλα που έπρε- 1949-50. Η ήττα
του Δημοκρατιαπραγματεύτ
βλήματα;
αρχηστον
σύνταξη.
δανειστών
βλήματα 14η
ΣΩΡ: Έχω πουλήσει
τα θηρία των
σφατες μελέτες του Ινστιτούτου
πε ναπολλά
παραδώσει
μεΞΕΚ:
τη Συμφωκού Στρατού ώρες
ήτανμεαπότοκος
της
μυ- ΣΩΡ: Έχουμε
Μόνο;
γό του ξανθού γένους Πούτιν
είμαι εγώ!
χωρίς να πάει τουαλέτα;
πρώτο
το
αλλά
πρόγραμτο
Να εφαρμόσω
για εκτόξευση
ΣΩΡ:
τηςτην
Βάρκιζας,
ήταν
ένα ιμπεριαλιστικής
επέμβασηςαυτός
των ο τύπος
Μελετών
Νίκος
Πουλαντζάς, νία από
τεχνολογία
εξόφλη- που
στική
ς που προ- ΣΩΡ: Ε, λοιπόν,
στον Άρη, ΞΕΚ: Εκτός
μα της Θεσσαλονίκη
την πατέντα χωρίς
βλημάτων
υπόσχεστε
έκλεψε
άλλο
τι
μου
θέλουν στο
το φεγγάρι,
πολυβόλο
που
άνοιξε
Μνημόνιο
λίγο
πιο
ελαφρύ
από
Αμερικάνων
μέσω
του
Δόγματος
ση του χρέους
βλέπει δωρεάν στέγαση, δωρεάν να μου δώσει ούτε μία συριζέϊκη
στην Πούλια και στον Αυγερινό.
λαό; μας. Ο αγώνας
ελληνικό
– υπόδηένδυση
πυρ
κατά
των
διαδηλωτών
της
το
δικό
του
ΔηΤρούμαν,
που
προέβλεπε
την οικοντό- στον
λίγο
δωρεάν
είναι
σίτιση,
Μήπως
ΞΕΚ:
Να καταργήσω το μνημόνιο
δωρεάν ια- δραχμή!
σας πρόση,οδωρεάν
το διαστημικό
πλατείας
Συντάγματος
να τοΣΩΡ:
χει- μοκρατικού Στρατού,
οποίοςρεύμα,
κονομική
βοήθεια στην ξενόδουφθαλμο
με ένα μόνο άρθρο!
γραμμα; προσωπικά ο ίδιος ο τότε αποτελούσε τιμημένη κουκουέ- λη ελληνική κυβέρνηση των κερίζεται

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
σερπαντίνες, κομφετί και αλεύρι.
1944. Στον ματωμένο Δεκέμβρη
η ευθύνη ανήκει μόνο στις αστικές δυνάμεις και στον αυτοαποκαλούμενο «Πατέρα της Νίκης»
Βρετανό Πρωθυπουργό, άξιο εκφραστή του βρετανικού ιμπεριαλισμού και συκοφάντη του Μεγάλου Στάλιν, με τον οποίο τάχα
μου μοίρασε σφαίρες επιρροής στα Βαλκάνια, στη συνάντηση της Μόσχας, Οκτώβρη του
‘44, γράφοντας τα ποσοστά κη-

Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου! Αυτό το ανδρείκελο
των Εγγλέζων! Ο πουλημένος
στο Λονδίνο της Μάγκνα Κάρτα!
Ο ταγμένος με τα συμφέροντα
της ψευτο-κοινοβουλευτικής δημοκρατίας της αστικο- τσιφλικάδικης μπουρζουαζίας!
1944-49. Το ΚΚΕ, με απόφαση του μεγάλου ηγέτη του Νίκου
Ζαχαριάδη, πήρε τα βουνά, μη
αντέχοντας τους διωγμούς από
δωσίλογους, ταγματασφαλίτες
και χίτες. Παίρνοντας τα βου-

δικη προέκταση του ΕΑΜ, δινόταν προκειμένου να οικοδομηθεί
στην Ελλάδα ένα καθεστώς – ανθόκηπος! Ένα καθεστώς μιας
πλατιάς, λαϊκο-δημοκρατικής
εξουσίας, όπου κανένα ακροδεξιό, αστικό, κεντροδεξιό, κεντροαριστερό καθοίκι δεν θα μπορούσε να βγάλει κιχ, ενώ ταυτόχρονα
θα άνθιζαν πλέρια όλες οι φωνές
επαίνων, ύμνων και δοξολογίας
υπέρ της νέας επαναστατικής
ηγεσία Ζαχαριάδη- Σιάντου- Ιωαννίδη.

ντρο-δεξιών κοινοβουλευτικών
κομμάτων, με παράλληλη στρατιωτική υποστήριξη. Στόχος; Να
παραμείνει η χώρα μας στο δυτικό καπιταλιστικό στρατόπεδο και
να μην υπαχθεί στον κομμουνιστικό παράδεισο με αγγελούδια,
νεράιδες και νύμφες. Περίπου
αυτό το καθεστώς που πάει τώρα
να φέρει η λαϊκο-μετωπική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ με καπετάνιο - ινστρούχτορα τον σύντροφο Αλέξη και στρατιωτικό
καθοδηγητή τον καπετάν Πάνο!

Σφίγγουν κι άλλο
τα capital controls
ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ

•Τα κόκκινα δάνεια
καλπάζουν με
ρυθμό 1 δισ.
το μήνα, ενώ θα
φτάσουν τα 93 δισ.

| 11

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
το πολιτικό
στίγμα και
το νέο σύμβολο

•Θα χρειαστούν
άλλα 8 δισ. για την
ανακεφαλαιοποίηση
|3

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

| 10

Ο Κυριάκος
αλλάζει
τροπάριο με
τις πρόωρες

www.tokarfi.gr

Το φάουλ
Κοτζιά
με τη Θράκη

| 12

ΥΓΕΙΑ

Οι δανειστές ζητούν
μέτρα εδώ και τώρα | 15

ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΟΣ | 8-9
ΦΘΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ

1.500 αστυνομικοί
στα σύνορα για
νέους μετανάστες

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Ψυχροπολεμικό κλίμα
σε Μαξίμου - Κουμουνδούρου

| 16-33

Ένας αστός με
σκουλαρίκι που
έγινε σκληρός
αριστερός... | 14

Υπάρχει
και νηστεία
θρεπτική

| 31

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΧAΛΗΣ
ΒΙΟΛΑΡΗΣ
«Δεν

κέρδισα
λεφτά, αλλά
αξιοπρέπεια»

| 38-39