Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 460
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13349
T: 21038 17700-21038 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17331-2103817 281 E: [email protected] www.ihodimoprasion.gr
Σύντομα νομοθετική
πρωτοβουλία
ΕΝΩ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΣΕΝΑ FUNDS
για την υιοθεσία
Μόνο για διόδια 74€
και την αναδοχή
Αθήνα-Γιάννινα-Αθήνα
κλυδωνίζονται οι τράπεζες
πληρώτριας
γγραφο τη
διαβιβαστή
η Βουλή
δρομοι με
ζήτημ
γιατί δεν αποτολμούν
λειφθ
ης Χωρ
Το ταξίδ
ην Αθή
μιάμιση ώρα. Τ
τολμηρά «κουρέματα»
ότι θα γ
ότερο όμως
ρμανιόλ
Αυτοψία του ΚΑΣ
Οι οδηγοί θ
στις αρχαιότητες
των «κόκκινων» δανείων
ην διάθεσή
χιλιόμετρ
ητοδρόμ
που βρέθηκαν στο
Μετρό Θεσσαλονίκης
Την άμεση πραγμ
χιλιόμετρ
ρώ ανά
αλύφθη
Το ύψ
θμού «Αγία Σοφ
an, στο
μεχρι
ολογίζετ
Μετρό
λονίκης
Αρχαιολογι
Συμβουλ
ΣΕΛ. 3
Θέση Αρχιτέκτονα
ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μnχανικού
Προσκύνημα
στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
του Αλέξη Τσίπρα
Ο Ειδικός λογαρ
μος Κονδυλ
στον Πανάγιο Τάφο
ης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ
MAES TRALE προτίθ
λικό διά
άτομο γ
Αλέξης Τσίπρα
ην πρ
ς 30/09
ρας θ
κό προύπολογισθέ
μεταβεί πρ
ΣΕΛ.14
ελετή ολοκλήρ
Κουβουκλ
ς τράπεζες κλυδωνίζ
ράπεζες δεν μπορ
ρις ελλ
8 προσλήψεις σ
ριολεξία για δύο β
ς λόγ
Αγίας Παρασκευής
ς λόγος
Προσέθ
λλοίνόμ
θα πρέπ
εζών έχ
ριέλθ
ργοποιηθούν
φορου
ξυπηρ
λλάέχ
Ο Δήμος Αγίας Παρ
ρος λόγος
αράλληλ
ρόσληψη, μ
μβαση εργ
ές τράπεζε
διαπραγμ
ρετικά άσχημο γ
Ενόψει της παρέλασης
ύρεμα»οφειλών Ελλή
ολιτών
ην υλ
ης Πράξης Δομή Παροχής Β
μαχητικά
ράπεζες δεν θα χρ
υς μικρ
τες πρ
μείζονος προβλήμ
διεθνή fund
στους αιθέρες
ΣΕΛ. 15
ΔΝΤ Η
μερινή κυβέρ
λοκλήρ
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ς αξιολογ
της Αθήνας
Εκτιμ
Επιδότηση έως 50%
ξευτελ
λλαγές
ς τιμές
ή διέλευση
ύ πλούτ
λοκληρωθού
του κόστους σύνδεσης
Ηχηρή
Χρημι
ροσκαφ
μμετάσχο
για φυσικό αέριο
μα εξα
ραπεζώ
ς διαπραγμ
ρέλαση στην Αθή
ροφίλ ρ
ης 25ης Μαρ
Επιδότηση
ραπεt
ράπεζ
δεσης γ
μεσημέρ
2017 δεν ξε
Πέμπτη
ην Αθή
θόρυβος
ράπεζες
μπερασμ
λλους
διαμερίσμ
προώθ
άσταση των τραπεLων Και αυτο που χρειάζετ
με την Χ
η Εταιρ
μής Αερ
για φ
ροχώρ
ηλή πτήση αμερικανι
ΕΔΑ Α
επενδύσεις
λυνθούν
ράπεζε
γορές
ην Αθή
Χύτερ
διαχείρ
ΣΕΛ. 16
Απρίλ