Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς των στόχων γιατα NPLs
«Κανένας λογος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4917 Παρασκευή 1703.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Εληwτή Στατιστική Αφή
Υπερκαλύφθηκε
οι διouιητwοί
δικαστές με πιθανή
Ανοδικά ο δείκτης απασχολούμε
ΟΔΔΗΧ: Αντλησε 1,3 δισ
roετάργηση της
ναν στο λιανικό εμπόριο
από 3μηνα έντοκα
προσωπικής
διαφοράς
αντίθεση της με τις προτάέχουν δ
δημοσιότητας
ής διαφοράς
της Στρ
4387/2016 στις
νταξιούχων δι
ων λει
συνταξιούχοι
λειτουργοί
έως σήμ
ρικοπές στις
ντάξεις τους
60%, αναφέρεται
δικαστών.
αντowόητο ότι
συντάξεις
Τεwwός Δείκτης
Εκθεση
Αύξηση 7% στις τιμές των
κρουαζιέρας
ντίστοιχο δεbeτη
oών τον Ιανουάριο του 2017
Ιανουαρίου 2016, σημείωσε
ετήσια βάση
τέγραψε αύξηση 7,0%, έναντι μείωση
αύξηση 4,0%,
2,5%, που σημ
σύμφωνα με την
ΕΑΣΤΑΤ. Συγκριτικά με
δεικτών
έτους 2016 προς
Η Υπουργός Τουρισμού
αύξηση 2,1%
κθεση
Ο τιμές
μένα Ιανουάριο
2ρουαζιέρας SEA RADE
ισχύθηκαν κατά 7%
2017.
σύγκριση με
στο Φορτ Aόντερντeiλ όπου
Ιανουαριο, σύμφωνα Δεκέμβgιο 2016
τέγραψε
ΔιευHολύνσεις, μέoω μείωσης φυσwoύ owονομιμε
τα μμετέχ
χού αντικειμένου των επενδυτικών οχεδίον, θα
αύξηση 4,0%, σύμφωνα με
ρέττερο για τη ώνwoquκή
Ελληνική Σ
Αρχή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
παράσχει στις υπαγόμενες επιχειρησεις το Υπουργείο
προβολή της Ελλάδας
(ΕΛΣΤΑΤ.
Οικονομίας. Ποια κίνητρα δίνει για να κλείσουν οι
Ο ίδιος δεb της
μηνιαίο
Η Υπουργός Τουρισμού
έτεδο (I
Αναλυτικότερα
η Εξέλιξη
άριος 2017.
Δεκέμβριος 2016)
Δεικτών Tuιών Εισροών
την ΕΜtδα στην Διεθνή
Εκροών στη Γεωργία-Κτήνοτρ. αύξηση 2,1%
Εκθεση Τουρισμού Seatrad
σφία, με έτος βάσης
Cruise Global 2017
των ΗΠΑ, 2010
00.0, για
του 2017, σύμφωνα με προσωρΟ μέσος δείκτης τιμών eισροών
ατά 50% το φυσικό ή οικο3299/2004
νόμους
τον 3908/2011), προxεμιένου να
νομικό αντι κείμενο
μεγαλύτερη
χεία, έχει ως εξής
ιος 2016
νουάριος 2017
σΕ επενδυτιxού σχεδίου θα
καταστεί εφικτή η
τους άντηση
τομέα τη
σύγκριση με
τον ντίστοιχο
επιχειρηματίες ποίηση όσο το δυνατό περισΟ Γενικός Δείκτης τιμών Exp- δείχτη
Φεβρουάριος 2015
ρισμού, ό
που umiχθησαν στους προτ- σότερον επενδύσεων.
ούν στη Γεωργία-Κτηνοτροφία Ιανotαeιος 2016 παρουσίασε
Ελληνικός
επιδοτήσεις
μηνός μείωση 1,2%
Τουρισμού με
νουαρίου 2017
σύγκριση
Ελλάδος ΕAIME
συμμετέχ