Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕOΙΑΝΟΡΩΠΟΙ
ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ
ΚΟΜΜΑΤΑ
37ο ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ
(10817) 4217
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ!
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΕΝΑEΣ 23
ΞΕΦΤΙΛΑ Ν01
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣOΜΝΗΜΕO
ΤΗΝ ΕΛΛΛΛΑ
ΑΠΟ. ΑΝΤΡΑΣ ΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ
στο Bakuόμε
HOT-SPOT LUXITHOΗBA.
4-924-27
ΞΕΦΤΙΛΑ NO2
ΥΠΕΡ-ΛΟΥΞ
ΧΟΤ ΣΠΟΤ
ΗΤουρκα βγαίνει από το ΝΑΤΟ, ενώ οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
προειδοποιούν ότι ο τρελός Σουλτάνος" θα επιχειρήσει απόβαση
ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ!
σε ελληwκά νησιά ακολουθώντας τοΟλλανδκό μοντέλο" εθwκσμού!