Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26761 ΕΤΟΣ 88ο
Γραφείο Προυπολογισμού της
Υπερδιπλάσιο του
στοχο το
πρωτογενές Βουλής: Σε υφ
«σπιράλ»
πλεόνασμα
οικονομία, λόγω του
Χαμηλότερο
του περσινού
ρωτογενές μα ύψους 2,123
δυσβάστακτου χρέους
λογισμ
τι πρωτογενούς πλ
τίστοιχο δίμη
2,853 δ
ρω για τ
του 2016
χου γ
ρωτογ
μα 864
λεόνασμα φ
Αυτό πρ
ροσωρινά
δρά θετικά στην
άπτυξη
έλεση του προύπ ολο
στοιχεία για τη
χτιμάται οτι αν
λεόνασμ
αυξηθ
ρυθμό
λογισμού γενική κυβέρνηση) ύψου
ΑΕΠ θ
423 ε%
ευρώ, ένα
0.32%. A
5 δισ
ή συμβολή στη
αύξηση του κατά
Ενίσχυση της
πραγματικού ΑΕΠ διαπιστώ
εμπιστοσύνης στην
αραγωγ
οχή σ
η συμ
σματική ένωση
Η διεθνής εμπειρ
οικονομία με τον
θεσης,
Κώδικα
Η Ελλάδα έχ
ύει δ
χές γ
της Βουλής, Ορέστη Βάθη
Δήμητρ
α ληφθούν υπό
ν χρέου
Καταναλωτικής
λληλοτροφοδο
Μήτση, ενώ δόθηχε στη δημοσιότη
υφεσιακό «σπ
διάρθρωση
υπερβολ
χαι δυσβάστ
ράλ», λόγω του υρηλ
γιώτη
Δεοντολογίας
Λιαργκόβα. Η
θεση χαρακτηρ
ης αβεβαιότητας
ξυπηρ
ράστιο βαρίδι» για την ελληνική
ργεί. Γ
δεν μπορ
χθεί μέσω
αναδεικνύει την ανάγκη
διάρθρωση τ
λληνικού
της δημοσιονομικής προσαρμογής ή τη
θεση γ
της αναδιάρθρωσης του, ό
χρέους
παράλληλα με την συνέχ
χαι τη
ω και η παρο
ηλεκτρ
ρρυθμ
μεταρρυθμ
φαρμογή
η Χωρ
έων δ
ης ψηφιακή
οικονομίας α
λεί η
σχυση τη
μικής
ήλύση
οσύνη, τόσο από την πλευρά τ
β) η αναβολή ή η καθ
Σύμφωνα με διεθν
ξύ άλλ
στέρηση της αναγνώρισης της αναδιάρ
ζει η
λογισ
της Β
λής στη
θρωση
της λύση
λογίας γι
χρέος μ
διάμεση
λεί έ
ΑΕΠ στη
στην ελλη
άσεις, όπως ακριβώς έ
ης όλ
την τ
η της εμ
Η έκθεση φέρ
Ελλάδ
τήσια βά
λο «Η
χει συμβεί από το 2010
ηλεκτρ
ση). Ε
ρόσθε
δα του χρέους» χαι έχ
μφωνα μ
μίας, Δημήτρη
δημητρ
την εxδήλωση γ
ΕΚΤ: Διατηρήσιμη και με διάρκεια αύξησn του
υπογραφή του Κώδικα Δ
τολογία
το Ηλ
Εμπορ
φορμή τη
πληθωρισμού για μείωση του QE
Παγκόσμια Ημέρα Κ
λωτή, τη
ρασμένη
σημείωσε ό
Η Ευρ
ρική Τράπεζ
Ντ. Νουί: Νέο νομικό πλαίσιο θα
στε μη
έχουμ
ΕΚΤ) δ
αντιμετωπίσει n πρόκληση των
ντο» το
βολική
ό συνέδριο στη Φρανnφούρ
ής στήριξης
που λουθεί
χειρημ
«κόκκινων» δανείων
τη. «Δεν θέλουμ
τη βελ
πτυξη και συνεπώς
α περ
ούχος της ΕΚΤ ση
τις προσδ
Η ς γι
ηση τ
κατάσταση των ελληνικών τραπεζών έχει βελτιωθεί αισθητά
μία της Ευρωζώνη
τελευτ
δύο χρ
τονίζει με δήλ
ΑΠΕ-ΜΠΕ η
φαλής τ
η της
αλλά αυτό δεν έχ
όμη μεταφρασθ
λόγος της Πέτερ Πρ
SSM) της Ευρ
ής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ν
διατηρήσιμη αύξηση
ληθωρ
ολύ προσ
φQάξει την αισιοδοξία της για την αντιμετώπιση της «πρόκληση
των μη εξ
η ΕΚΤ
αν ο κόσμος αρχίσει να μιλά για αλλαγή
πηρετούμ
ή ομαλ
Η δήλωση τη
ρα σε αξιολόγηση τη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα