Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε. οΈτος60ο Αρ. φύλλο
6.979 ο Τιμή 0,60 €
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
ΧΩΡΙΣ... ΠΥΞΙΔΑ Ο ΔΗΜΟΣ!
περνάει η
Δήμος
χαρακτηριστικό του πρώτου μισού της θητείας της Δημαρ- συ της θητείας
του ανα πάρει την κατάσταση
στα χέρια τουο
πορεύεται χωρίς πυεδα, γίνεται όλο
έντονη. Αλλά
ερβάwουσες θριαμβικές
ορίστηκε στη διατήρηση
αποτυχημένου μοντελου, με την
ρωτοβουλών, να μεγαλεπήΗ
δημάρχων, σε μια εμφανή προσπάθεια
ορατό το γεγονός
Θωμάς Μπέγκας,επιχειρεί
σορροπήσε, ανάμεσα
δυσώπητη πραγματικότητα
τη διατήρηίδιο τρόπο, δυστυχώς, πολιτεύε
άλλα μευάφάχη» της καθημερινότητας.
ευπρεπισμού της πόλης
ση καλών σχέ
λα ζητήματα
Δήμο και την πόλη.
έχει χαθεί προ καιρού.
αδικεί όμως
την πόλη.
επιβεβαίωσαν κατά τον πλέον
πρώτο σκέλος
ρόπο τις αδυναμίες
για τις σχέσεις με
του είναι το πρόβλημα, δική
του και η ευθύνη
ανταποκριθοινμε αμεσότητα
χειρισμό
ρήνα της πολιτικής
κρουpλέο παράδeημο, αλλά
αυτή λογική, κινή8η
στην συνέλευτης πόλης των σημερινών, αλά
και των επόορατές δα γυμνού οφθαλ- ση
δημάρχων της Ηπείρου, την περασμένη
σλειτουργίες στη Δημοτική
δεύτεροήμ. τέρα με την παρουσία
μελών της
περίμενε κανείς
πλεονεκτη iάτων
Οι Ελληνες «χαρίζουν» πλέον
Η Ηπειρος... ποντάρει για ανάπτυξη σε
τις περιουσίες τους στο Δημόσιο
Περιβάλλον-Πολmσμό-Αθλητσμό
Ο Δήμος Ζαγορίου βάζει ξανά μπρος την προσπάθεια ένταξης περιοχής στα Μνημεία Πολmστικής Κληρονομιάς της Unesco
Πολλαπλά οφέλη προσδοκά oΔήμος Μετσόβου από την Πανευρωπabaή
Ποιος είπε όπ στην Ελλάδα
μονοπάτι «σταχνάρια τηςagraούδας»
ηση γ
όποιος πλέον στην κατοχή
σχύει αλλά αποτελεί
πολύ δε
ένα, εκτός
αυτή πλέον δεν
νέου ένταξη
Μνημεία της
ακίνητα, έχουν
δημιουργήσει ασφυκτικό πλino
ν και πρwhγο χρόνια έκαναν το παν
Προnuαμένη με μοναδικό κό παρελθόν, η Ηnarρος διαθέτει
Από το έχουν αντιληφθεί από
Πλέον όλο και περισσότεροι Ηπεpiτεςanοποιοdνται κληρονομίc
καιρό οι κατά τόπους Δήμοι
αφού οι φόροι είναι δυσβάστακτο.
τες, αλλά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ότητα
τdεσμα αρκετοί
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
Ζητούνται 35 εχατ. ευρώ για να
θviς μπορούν να αμβάλλοw
στην προσπάθεια
Χαρακτηριστικό
φτάσει ηΙόνια έως τις Καρυές
Στο κυνήγι των παρανόμων
Με απαγορεύσεις και... διατάγματαδεν
οι αστυνομικοί της Ηπείρου
θα αναπνεύσει η αγορά των
Ιωαννίνων! :W'σο
σχεδόν, ο βαοπός κορμός της
Ιόνιας Οδού, όμως
την Ηπειρο
στην αγορά
γειμετρική πρόοδο.
βόρειο τμήμα
σύνδεση της
το, αυτό από
ιάννεναως την
κτικές Αρχές
ρης αναπτυξακής σημασίας για
Πολλά τα λεφτά
περιοχή μας, γι' αυτό
ριφέρεια Ηπείρου διεκδικεί το έρΣημείο Διέλευσης Μαupομαrου
Στην επικαιρότητα ξαναΑλβανού
Apάθηκε αυτές πsμέρες
αποπλάνηση ανηΑκου,
ρdα Προαγωγής Υγεί.
τη σελίδα
μικρομεσαίους, με αποτέλεσμα
βάση ένταλμα
Ηπείρου (EPO YHj με την μην μπορο
Ανακριτή Κέρκυρας. Σύμφωνα
αυξημένες οικονομκές
έκλεισε τον κύκλο
αρμόδιο Υπουργείο
piruspοat-gr, θύμα
ΚΩΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δραματικήomσθοχώρηση
χρηματοδότηση έγινε
Συλλόγου να απατήσει
Περιφέρεια Ηπείρου
Διαπιστώσεις.
στην oικονομία με την πολιτικήΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Με ομόνοια και συνεργασία
Επισημάνσεις
θα σταματήσει ο κατήφορος!
moλmη ΣΥΡΙΖΑ και
Το Ι.Β.Ε. «xιβωτος» του
δραματική οπισθοχώρηση
Βορrού πολιτισμού!
ΓράφειoΑΝΔΡΕΑΣΚΑΤΣΟΥΡΗΣ,
στην οικονομία της Ελλάδος, τόμεταξύ άλλων, σε συνέντευξή
ομότ Καθηγητής Φιλολογίας Πανμίουloαwίνων
πρωινή ενημερωτική
Γράφει ο ΜΚΟΣe.
μτή της τηλcόρασης της
Μλάντος ο ιστορικός
Ρος για την Αθηναiή
λέει τα εξής χαρακτηριστικά: ο λαός
Ενιαία Ηπειρος
mp. Υπουργός Κώστας Τοooάλος.
ραμένει όρθια. Το Βόρειο τμήμα της,
ονομαΦενο
Αναφερόμενος στις τελευταίες
φουρτούνες, το πλήρωμα είναι
ό τους Βαλκανικούς πολέμους
3) Βόρειος
εξαγγελίες Τσίπρα,
προσοχή
Ηπειρος, υπάγεται στην
αλβανική εmκράτεια.
πολιτικός ανέφερε:
με εξαιρετικό τρόπο
αναθαρρήσουν, αρραχώρηση της Βορείου Ηπείρου από
τότε μεγάλες Δυνάμεις
φορολόπτου οριou ενώ τα τυχόν
πραγματικότητα αντιμετ
iζουν να περιφρονούντους προiσταμένους
αλβανικό κράτος προκάλεσε το Εορέaoη
Υndρχουν μόνο μέτρα, περατέρu
κόΖήτημα και σηματοδότησε
ταξύ τους, αφού
α δεν έχουν την
ίδια γνώμη όλοι
φόoον και όταν εξοσφα-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα