Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26760 ΕΤΟΣ 88ο
ΓυρίΖουμε πίσω
Πετρελαιοειδή, φρούτα και
Αύξηση του ELA
τον Φεβρουάριο
φάρμακα «σώΖουν» τις
ε ο δανει
ρη αύξηση εμφ
ελληνικές εξαγωγές
ν ελλη
τραπεζών α
Μηχανισμό κτης Ρευστότητας
ELA) τον Φεβρ
Η ΕΕ των 27 παραμένει ο κυριότερος προορισμός των ελλnνικών εξαγωγών
της Τραπέζη
της Ελλάδ
ραπεξώ
ELA αυξήθηκε στα
δισ. ευρώ, από 42,8 δισ. ευρ
ατά το 20
σε 70
Παράλληλα,
σημειώθη
ιδρυμά
από την Ευρ
ρική Τράπεζα
ευρώ, από 20
Με βάση
Εξωτερ
Επιστροφή των
27 παραμέ
ξαγωγών, με
παράνομων»
την αξ
ανέρχετα
αγροτικών
2016 περ
2,4 δισ.
Τα Βαλ
επιδοτήσεων
δεύτερ
στην ΕΕ
οπου 5 δισ
ν 1,7 δισ
Αφρική
Διευκρινίσεις από
Αμερική
Π.Καρβούν
Μέση Α
ν 1,3 δ
Ασία, χώρες του
ή δήλωση» γ
ραβιχού κόλπ
Νότια Α
γροτιzές επιδοτήσεις που
μερική
παράνομε
δο χωρ
ρέψει η Ελλάδ
ην ΕΕ
ε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
φαλής της
της ΕΛΣΤΑΤ
στικών στοιχ
ξαγωγώ
με συνολ
ς της Ευρ
α ορυκτέλαια πετρελαίου, τ
όπου περyράφεται η εξέλιξη τη
ές εξαγωγ
2016 ά
2,8 δισ.
ροπής στην Αθήνα, Πάνος Καρβούνη
ξαγωγ
του, καθώς
τα φαρ
2,9 δ
με αφορμή δημ
ματα που
γορές. Κ
ρες εξαγωγικέ
ς δηλώσεις του επιτρόπου
ελληνικά προϊόντα, ενώ ειδικότερα α
ηνικών εξαγωγ
11,1%. A
τυξης, Φιλ Χόγ
γικής Α
δουν το 99,7% του
γροδιατροφ
ην 2ορυφη
λουθούν η Γερμ
δισ. ευρώ (έ
πρόσφατη επίσκεψή το
ξαγωγ
τα φρούτ
τα λαχ
1,7 δ
Διοργ
Η κατάταξη αυτή προχ
σύμφωνα
7,68%
ness Summit
του 3rd Agricultural B
93,7%, 2014 94,4%, 2015 99,1%, 2016
στο σύνολο
ξαγωγ
Ο Χ. Καρβούνης σημ
η Ελλ
99,7%
Περαιτέρω, από τις 123 ανωτέρω
Εξωτερ
η Κύπρ
ρέψει χρη
ευρώ, για τη
Αλλαγές και νομοθετικές ρυθμίσεις για τους
2007 έω
2015,
ές διορθ
χει τη
δασικούς χάρτες ανακοίνωσε ο
Σ. Φάμελλος
Νομοθ
ς αλλαγ
διορθ
ου ΤΕΕ, Γιώργ
ρόεδρ
«Πάγωμα» των ενταξιακών
χέση με τους δ
ύς χαρ
ός, όπω
ρόεδρ
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία
ΓΕΩΤΕΕ, Σπύ
Μάμαλη
πληρωτής υπουργός
ΠΕΝ, Σ
Φάμελλος, τη
ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλης Καλογ
ης, γ
Ζητούν οι μεγαλύτερες πολιτικές
την ολοκλήρωση
των δασικών χαρτώ
TEE, ξεκαθαρί
μενη Δ
ότι δεν πρό
Αυτή τη στιγμή, χρειάζ
ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
άγει 4 μήν
ράταση σε χά
θεση της αγροτικής λε
αι των δ
χαρτών
διαγραμμ
Σ. άμελλος, εξηγώντας ότι
με την Τουρ
ι σε σχετική εισήγηση, ώστ
να ατα
Τρίτη
φαλής των δύο μεγαλ
θεί άμεσα στη Βουλή νομοθετική διάτα
στούν προβλημα
έχουν ανα%
τιδράσεις τη
Κοινοβου.
ύστερα
ό τις έντονες
βέρνηση
ξη, η
οία θ
ροβλέπ
ύλογη,αλλά
ψειχαι ότι η xυβέρνηση χαι το ΥΠΕΝ δεν
της Ολλανδ
της Γερμ
για τη
παγορευση τ
για το
ση της διαδ
δημοψήφισμ
Αποδέχθηκε τη
βρεις
διαλόγου
ρόταση συνεργ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα