Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Με διευρυμένη αντιλαϊκή ατζέντα το Γιούρογκρουπ της Δευτέρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 MΑΡΤΗ20
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟY ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνεχιζονται οι εκδηλώσεις και συσκέψεις
Στις 20 Μάρτη κορυφώνεται η πλατιά
για την παρουσίαση των θέσεων της ΚΕ
ΦΤΑΝΕ
πανελλαδική εξόρμηση
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Από30 Μάρτη έως 2Amρίλη οι εργοσiες του Συνεδρίου
Δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα την
ερχόμενη Δευτέρ
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 4
Με διευρυμένη αντιλαϊκή ατζέντα
το Πούρογκρουπ της Δευτέρας
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Στο επίκεντρο
Οι σύγχρονες
λαiκές ανάγκες Με συγκεντρώσεις και άλλες παρεμβάσεις κορυφώνεται την ίδια μέρα
Οσο περνάει ο καιρός
η βδομάδα πολύμορφης δράσης των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ
και παίρνει σχήμα η συμφωνία κυβέρνησ
αρτέτου για τα μέτρα που
απαιτούνται προκειμένου
Η συζήτηση για τη «β
ωσιμότητα των συντα
διαπραγμάτευσης, η θεματολογία του Πούρο
να κλείσει η «αξιολόγη
ξοδοτικών συστημάτων», σε συνδυασμό με τις γκρουπ περιγράφει τα μέτρα της επόμενης μέ
τόσο αnoΚαλύnτο
«πολιτικές για την αγορά εργασίας», συμπληρώ
ρας στο Ασφαλιστικό και στα Εργασιακά για ό
επιχειρεί η κυβέ
λα τα κράτη μέλη των ΕΕ-Ευρωζώνης
νουν την ατζέντα του Γούρογκρουπ που συνετα
τα οποία ισχυρίζε
δριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Μάρτη, με
Επιβεβαιώνεται ότι η αντιλαϊκή πολιτική για
θα εξουδετερώσουν την
βασικό θέμα την «πρόοδο» που έχει συντελε- την ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου
επιβάρυνση που θα προκύψει για τα λαϊκά στρωστεί στη διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση δεν έχει ημερομηνία λήξης και ότ μόνο η οργα
ματα από τη μείωση το
φορολόγητ
και τις νέες
της δεύτερης «αξιολόγησης»
νωμένη πάλη του λαού μπορεί να ανατρέψει τα
Περικοπές στις
υντάξεις
Δίπλα στις περικοπές στις συντάξεις και στις μνημόνια διαρκείας, με ανασύνταξη του κινήμα
Πέρα από το γεγονός ότι σκόπιμα συντηρείται η
τα αντεργατικές ανατροπές που ετοιμάζουν κεφά
τος, δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας και συ
λεγόμε
λαιο κυβέρνηση κουαρτέτο στο πλαίσιο της μπόρευση με το ΚΚΕ.
ΣΕΛ. 5
απο τις
ΠΑΣΕΒΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
μοστεί τελικά έστω
να από αυτά τα μέτρα, θα
Κινητοποιήσεις σε μια σειρά πόλεις ενάντια
πρέπει πρώτα ο λαός να
Φοιτητικά
ματώσει και με το παρα
Φεστιβάλ Και
πανω για να πιαστούν οι
στη φοροληστεία
στόχοι των "πρωτογενών
εκδηλώσεις
mλεοναoματω
Με άλλα λόγια, θα πρέ
Με δυναμική συγκέντρωση έξω από το υ
σε πανεπιστημια
πουργείο Οικονομικών και με κινητοποι
Και ΤΕΙ
κατ' έτος
ρουντα
ήσεις πανελλαδικά έξω από Εφορίες, αυ
πλέον 3,6 δισ. ευρώ από
τοαπασχολούμενο και μικροί ΕΒΕ κατηγ.
Πέμπτη και Παρασκευή
το πενιχρό της εισόδημα
για μπορεί να ..ελπίζ
γειλαν τη φοροληστεία τους από την κυ
εκδηλώσεις της Περιφερε
Κάπου, καπως, κάποτε σε
βέρνηση και πρόβαλαν το αίτημα για ό
ακής οργάνωσης Σmouδά
κή μείωση
μεση θέσπιση αφορολόγητου ορίου και
ζουσας Αθήνας της ΚΝΕ
των συντε
άλλες διεκδικήσεις.
και για να βρει μια θέση
ΣΕΑ, 12-13
το παιδί της σε κάποιον
παιδικό σταθμό.
Αύριο η δίκη
(Συνέxcsα στη σελίδα 3)
Την Κυριακή ο quνιστκός Γα αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας Νέο πρόγραμμα δ
ιώδους των 35 συνδικαλιστών
Προσφορά
γιορτασμός του Κιλελέρ
ς στα σχολεία του ΠΑΜΕ
στα μπεριαλστικά σχέδια
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα