Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη15.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5725
Επίσκεψη Νουί
Στο μιHροσ%όπιο της ΕΚΤ τα «χόwaνα» δάνεια
MIε ορίζονται πλέον τον Απρίλιο
Το εργασιακό εξακολουθεί ν
είναι το μεγά
Νέο ρεχόρ
στον τουρισμό
λο αγκάθι στην υπό διαμόρφωση επώδυνη
αναμένεται φέτος
συμφωνία χυβέρνησης-δανειστών, ώστε να Me τους aαλύτερους οιω
αρχίζει τον επόμενο
κλείσει η πολύπαθη δεύτερη αξιολόγηση
η φετινή
ία αναμέ
θε προη
να nαταρρίψ
γούμενο τουλάχιστον
Πηγές διεργασιών φωτογραφίζουν σε επίτεδο αφίξ
με γνώση των τα
οι τουριστικές εισπρά
εργασιακά
ως ένα από τα μεγαλύτερα
αγχάθια για την
ξεις προβλέπεται
επιχειρούμενη συμφωνία με τους δανειστές, ενώ δεν
Plan B του ΔΝΤ.
βούν τα 14 δισ. ευρώ
είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες κόντρες το Χίλτον ανάμεσα στην Εφη Αχτσιόγλου χαι την Ντέλια Βελε ουλεσΤα θετικά στοιχεία για τον
Αποχώρηση με εξαγορά
χου παyτηχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο
τουρισμό
σκηνικό των ομαδικών απολύσεων
των συλλο- προatπτο
υν από τις
τον δανείων από τον ESM
τώρα προχρατήσεις από τις
γικών διαπραγματεύσεων
μεγάλες τουρ
ς αγορες
τις αερομεταφορές
έgχονται να επιβεβαιώσουν
από τη
Διεθνή
Εκθεση
φετινή
Αφορολόγητο έως το 77% του
Τουρισμού του Βερολίνου
ία άνοιξε τις
(ITB), η
εισοδήματος βουλευτών! λες της τη
των Πέμπτη χαι θεωρείται βαφ
όμετρο για
παγκόσμ
Με έκθεση
ελληνικό πρόγgoμμα πequτου 12 δισ.
τουρισμό
ΔΝΤ καθορ«ει την ατζέντα
σημερα
ίδιο ετήσιο εισόδημα
σήματος, επισημαί
αγματεύ
Με βάση
χεία αυτά
πολίτης
Ελεύθερμά
Μάιο. Σ
Σύνδεσμος Ελλη
4,9 φορές
ος Τύπος
δεχόμενη αποχώρηση
χαptσσοντou. Plan B, γ
υψηλότερο φόg
Οπως αναφέρι η εφημερίδα
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ταμείου, με πιθανή εξηooά
δανείων
βουλευτή
ναφέg
αποτέλεσμ
(ΣΕΤΕ) αναμένει ότι τα
Ευρω τakό Μηχenσμό Στήριξης (ESM), μετά το τέλος
εφημερίδα. Η βουλευτική λευτές πληρώνουν, τελ,
έσοδα τη
προγράμματος το 2018.
αποζημίωση
οι προκλητικές
λύ χαμηλά
βιομηχανίας θα κυμανθ
Οπως αναφέρει η Ημερησία
έμπειρους
ούν μεταξύ 14,2 να
παρατηρητές με γνώση
διαπραγμ
σημάτων για
ότητας μπλοxής μετά
3.2 b
περφορολο.
ιχούν
2018 θα μπορού
ς εγγύηση για
ευρώ πέρυσι
77% γού
ενώ οι συνο
στά 25% έως
αυτή τη φάση το Ταμείο με
μβολxά κεφάλα
λιaές αφίξεις, συμπεριλαμίδιο ετήσ
των 2αθαgών εισοδημ
κό ότι γ
ως 6 δισ.
τρέχον πρόγραμμα.
λαμβάνουν ετησίως
ισόδημ
βανομένων
ντων τη
θεί έτσι η Γερμανία
αντιμετω τtει εκλογές.
βουλευτές από τις δρασmpιλιτής πληρώνει έως
ρουαζιέρας, θα ξεπερά
ότητές τους στο Κοινοβούλιο 49 φορές υψηλότερο φόρ
σουν τα 28 εaατ. ευρώ
απαλλάσσονται από το φόρο από έw.βουλευ