Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιστολή-αποχάλwη από Μοσχοβιοί για το σχέδιο Grexit
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4915Τετάρτη 15.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ιαπωνία
Κορκίδης
Παύση
Επτακόσιες νέες συμβάσεις franchise από
Καλύτερα των προσδοχubν τα
3,2% στις
στοιχεία για την αγορά εργασίας
το 2013
επιχειρηματικές
επενδύσεις
Ξεσχονtει ο SSM
Πτώση εμφά
μηχανημάτων στη
της αβεβαιότητας
τα χόχχινα δάνεια
3,2% έναντι αύξησης 2,1%
2016.
ση 2ατά 0,5%
ΣΕ eτή
γγελες
μηχανημάτ
μείωση
Τέλος τα capital
Υψηλός οwwδυνος
controls στην
πολιτικής παράλύσης
Αίρονται την ερχόμενη εβδομάδα στην Ισλανδία
όλα άτη μέλη της Ενgoπαϊκής Ενωσης.
στην Σίνηση
φαλαίων
βρίσκονται
σε ισχύ από
2008, όταν ξέ
Όσον αφορά τις ΗΠΑ,
πιλογές της
στήριξε
Ουάσηzτον, ως προς το ό
ιδιώτες,
νέςεμυτόgo, έχουν ήδη προξεΣτο μ
ιο του SSM αναμένεται να μπουν ηπορχειρήσεις
προβλήματα»
wδύνου γ
τικά ταμεία ήρθησαν», αναφεία των χόHHLνών δανείων χαι οι αλλαγές
που απα%τίμησε ότι «το παράδειγμα
η κυβέρνηση
την πορεία της Ε.Ε. έχgουσε
ο τον ΗΠΑ ενδεχομένως να
τούνται στο πλαίσιο της ενε
διαχείρισής του
ογής άMaς Μπαράt επαφών της επιχε
φαλής
του SSM με ΤτΕ,
δρίαση
εxτελεσwού συμβουλίου
μβουλου. Η άρση
έχει αρνητιπεζας, εν όψει των επεgxμε
nές επεττάσεις ποrn"- Στήν Αθήνα θα βρίσκεται Τράπεζας της Ελλάδος
θα ισχύ
από τις
σμια οικονομία» έσπευσε
Μαρτίου
η επικεφαλής του Ενιαίου και του Ταμείου Χρημασε Ολλανδία Γαλλία
aαιTag- προσθέσει.
για μ
Εποσττxού Μηχανισμού τοπιστωτιHής Σταθερότ
Eurάgιστη Χαμπή στην
vκροeνά με ας νομισματι- (SSM)Ντανιέλ Νουί προ- ητας ενώ ενδέχεται να
μική αναδιάρθgωση μετά
"Ο κίνδυνος της πολιακής κές Federal κειμένου συναντηθεί συναντηθεί και με την
της να την κρίση
του 2008 2009
παράλι σης δεν ήταν ποτέ
πgοειδοποιησε ότι
με τους waτροσώπους των ηγεσία του υπουργείου
υψηλός όσο σήμερα» «η λιγότερο σταδιακή ομαλο- τραπεζών, την ηγεσία
της οwoνο
αποτελε
ένα απαραίτητο
ργαλείο για mην ανόρθωση
ποίηση ενέχει μία σειρά δύο ημέρες πριν τις ολλανδιmruάρνι κές <