Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26759 ΕΤΟΣ 88ον
Αύξηση του ΑΕΠ
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,7% στο
κατά 1,5% στο
τρίμηνο του 2016
δείκτη μισθών στο δ' τρίμηνο
είδε» μελέτη της
του 2016
Αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου
ά 1,5% γ
Μείωση 0.7% παρ
2016 εμφανίζει η Εκθεση
τρίμη
ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική
ης μισθ
χωρίς
χόληση
2017. Ω
μία διόρθωση
(εποχική ή
ο, από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εκτιμάται ότ
διόρθωση
ριθμό
ή δυναμική της οικ
μιας ε
ημερω
λο τη
ρωτογενή τομ
δο βασίστη
αναφέρ
στην Ε
το δ' τρίμηνο πέ
θεση, χυρίως στου κλάδους της μ
σι σε συγκριση με
σης χαι της πληροφορική
δ' τριμήν
σχόληση
τι μηδ
ης μετ
σης η γεωργια
βολής
πηρεσ
σύγκριση το 2015 προ
την πλευρά τη
ργούς ζήτηση
Επίση
με τη
ΕΛΣΤΑΤ
δείκτη
ώ η ιδ
γ τριμη
χική διόρθωση αλλά χωρ
άλωση αυξήθηκε χατά 570
διόρθωση
Σημάδι
ημερώ
ξηση 0,2%
στοιχο δείκτη
Δείτε πώς αλλαγή
ου δ' τριμήνου 2015, έναν
ξησης 0,4% τη
2015 πρ
ντίστοιχη συγxpι
του οικονομικού
Επίση
διος δείκτης, με διόρθωση
ημερών αλλά χωρ
χική διόρθωση
ση 2%
μοντέλου στην
δ' τριμη
μείωσης 0,7% τη
ίστοιχο δείκτη
2015 πρ
2015,
στοιχη συγxpιση
Παραγωγή Προioντων
Δ. Τzανακόπουλος: «Τα αντίμετρα θα νομοθετηθούν
και υπηρεσιών υψηλής
ταυτόχρονα με τα μέτρα επιβάρυνσης»
προστιθέμενης αξίας
θα φέρει την αύξηση
απασχόλησης
ντ μετρα θ
μοθετηθ
λεονάσματος. Ο μηχ
ός αυτός απ
2018 γ
βάρυνση
με τα μέτρ
Απριλ
τη βέβαιη
ρους, δεδομ
ρίπτωση
Ο Τζαναχόπουλο
Η αύξηση τη
χοληση
2018 θα έχουμ
χει τ
θετήθη
έλου τη
τογενούς λεονάσματος 3,5%
ν ΑΕΙΙ
θυνση τη
Αλήθειες και μετα-αλήθειες» για τις
βερνη
ς, Δη
υψηλή
θέμενη
η της Ε
μήτρης Τζανακόπουλος, απαντώντας σ
αποδοχές του προέδρου του ΔΕΣΦΑ
ής Σ'
ερώτηση με αφορμή σχετι:0 έγγραφο
ην Ολλανδική Βουλή
ρικό μήνυμ
φαλής του Eurogroup, Γερ
Ντάισελ
ogίαση της Ε
ημονικής Εην πρώτη
ράδειγμα «μ
αλήθειας» (p
ε λόγ
zυβερνητικός
ού Συμ
μπλουμ
ης, ό
ς, Δημήτρης Τζ
φερόμενος στην υπόθεση
μετρα θ
μοθετηθ
ης «Εθνικής Α
ου προέδρου χαι διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρη Νizα, στηνzοινή συνέ
ρξει δημ
μιxος χωρος
κής Σ
ηγική
gγό Περιβάλλοντος
Ενέργειας, Γιώργο Σταθ
ραμμίζ
0%. Τζαναχόπουλος διευχρίνισε ό
λα μέχρι σήμερα έχ
η. Για το ίδιο θέμ
Σταθάκης μίλησε για σχιζοφρ
ηγορητηρ
μείζον ερώτη
ντήσεις
λευρά της Νέας Δημοaρ
ως θα ξεπεραστεί η κρίση,
ακρίβειες, λάθη
θέμα σε όλα τα μεγά
ρώτηση γεμάτη
υς ζητήματα όπως
φαρμογή
ανέφερε ο κ. Τζαναχό
λα δελ
ειδήσ
λος χα
σήμανε ότι σε αντιδιαστολή
φαση στις ιδ
μικός χώρος αφορά προβλέψ
την πρ
θεν έσχ
ρχηγού της αξιωμ
όχι απ
α. Συγ
ξιακά
γκαία ρύθμιση
χρέους
artis, το ΚΕΕΛΠΝΟ, πέρα
σης, η Ν
φημερίδ
Αναρωτη
2018 με τη
μεταξύ άλ
μεγάλα μ
ό αυτές έγ
νημέρωση
λογισμού γ
Ομως,
μη ασqυ
γνωρίζε
τα τηλεοπτικά δελτία. Το Σαββατοκύρ
ο ειχαμε δύο πρωτοσέλιδα για δυο μεγάλες πο
Στρατηγική 202
ρχει μηχ
χαι δεν χοννήθηχε φύλλο
ύτε χαρα%τηριστιχα ο χυβερνητικό
ο τέλο
θα έχ
ητικά,
ΣΕΛΔΑ
υχθεί ο στόχος του 3,5% πρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα