Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πίσω στην κούρσα
για τα play oΠΑΣ
Τρίτη 14
ΑΓΩΝΕΣ
Μαρτίου 2017
Αρ. Φύλλου 5811
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα τηλ: 265 10 77466 I fax: 26510 37880 I e-mail: [email protected]
www.neotagonesgr
«ΠροΣfΕΕραν»
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
Και στα Γιάννενα
Η αποστολή της κοινωνικής πρωτο
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Γ ΠΤΟΥΛΗ
Βουλlaς «προΣfΕΕρουμεp Χάρισε την
ελπιδα
το χαμόγελο μέσα από
δωρεά φαρμακευτικών
Και ανα
λώσψων υλικών στις επτά
(Ναι στην μεταρρύθμιση
Δομές του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.
«προΣfΕΕρouμep που αποτελεί κοινό
ράμα του Συνδeσμου φαρμακευτι
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
(ΕΕΣ). Seκhaσε στα τέλη του 2016
Φλώρινα και
αλλά με ανοιχτά χαρτιά
σκοπό να καλύψει ανάγκες σε
Φαρμακευτικά σκευάσματα
νομικά υλικά και πρώτης ανά
για τους πρόσφυγες στα
τέλη του μήνα nΠαιδότολn
Έτοιμη να υποδεχτel veους πρόσφυγες
μέχρι τα τέλη του μήνα
Από τον περασμένο ΟκτώΒριο, μ
από διαγωνισμό της Υπατης Αρμο
στεlας του ΟΗΕ για τους πρόσφυιαννωτκn εταιρla ανέλαβε να
YES. Y
ανακαν σει την πρώην
παιδόπολη
«Διαδικασ a-παρωδία»
Με αντκεpενο τις aeσεις της Αυτοδιοknσης A Ba8μού
ροω8otμενες κυβερνητικές αλλαγές στον Καλλικρά
στο ΤΕΕ Ηπείρου
τη. συνεδρίασε το απόγευμα
ΠΕΔ Ηπειρου παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ. Γώργου Πατοολn
Σε κοινή δήλωσή τους
Οπως υπογράμμισε
Πατούλης κατά
δώρκεια συνέντευξης τύπου που προπΥnanκε της συνάντησης
με τους
Αριστερή Συνεργασία Μηχανικών
αιρετούς του Πρώτου βάμoω Τοπικής Αυτοδιοknσης από την Περιφέρεια Ηπειρου.
n ΚΕΔΕ «ζεάνaει ένα αυτοδιο
Ηπείρου-Λευκάδας καταγγέλλουν
κό οδοιπορικό για να ενημερώσει τους αρετοDς και τις τοπικές κοινωνές για
τις κυβερνητικές ανατροπές που
τον τρόπο με τον αποlο αναδεxanετοιμάζουν στην Τοπική Αυτοδιοk
καν τα όργανα της
του Περιφερειακού Τμήματος Ηπεείσπραξη
ρου του «Ο τρόπος ανέδειξε με
τον ωμό
241.861,45 ευρώ αναμέτρόπο το πως αντιμε
κυθερvnτκή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
το ΤΕΕ το
aeλει να κάνει στο
νει ο Δήμος Ιωαννιτών
χώρο των μηχανικών.
Σας 7 Μαρτίου 2017
(μετά από 81 συνεδριάσεις
εκδικα
στο Α' Τριμελές Εφετelο Κακουρ
γνώμη
γnμάτων Αanνών της ποινικής υπόθε
σης "ENERGA και HELLAS POWER
Δεν ήσουν n μόνη που
ρου 2015
στην ο Δήμος
εςαπατήθηκες Πάννα.
Ιωαννιτών παραστάθηκε ως πολ
ενάγων προκειμένου να προάσnloe
συμφέροντά του.
Κανείς δεν μου απαγορεδσει
Με την απόφαση του ανωτέρω Δικα
Ονειρο θερινής Wκτος,
να μιλάω. Έχω δικαίωμα να λέω
ρου μεταSD άλλων
knρωxθηκαν
λέω, ας
γνώμη μου
ένοχοι για το αδίκημα της υπεξαιρε
σης από δ
ξένης περιουσιας
το πάρουν απόφαση
ας ενοάλλα αδικήματα ο
ebcε δηλώσει πριν από
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ «ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
νοι και επιBhanκαν σε βάρος τους
Γιάννα Αγγελομερικά χρόνια.
αναφερόμενες στην εν λόγω απόφα
ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΣΕΛ 7
ποινές