Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:







Recognized text:
Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστερας Κυριακη 12 Μαρτίου 2017. Apo 1338-2 E
Κρίσιμος παράγοντας
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΗΝΟΥΣΙΑ
η επανεκκίνηση
Πολλές ταχύτητες
της οικονομίας
οικονομολόγο
Κώστα Μελά
Τάiα της ΕΛΣΤΑΤ
Αξιολογώντας
σ' ένα μονόδρομο
την ααξιολomσηp από
τη σκοπια της αριστεράς
νάμεoα σ' αυτές.
mucιστων και της όψιμης νοσταλγίας για τ
τη δυτική πλευρά.
Ναι στο γήπεδο της ΑΕΚ, όχι
τη συζήτηση για
Χωρίς προετοιμασμένη και δη
κρατικά νομιμ
στη βία και Τους εκβιασμούς
ις προοπτικές της ΕΕ, χωρίς
ζήτηση, η αναζήτηση Maηςaε δωρ
κλειστά
Γιώργου Κ
διο για την
η της σοDouboας κρίσης
ρικό διαβουλα, δεν μπορεί
μιας Ευρωπης
ομένη
τις πολιτικές αιτίες
Λίγες μέρες η
ρων ηγετών (Γερμανίος, Γαλλίας, Ιταλίας
τητας Που δεν εί
άλλες από την έλλnφη δημοκρατικής
oαλίες, κατά την οποία προβλήθηκε ως λύση
ροβλήμ
μοποίησης
μέλλον της ΕΕ
κρίσιμων αποφάσεων για
της ΕΕ η
ταχυτήτ
ολιτική λιτότητας
εμμονή
καλής υποδοχής από μεγάλο μέρος
εγχειρήματος της ωρω
Κινητοποιήσεις ενάντια
γιατί γεννάει τη βόoιμη οποι
θεσμοθέτηση της διάοίησης. Heupύτερη
ιδητοι οίηση
σε γιγαντιαία αιολικά πάρκα
κρισης ατ μέλη πρωτης, δεύτερ Κ ή
τρίτης κατηγορίας, Χαραioως η μόνη ελπίδα ότι μπορεί
ίδpαση
μελών της Α
ζητηθεί διέξοδος
ντmoδα της διαφαινόμενης πpoorm.
κτηριστική
Γιούνκερ να τονίοειότι δεν υnώρχει διά- κής, με την άμεση αντίδραση των cupωπαiκων λαιο
Καμία δίωξη
στους αγωνιστές
Η ασυμφωνία» ΕΕ
Σκουρtων
Τουρκίας και
Το Τέχνασμα
ριβάλλ
της ασφαλούς χώρας
βάναυσα από την επένδυση της Ελληνικός Χρυoος.
ρα χρόνια μετά την απιστευτη κ
από την
μία δεν
ξεχνάμε ούτε την
ηση των
ος της Χαλκιδsκής. Και προφανώς,
τους παρανομους όρους αυτής της επένδυσης,
τοδικάστηκε την εβδομάδα που μας πέροocαπό το Ε
18,19
ήριο,
ς την ΕΤΕ
Δημοσιο 15,3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
έλαβε ως παράνομη επιδότηση από
ΚΥΨΕΛΗΣ
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα Δι
Δευτερο, 9πμ.
Ακυρώθηκε
η δωρεάν
Κώστας Βεργόπουλος:
ΘΕΩΡΙΑ
παραχώρησή της
Υπό Τις σημερινές συνθήκες,
η Ευρωπη πηγαίνει
Γ.Γ.Α
ρωμένης
Κατ' ευθείαν για διάλυση on
ρωσε την απόφαση, από
τρασμένο Δεκέμβριο, του
Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με
την η δι
αχείριση της Δη.
ματικής Αγοράς ΚυgeAης
Μάκης Μπαλαούρας:
ατασκευάστηκε με χρημαΕΣΠΑ.
Οφείλουμε να αφήσουμε
άλλευση
Το αποτύπωμα της ριζοσπαστικής
pact Hub Athens,
Χωρο tης
νικής επιχειρηματικότητας
αριστερας
Σeλiaa7 Ο αξιακός αντιρατσισμός και
παρά τις αντώράσεις φορέων
Αλογικοτήτων.
η αναχαίτιση της Εναλλακτικής
Οι κοινωνικο
οι φορείς
για τη Γερμανία
Μισέλ Λεβί:
της ευρύτερης nεριοχής της
6ης Δημοτικής Κοινότητας
Κριτική ανάλυση
η αγορά να
Αν υπήρχε μόνο ένας αριστερός
επιστημονιώλοις και όλες, δεδομέού συνεργάτη στο ΤεIνολογικό Πανcπιστήμο Κ
για την υιοθέτηση
υποψήφιος στη Γαλλία θα περνούσε
ορκής από στελέχη τηςγtρμανικής αριστεράς,
στο δεύτερο γύρο
Σελιδα 13
Σελίδες 30, 3
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2