Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Κόβουν ακόμη και το γάλα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πολrtiσμός
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Science
Αντn
την Κυριακή
με ΤΟ ΒΗΜΑ
Ανάπτυξη
εισιτήρια
400000 εταιρείε
για τιs ρυθμίσεw
στην τιμή
και πλiρns
TOU εVOS
ενημέρωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΔΟΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ n.
ΧΡΕΤΟILΛΑΜΠΡARΗΣ(1957-2009
I Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
80, Αθηνα
OTO B
ιδρυ
211 365.7000
ΤΙΜΗ
8.29. Πανσέληνο
Οργανισμό Λαμπράκη Α
€2,00
969-Αρ
Η αβεβαιότητα στραγγαλιzει την οικονομια και τανοικοκυρια
Κόβουνακόun Και το αλα
Πρωτοφανής μείωσητηςκατανάλωσηςκατά46.000ΤόνουςoΗ παρατεταμένη αξιολόγηση Βυθ
ζει ανά τη χώρα στηνύφεση Σήμα κινδύνου από τηνΤράπεζα τηςΕλλάδοςoθεατήςηκυβέρνηση
ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤAM
ΠΑΠMΗΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Μαξίμου με το βλέμμα
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
σε βουλευτές και Τσακαλώτο
ATΚΩΒΑΙΟΣ, ΣΕΛΙΔΑ Α6
ΣΤΑΥΡΟΥ Π.ΨΥΧΑΡΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙAΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Toας τρελά ες
Ο Στουρνάρας
σαι. Εφήμεροι μαλιτευτές
Χητες
αποκαλύπτει
ακόμη και μαιντα
νοί της μικρής οθότην απάτη
νης ξεχύνονται στη
του Σάρρα
δημόσια ζωή για
να υποστηρίξουν
ΤτΕ παρεμβαίνει για να
την υποψηφιότητά
λύνει την έρευνα
τους, κα
ευΚΟ
Μυστικές κρύπτες στην Αμφiπολn
Απένταρος και αντιμέτωπο
συντάσσονται
με βαριά
ργημ
Συνέχεια στησελίδαΑ2
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤ
ΕΛΙΔΑA
ΏΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α2
Ο ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΓΗ
Διαύλουs
Χάνουμε €12δισ
τον χρόνο από
με την
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ουάσιγκτον
τη «διαρροή
ψάχνει Αθήνα
ολοκλήρ
τα χρόνια της κρίσης
ν μνημονίων
ύριο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη
λύτερο εξαγώγιμο προ
θάκηewηνικήπλευρά αναζητεί HΕθνικn
της Ελλάδας είναι το επ
στηρlMuατα στη νέα αμερι
κή ηγεσία. Η
θεια στην
Βιβλιοθήκη
ό της προσ
Σύμφωνα με έρευνες 350.000
Τουρκία, οι εντάσεις
στα Βαλ
ως 430.000 υπολογιζ
μπροστά
κάνα, η εμπλοκή της Ρωσίας
νέοι, κυρίως επιστήμονες,
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
στη Ν
ολική Μεσογε
σε νέα εποχή
θα βρίσκονται στην ατζέντα
εγκατέλειψαν τη χώρα αναζη
ΤΑΝΙΑΜΠOZANINΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΨΥΧAPH
ς ένα καλύτερο μέλλον
ΣΕΛΙΔΕΣ Α20-21
ΑΘΑΝΑΣΟ
ΛΟΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Α16ΕΣ ΕΠΟΧΕΣ, ΣΕΛ
Δ. ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΕΛΙ