Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 11
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26758 ΕΤΟΣ 88ο
Αλ. Τσίπρας: «Η ανάπτυξη
Οι ανατιμήσεις σε
αλκοόλ
ενεργεια,
Και τσιγάρα
μοναδική επιλογή για έξοδο της
«φουσκώνουν» πληθωρισμό
Χώρας απο την κρίση»
ληθωρισμός
τον Φεβρουαρ
φέτος, σημ
ηση 1,3% (απ
δο 1,2% τ
τό το διήμερο χαλύψ
με σχεδ
ρίως τ
ο σύνολο τ
α καύσιμα, στο πετρέλαιο θ
πασχολ
την ΕΕ, τ
ό αέρ
ς τηλεφ
σης χαι φυ
α αλκοολούχα βάθμιση
ς, καθώς
ης ΕΕ στ
μέα της ασφάλ
ς, τη
ε ΕΛΣΤΑΤ, ο
Δυτι%
μια, την πορεία τ
μών καταναλωτή αυξήθη
ός δείκτη
ήτηση
3% σε σύγκριση με τον α
στοιχο δ
μέλλον της Ευρώπης, ανέφερε ο
ργός, Αλέξης Τ
σης 0,5%
η συνέντευξη Τύπου μετά την
χη σύγκριση
συνόδου χορυφής
λοχλήρ
ξέλιξη αυτή προήλθε
η ελλη
ή πλευρ
ις αυξή
μπεριληφθ
ς ειδικές πρόσθετες
φορά γ
μη αλ
ι παράλληλες δράσεις για την
λέμηση της
λαχανικά, ελαιόλαδο
ράτη μέλη
καφέ. Μέρος τη
ραμένει δυ
λογα υψηλή
Ο πρωθυπουργό
αφερόμενος στο
ρος τη χώρα
Η αναπτυξιακή προοπτι
ή είναι η μ
ζήτησε ν
ροσφυγ
ριλαμβ
την έ
Κρ. Λαγκάρντ:
έχουμε γ
λέχωση
ση τη
ρύθμιση
ρογραμμ
τα νησιά χαι στη διαδ
Βιώσιμο μόνο με
Ο Τσετρ
ότι η
χρέου
έχει ξεzoλλή
γκατάσταση
ξιακή πρ
αι η μοναδική
έξοδο της Ελλάδα
αναδιάρθρωση το
μαστε αχό
ολύ μακριά από
για τη β
έχουμ
η Ελλάδα έ
ρξει δ
ισης,
ελληνικό χρέος»
ρη λιτότη
ρογραμματος Χαι του
θεώρηση
η έξοδ
σχυση
συλον
συστή
η εξειδ
την χρίση
Το μήνυμα όλ
διάρθρωσης
Γραφείο Προυπολογισμού της Βουλής: Απαραίτητη
άρση της αβεβαιότητας για ανάκαμψη της οικονομίας
ύ τους Ευρω
ους ηγέτες
φαλής τ
ΔΝΤ, Κρ
ται η επ
ρντ, με η τη
ρίδα «ΛεΙΙαριξ
μία δεν θ
ραδόθη
Πρόεδρ
λής, η
ατάσταση, που χαρ
σε ερώτημα σχ
ά με τη
η παγίωση μ
της Βουλής, Ν
Βούτση
τα αν δεν εξαλειφθεί η αβεβαιότη
xτηρίζ
μενες επιβ
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου
δρο του Γραφείου, Παναγιώτη Λιαργ
θυνση της
μέλλον και δε γί
αραιτη
Λαγκάρντ δηλ
γραμμα, η
θεση σημ
ς, τονίζεται μ
ταρρυθμ
ύς στην ηση χεφαλ
δεσμευθούμε άπλα στην Ελλάδ
ο 2016 δεν ή
για την
ην Εκθεση Πεπραγμ
για το 2016
ές χώρες, έξοδ
μου έχει ζητήσει ο Ελ
χειρήσ
ΕΤΑΑ 3
ομική πολιτική. Ο
του Γραφ
λογισμ
ιδευμ
ζήτηση εργ
με νέ
Το δημ
Υπέρβαση κατά 3,90% των εσόδων τον
φαρμογή
ρμογή
Η μόνιμη λύση του προβλή
στην ολοκλήρωση
ρίτου Μνημ
Φεβρουάριο έναντι του στόχου
θα εξάλειφε ένα ση
μότητας
της αξιολόγηση
βεβαιότητας γ
μεταξ
μέλλον τη
ρίσιμα θ
Υπέρβαση 160
ψεις γ
ηρεάζ
φορολογ
ρο επ
Γραφε
σης, θα άνοιγ
δρόμο
σεις. Αμεσ
λογισμ
Ετσι, η
Προυπολογισμού της Βουλής με
εσόδων συνεχίστηxε για δ
για τη
μμετοχή της χώρ
νάριο τα έ
ρο συνεχή μήνα
θέσεων που δη
τά το 2016. A
ής χαλάρωσης, θα μ
δα είχαν διαμορφωθεί ψηλότερα από τον
όχους του προϋπολογισμού. Το δίμηνο
Φεβρουαρ
βαση 5,46%
ρυθμίσεις
στροφή
δηλαδή την α
ροβλέψεις
ης υβέρνηση
Η ηση
ξάρτηση της χώρας από τα
βαλε στη διαμόρφωση υpηλού πρωτ
η θετική πορ
μφωνη θεί με τους θεσμούς, δη
ματος το 2016, θα συνεχισθεί
το 2017
ενούς πλ
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα