Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ DNA

Η σιωπή Καραμανλή Διάγνωση
και η αλήθεια για καρκίνου
το χρέος 2004-2009 με τεστ
του Σαββατοκύριακου
αίματος

| 11

Η καλύτερη
θεραπεία
για πόνους
στη μέση
16
1616
Ξεκάρφωμα
Ξεκάρφωμα
α
μ
ω
φ
ρ
κά
Ξε

ΙΔΡΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

www.tokarfi.gr

11. 03. 2017

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 823

(3,5€ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)

ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

| 30

| 31

2€

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΜ

σελίδεςσελίδες
ες

σελίδ
ένθετο
ένθετο
ΕΝΑ ΑΛΛΟ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΕΝΑ
ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ένθετο
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ
ΜΑΤΙΑ ΣΤΉΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΤΉΝ ΤV ΚΑΙ
ΤΟΝ
ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ
ΜΑΤΙΑ
ΣΤΉΝ
ΤΉΝ
ΤVΚΟΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝΤΟΥ
ΚΟΣΜΟ
ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔ
ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΚΟΣΜΟ
ΤΟΝ
ΚΑΙ
ΤV
ΤΉΝ
ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ

ΕΡΤ,
ΠΙΕΣ…
ΞΥΔΑΚΗ!
ΕΡΤ,
ΠΙΕΣ…
ΞΥΔΑΚΗ!
ΑΛΕΞΗΣ ΜΕ… ΣΩΡΡΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ!

Του Άρες Μάρες Του Άρες Μάρες

ΜΟ

ε τον νέο «τηλεκριτικό
ε τον νέο «τηλεκριτικό
Μάρες
» που ξεπήδησε από»το
Του
πουΆρες
ξεπήδησε
από το
κοινοβουλευτικό κακοινοβουλευτικό κακινήματος
αρχηγός του
νάλι του ΣΥΡΙΖΑ, βουνάλι του ΣΥΡΙΖΑ,
βουΣυνέλευσις»
«Ελλήνων
λευτή της Β’ Αθηνών
λευτή της
Β’ Αθηνών
εθνικός ευκαι επίδοξος
και πρώην δημοσιογράφο
κ. Νίκο
και πρώην
δημοσιογράφο
κ. Νίκο
εργέτης εντιμότατος κύΞυδάκη, είχαμε μια ενδιαφέρουσα
Ξυδάκη, είχαμε μια ενδιαφέρουσα
Σώρρας,
Αρτέμης
ριοςστο
συνέντευξη στα όρθια,
στο περι-στα όρθια,
συνέντευξη
περιακόλουθη μη αποτην περίμεστύλιο της Βουλής, καθώς
μας έδωσε
στύλιοπερίμετης Βουλής,
καθώς
συνέντευξη (γιατί πρόνε εναγωνίως να τοννε
ειδοποιήσουν
εναγωνίως κλειστική
να τον ειδοποιήσουν
Η
να είναι καλεσμένος
ήλαβε ο Θέμος
ναστην
είναιΕΡΤ
καλεσμένος
στην στον
ΕΡΤΑντέννα).
ή
στα όρθια στα
έγινε
οπουδήποτε… προκειμένου
μετάσυνέντευξη
οπουδήποτε…
προκειμένου
μετά
εκπομπής « Όλα
τηςπαρανα κρίνει τα κρατικά
παρανακαι…
κρίνει
τα κρατικά
και…
παρασκήνια
καθόλου
είναι
κρατικά κανάλια. κρατικά κανάλια.
για όλα» και δεν
αποκαλυπτική…
προΗΣ: Από
ΞΕΚΑΡΦΩΤΗΣ: ΞΕΚΑΡΦΩΤΗΣ:
Εσείς είσθε ή ΞΕΚΑΡΦΩΤ
Εσείς είσθε
ή πού

Όσοι πιστοί,
προσέλθετε!
• ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ
ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ

Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

στον Ευκλείδη
με 7 εντολές
«Άµα

| 12

Βουλευτές
«σπρώχνουν»
επιχειρηματικά
συμφέροντα
ΧΑΛΑΣΕ ΜΙΑ ΦΙΛΙΑ

Γιατί
η Γιάννα
το ΄σκασε
την αυγή
www.tokarfi.gr

|4

με ντευξη με
Συνέντευξη Συνέ
κριτικό
κριτικό
τον έγκριτο τηλε
τον έγκριτο τηλε

κάποιος άλλος, που κάποιος
σε προεκλογιάλλος,έρχεστε;
που σε προεκλογιτην Πάτρα. Αλλά
κό άρθρο του στην «Αυγή»
έγραφε
Από
κό άρθρο
του στην
«Αυγή»
έγραφε
ΣΩΡΡΑΣ:
ότι στρατεύεται με τονότι
ΣΥΡΙΖΑ
για- με
Την Πάτρα
στρατεύεται
τον
ΣΥΡΙΖΑ
για- της ΑχαϊΠάτρα;
ποια
τί «αρνείται να βλέπει
τη χώρα να
τί «αρνείται
να κής
βλέπει
τη χώρα Την
να Πάτρα των
Συμπολιτείας.
Την Πάτρα των
βουλιάζει σαν σωφρονιστική
βουλιάζειαποισαν σωφρονιστική
αρχαίων Θεών.αποιΈλκία των δανειστών»!κία των δανειστών»!
προ- Ελλήνων. Και όταν λέμε
Ελ-λην που είναι
ΞΥΔΑΚΗΣ: Μάλιστα,
εγώ είμαι,Μάλιστα,
ΞΥΔΑΚΗΣ:
εγώ είμαι,
λην, εννοούμε
η εκ του
αυτοπροσώπως! Υπάρχει
όμως με- Θεός,
εδημιουργήθ
αυτοπροσώπως!
Υπάρχει
μεδιότιόμως
γάλη διαφορά! Άλλο
να βουλιάζει
Θεών και, όπως γράφει
γάλη
διαφορά! Άλλο
να βουλιάζει
Θεού των
στο βιβλίο
τη χώρα η ΠΑΣΟΚΟΝΟΥ
καιηάλλο
Φουράκης
τη χώρα
ΠΑΣΟΚΟΝΟΥ
και
άλλο
ο Ιωάννης
μια ριζοσπαστική, μια
μιαανανεωτική
ριζοσπαστική,
ανανεωτική
προ-μηνύματα των Δελ«Τα
τουμια
πύθων»,
, μια αντισυστημική, Αριστερά
και φών Αριστερά
μια αντισυστημική
και
και ο σιωνιστικός
μας δια
μάλιστα της Οικολογίας
και των
μάλιστα
τηςΚιΟικολογίας
και του
τωνπλανήτου
Κιεστάλη επί
τρονημάτων!
νημάτων!
να είναι φορεύς και δότης και
ΞΕΚ: Είσθε εσείς ή κάποιος
άλλος,
θείου πνεύματος
ΞΕΚ: Είσθε
εσείςφο-δότης
ή κάποιοςτου
άλλος,
που έγραφε: «Μπροστά
περνάτούτο δεν ήτο ποτέ
πουμας
έγραφε:
«Μπροστά
μαςΔιά
περνάκαι λόγου.
ει το τρένο της Ιστορίας.
επιβιει το Θα
τρένο
της Ιστορίας.
Θακαταστή
επιβι- ποτέ ανόητος,
και δεν θα
βαστείς ή θα μείνεις στην
αποβάθρα
βαστείς
ή θα μείνεις
στηνκαι
αποβάθρα
άλογος !
άφρων
τροφαρμακευτική περίθαλψη,
της ατολμίας; Εγώ αποφάσισα
ναΕγώ
ως τεχνίτηςτης ατολμίας;
αποφάσισα
να Αριστερά
Μόνο; εγώ,
καΞεκινήσατε
και
ΞΕΚ:
ΞΕΚ:
συζήτηση
για την
στην
πρώτη
φορά
κυβέρμαι σε
αναλυτική έξαρση
πολιτικής
:επιστροφή
Μάλιστα,
εγώ,
αυτοπροσώήδη σχέδια
μεταφορά καθώς
κήεπιστροφή
συζήτηση
γιαΞΥΔ
την
στην πρώτη
Αριστερά
κυβέρμαι σε
αναλυτική
έξαρση
πολιτικής
ΞΥΔ
: Μάλιστα,
αυτοπροσώκαταρτίσει
τε φοράκή
ΣΩΡ: Έχω
μεγαλύτερο δωρεάν
πάρω το τρένο και διάλεξα
βαγό- καιπλακατζής,
το
πάρω το τρένο
διάλεξα
μετά ασχοληθήκα
Να διαγράψω
ΣΩΡ:
«Ελλήνων
στη
δραχμή;
νηση
καιτο
τοβαγόπρώτο
σας
αριστερό
κουλτούρας!
πως!.. Μπάτσοι
– γουρούνιαδολολέγεται
της κατάθλιψης, των αινηση
και
τομέπρώτο
σας
αριστερό Συνέλευσις»,
μέ- στη δραχμή;
κουλτούρας!
που αριθμούν
πως!..
Μπάτσοι
– γουρούνιαδολο- τάργηση
παιχνινι της δημιουργικής νι
αντίστασης»!
σε διεθνή συνδιστις για τους γαλαξίες
της δημιουργικής
τηςκάτι
θα επιχειρήσω
μέρος
ενοικίαση
με αντίστασης»!
οποίου
λημα
ήταν ναφουσκωτών
διώξετε
τον πρόεδρο
του
φόνοι!..
Η αλήθεια
είναι
ότι το
πιοχρέους
ΞΥΔ:
Μάλιστα,
εγώ,
αυτοπροσώΞΕΚ
: ότι
Έχετε
να
κάτι
των ρευματικών,
ξεκινήσουλημα
ήταν ναδιά
διώξετε
τον
πρόεδρο
φόνοι!..
Ητου
αλήθεια
είναι
πιο
ΞΥΔ:
αυτοπροσώΞΕΚ : Έχετε
να δηλώσετε
Θα
μορροΐδων,
άστρα.
το δηλώσετε
για
100.000εγώ,
1953το
παραλίΞΥΔ: Μάλιστα, εγώ
είμαι,
αυτο- εγώ
και
την Μάλιστα,
έγινε το
ΞΥΔ:
Μάλιστα,
είμαι,
αυτοόπωςαλλά
να σώσω
για παιδότοπους
στη μέση, σας;
εκλογές
διώνΕθνικού
του
Θεάτρου
για
να βάλεπροσοδοφόρο,
αλλά
καιάσκεψη
πιο επιπως!για
Διότι,
κουβέντα
στην
κουάλλο
εκτός
την κουλτούρα
του
ερχόμενες
εκτόξευση
του
Εθνικού
Θεάτρου
να βάλεπροσοδοφόρο,
και
πιοαπό
επιπως!
Διότι,
κουβέντα
στην
άλλο εκτόςσας;
απόπόνου
την κουλτούρα
την κουαρθρίτιδας,
Κυριακή,
αύριο
προσώπως! Μόλις είδα
ότι περνάανήλθατε
σωθώ με,ως
προσώπως!
Μόλις
περνάύστερα
της Γερμανίας.
Αχαΐας,
χρέος
παράλληλα
της ότι
και μπορεί
εςείδα
τε
έναν
δικό
σας
αριστερό;
κίνδυνο
επάγγελμα
είναι
η δουλειά
κάτω άκρα.
βέντα,
να να
επιλέξουμε
ΞΥΔ
: ΗηΕΡΤ
είναι άθλια
αποκαι είναι
Ελλάδα
τε έναν δικό σας
αριστερό;
κίνδυνο
επάγγελμα
είναι
δουλειά
βέντα, μπορεί
να
επιλέξουμε
ωςνέφος
άνω
ΞΥΔ
:και
Η
ΕΡΤ
άθλια και απογαλαξιακό
και στα
μεγάλο
το
προς
ει το τρένο, πήδηξα χωρίς
δισταγμό
εισαγωτου
όπως
ει το τρένο,
πήδηξα
χωρίς
δισταγμό
αξίωμα ΞΥΔ:
τα και
δικαστήρια,
ΞΕΚ:
Αλλά
στο ανώτατο
του Συριζαίου
βουλευτή…
ΚαιΜόνο;
κα- βουλευτή…
νέο από
αφήγημαπαραμύθι
τη δραχ-Μαγγελάνου
ΞΥΔ:
Ως υπουργός
μιας Ως
επαναμετά
κρουστική!..
Αλλά ΞΕΚ:
την τιμώ
Σώρρα.
και εγώ
του Συριζαίου
Και κανέο αφήγημαδραχμιαςταεπαναΜα, κ.και
Αλλά
τηναυτά
τιμώ
, αμέσως
Ταυπουργός
του παραμύθι τη
να αδράξω την ευκαιρία
της ζωής
τον ΕΝΦΙΑ. κρουστική!..
οί. σου
να αδράξω
την ευκαιρία
τηςκυβέρνησης
ζωής
και εκσκαφέων.
καταργήσω
Πρωθυπουργ
ς μποΣΩΡ: Να
γέα φορτηγών
Τσίπρας.
μιά δουλειά
δεν
είναι
ντροπή…
Γι΄
μή ώστε...
«ο
εξευτελισμός
ναεξευτελισμός
στατικής
δεν μποΚετη
σέβομαι!..
Η
ΕΡΤ
είναι
εκφυδιατελέσαντε
του
μιά
δουλειά
δεν
είναι
ντροπή…
Γι΄
οι
Αλέξης
μή
ώστε...
«ο
σου
να
στατικής
κυβέρνησης
δεν
ο
τη
σέβομαι!..
Η
ΕΡΤ
είναι
εκφυΆλφα
και
το
έλεγε
ότι
μου που ονειρευόμουν
θα στοχεύσουμε
μουαπό
πουμικρός
ονειρευόμουν
από
ισχυρίζεστε
οι Έλληνες
χρόνια
ΞΕΚ: Μόνο; λισμένη
γνωρίζετε,
αυτό
αναγκαζόμαστε
να ζητήσουμε
τελευταία
γίνει
τέλειος»,
κατά
πως λέει
και ο κατά
ρούσα
ναμικρός
κοιμάμαι
ήσυχος
ως
και υπανάπτυκτη!..
Αλλά
αναγκαζόμαστε
να ζητήσουμε
Διότι,
παλιόπαιδο!
γίνει
τέλειος»,
λέει της
καιερχόμεο αυτό
ρούσα
ναέχοκοιμάμαι
ήσυχος
έχοκαι
υπανάπτυκτη!.. Αλλά
τέλος
ΣΩΡ: Α, το
στο
στη Μύκονο όσες στη
φορές
έβλε- όσες φορές έβλενταύρου καιπως
Πρόεκατώτατο μι- λισμένη
Μύκονο
τον
αυξήσω
μια τρομερή
στον Αμερικανό
Να
πρωθυΣΩΡ:
εφηύραν
αστυνομική
προστασία
από
μπάτον
πουλήσατε
Μίκης!
ντας
στο Εθνικό
ένανντας
άνθρωπο
πουβουλευτές
την
τιμώ
και
τη
σέβομαι!..
Η
ΕΡΤ
πλώρη
αστυνομική
προστασία
από
μπάΜίκης!
στο
Εθνικό
έναν
άνθρωπο
που
την
τιμώ
και
τη
σέβομαι!..
Η ΕΡΤ
θα βάλουμε
ΞΕΚ: Παλιόπαιδο
πα τον μασκότ- πελεκάνο!
Διάλε- πελεκάνο! Διάλεπυνης εβδομάδας
πα τον μασκότεκτόξευση
λέγεται
σθό.
τεχνολογία
πουτρένου
τσους,
γουρούνια
δολοφόνους…
Που βαδίζει
δεν
στηνγια
παρέα
τρένου
δροανήκε
είναι
κοντή και άσχημη!..
Αλλά
τη
ΞΕΚ: του
«Πίνεις
την «βουλευπροδοσία
με το την
γουρούνια και
δολοφόνους…
δεντου
ανήκε
στην
παρέα
χώρας;
τεχνολογία
είναι
κοντή
άσχημη!..
Αλλά τη
ΞΕΚ: «Πίνεις
προδοσία
με τοκαιτσους,
της και
της Ανδρομέδας.
πουργό
ξα λοιπόν ένα ωραίοξαμεταμοντέργια τον γαλαξία
λοιπόν ένα ωραίο
μεταμοντέρκαι εξ αυτής
διΜόνο;
στο διάστημα
που
μας έφερε
στην που
εξουσία,
όπως τική
ΞΕΚ: Εσείς είσθε ή κάποιος
άλλος,
ραύλων
γάλα…».
ασυλία».
μας έφερε
στην
εξουσία, όπως γάλα…».
ΞΕΚ:ΞΕΚ:
Εσείς
είσθε σέβομαι!
ή κάποιος άλλος,
πρώτη φορά Αριστερά; Που
νο βαγόνι μπροστά- μπροστά
«κι
ΞΕΚ: Έχετε πολλά προωθητικά
την 13η και σέβομαι!
τράπεζαμε
νο βαγόνι...μπροστάμπροστά
... διαθέτετε
«κι
σεβαγόνι
πουλήσει;
Να επαναφέρω
έχετε
ΣΩΡ:
πώλησης
εκείνο
το σφραγισμένο
ολόκληρες
που χαρακτήρισε
ΕΡΤ
τραγική
της
Τι :άλλο
ΞΥΔ
Όχι…
Με
Coca
Cola…
Εν τέΞΕΚ
: Τελικά,
πείτε μου,
σας
παρα-ηκε
εκείνο
το εκ
σφραγισμένο
βαγόνι
με
χαρακτήρισε
την ΕΡΤ
τραγική
ΞΕΚ:
ΞΥΔ
: Όχι…
Με Coca
Cola… Εν τέ- τηνπου
ΞΕΚ
: Τελικά,
πείτε17μου,
σας παρααπραγματεύτ
όλο το τρένο πήγαινε,
όρθιος
ο μηβλήματα;
όλο
το τρένο
πήγαινε,
όρθιος
ο
μηδολάρια,
αρχη-επέβα- και τριτοκοσμική; και τριτοκοσμική;
1 τρισ.επιβάτη
επιβάτη
τον μεγάλο
Λένιν, οτον
οποίδανειστών
του Μόντρεαλ
Έχω
λει,Λένιν,
την πουλήσει
προδοσία
μας
μεγάλο
ο οποί- στον
βλήματα 14η σύνταξη.καλώ: Είσθε εσείς ή κάποιος
ΣΩΡ:
λει,την
την προδοσία
μας την
επέβακαλώ:
εσείς των
ή κάποιος
άλλος,
τα θηρία
μεάλλος,
πολλά
ώρες Είσθε
χανοδηγός» κατά πως
λέει και ο Ρίχανοδηγός»
κατά ος
πως
λέει
και
οδίνετε
Ρί- τα
δισ. στο
μυ- ΣΩΡ: Έχουμε
Πούτιν
Μόνο;εγώ,
γένους
έφθασε
μυστικά
στην
επανασταοποίων
ΞΥΔ: Μάλιστα, εγώ,ΞΥΔ
αυτοπροσώτων
οι ΘεσμοίΔεσμοί!
που για
χρόνια υπήρξε
αρχισυντάξανθού
ος300
έφθασε
μυστικά
στην
επαναστατου
: ΞΕΚ:
Μάλιστα,
αυτοπροσώγό λαν
λαν οι Θεσμοίγιανα
χρόνια
υπήρξε αρχισυντάπάει τουαλέτα;
χωρίς
τσος! Τώρα, αν το τρένο
την
το πρώτο είμαι εγώ!
τσος!πήρε
Τώρα,
αν τοτημένη
τρένο πήρε
την
αλλάΔεσμοί!
πρόγραμ- που
τοπολιτιστικών
να ξεχρεώγια
Να εφαρμόσω
για εκτόξευση
δημόσιο
Ρωσία
των σοβιέτ!
ο τύποςτης
ΣΩΡ:τραγική
πως!
Είναι
και
τριτοκοσμιελληνικό
κτης
σελίδων
της
τημένη
Ρωσία των
σοβιέτ!
αυτόςσελίδων
τεχνολογία
ΞΕΚ
: Εσείς είσθε
ήΞΕΚ
κάποιος
άλ-είσθε
πως!
Είναι
καιτων
τριτοκοσμικτης
των πολιτιστικών
εξόφληστική
: Εσείς
ή κάποιος
τηνάλαπό τραγική
αντίθετη κατεύθυνση,
τι να κατεύθυνση,
σας
Εκτός
αντίθετη
τιελληνικό
ναείσθε
σαςχρέος.
ΞΕΚ:
ς που προ- ΣΩΡ: Ε, λοιπόν,
Επιπλέον,
Άρη,
Θεσσαλονίκη
της
χωρίς
φεγγάρι, στον
μα
ΞΕΚ:
Εσείς
ή κάποιος
άλλος,
το
κή
γιατί
υπάρχουν
κάποιοι
βαλτοί
στο
Καθημερινής;
σει
πατέντα
λος,
που
χαρακτήρισε
το
επάγγελΞΕΚ:
Εσείς
είσθε
ή
κάποιος
άλλος,
κή
γιατί
υπάρχουν
κάποιοι
βαλτοί
την
Καθημερινής;
βλημάτων
λος, που χαρακτήρισε
τοτιεπάγγελάλλο υπόσχεστε
πω… Προφανώς φταίνε
οι ράγες
πω… Προφανώς
φταίνε
ράγες
δωρεάν μου έκλεψε
ση του χρέους
από τη
στέγαση,
κληρονομιά
Αυγερινό.
στον
που
όντας
κοινοβουλευτικός
ότιοιέχετε
και και
βλέπει δωρεάν
παρουσιαστές
που παρουσιαστές
μας ξεφύγασυριζέϊκη
λέτε
μίααπλής
μαΠούλια
του ψαρά
ξυλοκόπου
ως
ΞΥΔ
: Πρόκειται
απλής
συνωπου όντας εκκοινοβουλευτικός
εκ-του
που
μας
ξεφύγα-περίΞΥΔ
μα
του ψαρά
καιελληνικό
του
ξυλοκόπου
: Πρόκειται
περί
συνωστην
δώσει ούτε
λαό; ως
που άλλαξαν μόνες τους…
που άλλαξαν μόνες
τους… σαςτου
στον
ένδυση – υπόδη- να μου
της Τράπεζας
κοντόλίγο
δωρεάν
μετοχές
πρόσωπος
κυβερνώντος
κόμνε και
λένε
να ολοκληρώσω!
πιο επικίνδυνο
από
αυτό του και
νυμίας!
γιαγιά
πρόσωπος
του κυβερνώντος
κόμ-και
Μήπως είναι
νε και σίτιση,
μου λένε
να
ολοκληρώσω!
πιο
επικίνδυνο
απόμου
αυτό
του
μνημόνιο
το
δραχμή!
καταργήσω
ΞΕΚ: Εσείς είσθε ή κάποιος
άλλος,
ια- νυμίας!
να ΞΕΚ:
ΞΕΚ: Εσείς
είσθεματος,
ή κάποιος
άλλος,
δωρεάν
έχετε
άλλο
ρεύμα,
σας πρό- ΣΩΡ: Να
Τίποτα
δωρεάνΞΕΚ:
ζήτησε
να ανοίξει
μια
εθνιΠότε; Τη στιγμή που
εγώ Τη
βρίσκοση,στιγμή
διαστημικό
αστυνομικού;
Είπα
και γω… ΞΕΚ: Είπα και γω…
Ανατολής.
ματος,
ζήτησε
να
ανοίξειτομια
εθνι- αστυνομικού;
Πότε;
που
εγώ
βρίσκοφθαλμο
που ανέλαβε υπουργός
πουΠολιτισμού
ανέλαβε υπουργός Πολιτισμού
με ένα μόνο άρθρο!
δηλώσετε;
που γραμμα;
ΣΩΡ: Έχω και ένα κομματάκι

θες να φύγεις, φύγε...»

Διαβάστε

| 13

Τελεσίγραφο
του Τσίπρα

Η κλοπή
της πατέντας

Πέταλο, Αρένες,
Μedia, Ό,τι πεις

ΣΕΛ. 4-7, 17, 19-25, 40-41, 47

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σφίγγει
τα λουριά
στο κόμμα
| 10

ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
H κινητικότητα που
υπάρχει αυτή την περίοδο
δείχνει ότι οι δανειστές
«τεμαχίζουν» τη συμφωνία
– πακέτο και αφήνουν
για αργότερα τα μεγάλα
και σημαντικά που θα
δεσμεύουν τη χώρα για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια.

| 32

Οι περιπέτειες ενός
θρύλου στο Μπέλες
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ
ΡΗΓΑΣ

| 8-9, 14-15, 16, 33
| 18

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΡΥΚ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

|2

«Με το χιούμορ αντέχεις
την πραγματικότητα»