Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: "Κάνουν ταμείο" από την "πρόοδο" της αντιλαϊκής διαπραγμάτευσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ 2017 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12673
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Επί τάπητος το μέλλον της ΕΕ και η προάσπιση
Σημαντική ανταπόκριση στο μήνυμα
των μονοπωλιακών συμφερόντων
αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 14
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ- ΣΕΒ
«Κάνουν ταμείο» από την «πρόοδο»
της αντιλαϊκής διαπραγμάτευσης
Τα «αναπτυξιακά αντίμετρα», που απαιτούν οι βιομήχανοι και συζητά
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
η κυβέρνηση, είναι συνέχεια και συμπλήρωμα των αντιλaiκών μέτρων
Στρατιωτικές
διεργασίες
που αποφασίζει με το Κουαρτέτο
Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση
Τραμπ ανακοίνωσε αύξη
Με συμφωνία σε βασικά ζητήματα της δεύ
ποίες συμπεριλαμβάνονται το Φορολογικό κα
τερης «αξιολόγησης» ολοκληρώθηκε, χτες, έ
τα Εργασιακά
νίσχυση του αμερικανικού
Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ
νας ακόμα γύρος της διαπραγμάτευσης ανάμε
Στο έδαφος των συγκλίσεων που καταγράφο
ώστε σύντομα να αυξήσε
τα αεροπλανοφόρα από
σα στην κυβέρνηση και το Κουαρτέτο για το ε
νται για την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης», ο
10 σε 12, και συνολικά τα
πόμενο αντιλαϊκό πακέτο μέτρων, που συζητή
πλοία από 274 σήμερα σε
βιομήχανοι «κάνουν ταμείο» από την «πρόοδο»
350, έναντι στόχου πο
θηκε και στο χτεσινό Euro Working Group
θετε ο Ομπάμα για 310
στη διαπραγμάτευση, επικαλούνται τις πρακτ
Σημαντικό όπλο το ΠΝ
Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι «θεσμοί
κές στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ζητούν να
σε έναν πλανήτη καλυμ
μένο από νερό, για «προ
απιστώνουν «σημαντική πρόοδο σε ένα ισορ
ενσωματωθούν στη συμφωνία «αναπτυξιακά a
βολή ισXUος» παντού στο
ροπημένο δημοσιονομικό πακέτο για την περ
μέτρα», δηλαδή νέες διευκολύνσεις, ελαφρύ
ριοχή του Ειρηνικού, ό
που η αντιπαράθεση ισχυ
οδο μετά τη λήξη του προγράμματος και σε έ
σεις και απαλλαγές, ευελιξία στα Εργασιακά κ.ά
ρων ιμπεριαλιστικών κέ
ναν αριθμό κρίσιμων μεταρρυθμίσεων», στις ο
ντρων και δυνάμεων παίρ
ΣΕΛ. 3
νει χαρακτηριστικά κλ
μακωσης
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Την ίδια ώρα, στην ΕΕ
οι συζητήσεις για μια
νωση «πολλαπλών ταχυ
Πρωτοβουλίες
τήτων» δεν αφορούν μό
νο την αναλογία στ
για την ενημέρωση και
κονομικό μείγμα διαχε
αλλά και στο πώς
θα διατηρηθεί η συνοχή
την οργάνωση των εργαζομένων
της ιμπεριαλιστικής δ
ακρατικής ένωσης, έστω
Με καθημερινές περιοδείες, εξορμήσεις, συνελεύσεις και συ
σκέψεις, Σωματεία και Ομοσπονδίες που συσπειρώνονται στο
στα ζητήματα Ασφάλειας
ΠΑΜΕ συνεχίζουν τη συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς
και Αμυνας
για την οργάνωση της πάλης ενάντια σε παλιά και νέα αντεργα
Σε όλα αυτά ήρθε να
τικά μέτρα, για την κλιμάκωση των αγώνων με όλες τις μορφές
προστεθεί και το γεγο
ς ότι η κυβέρνηση» του
και με απεργία
Κοσσόβου αποφάσισε ν
μετασχηματίσει τις ένο
πλες δυνάμεις ασφαλε
ας» του σε κανονικό στρα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ
ΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
o τό, ενόσω «τρέχουν» ευρύ
τερα ιμπεριαλιστικά σχέ
Πάλη για αστικές συγκοινωνίες οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων Εκδηλώσεις γα τα 100χρόνια από
δια και ανταγωνισμοί για
τα Βαλκάνια, με αν
στην υπηρεσία του λαού
η κυβερνητική προπαγάνδα
την Οκτωβριανή Επανάσταση
πύρωση των εθνικισμών
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα