Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 10.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5721
Βαρουφάκης για κλείσιμο τραπεζών
Δεν έχανα εγώ τη «δολοφονία»
Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας των ασφαλιστwών εισφορών
Χίθηναν στον αβίρινθο του ΕΟΚΑ
Την εικόνα
απόλυτου χάους εμφανίζει ο ΕΦΚΑ δύο μήνες μετά την
Συνάντηση
έναρξη της λειτουργίας του. Χιλιάδες εργαζόμε
συνταξιούχοι
Πετρόπουλου
αναζητούν τα στοιχεία τους
τα οποία έχουν χαθει με αποτέλεσμα να
αναγκάζονται να περιμένουν ώρες σε ουρές, Ζαθημερινό φαινόμενο στις
ΚΕΔΕ για τις
ς του νεου υπερταμειDν σφάλισης. Αλλά
ρεία λαθών
εντοπίζεται στη διαδικασία πληgoμής των εισφορών από τους ελεύθε
συντάξεις
ους επαγγελιατίες, η συντριπτική πλειομηφία των οποίων δεν έχει εξ
φλήσει τις υποχρε
ις του
ΙΚνουαριου
αιρετών
Πραγμα
ού Κο
Τα λάθη
στα εxχαθαριστικά πληρωμής, οι μεγάλες
κάν Ασφαλίσε
ΠετροΥπουργείο
ασάφειες στις διατάξεις του νόμου για τις υποχgΕργασίας με
προεδρεin της
Κάλεσμα Μιχαλου
εώσεις εργοδοτών εργαζομένων με μπλο, αλλά
Δήμων
η αδυναμία ?καταβολής από τους επαγγεματίες
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.
σε Βερολίνο να βοηθήσει
των υπέρογκων εισφορών που τους έχουν ε
πιβληθε
πλη0ή παρουσία αιρετών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ναρκοθετούν από τους πρώτους μήνες λειτουργίας
στην αξιολογήση
Στην συνάντηση σύμφωνα με
των ΕΦΚΑ.
η σαφές για θεάμη μία
φορά (όπως *αι με τη σχετική
Υπουργείου
Εσωτερικών της 4ης Μαρτίου
2017) ότ
της τοπικής αυτοδιοίκηση
έχουν
θύνης χωρίς
Μαρινόπουλος:
αμοιβή ή έχουν παρατ
αμοιβής τους εξαιρούνται από
Στις 24 Μαϊου συζητούνται
τη διάταξη
Αρθρου 20
μου 4387/16
δεν υφίστ
μία απολύτως περι κοπή
της σύνταξής τους.
Το Υπουgγείο Εργασίας, Κο
νάσες στην Ελλάδα έστειλε ο ποόeδο
της Κεντρικής
κής Ασφάλιση
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος
Αλληλεγγύης
Απορρίφθιpε
Μίχαλος από
Μόναχο, ό
ντήθηκε με τη
τωπίζει με άκαιeς ρυθμίσεις
θεσε η Καρυπίδης Καρυπίδης για την εξαίρε
ργό Οικονομίας
Ενέργειας Brigi
για την εξαίρεση των og
ση των ορισθέντων διaα
Zypries,
πλαίσιο της φετινής
ην έννοια
δρίασης
υτή διευκολύ
κών Επιμελητηρίων
Δήμων
Περιφερειών στη Διεθ
μούς Τ
fis A
νηBrθεση Βιοτεχνών Μονάχου (IHM). Ο
Μίχαλος,
Για τις 24 Μαίου μεταφέρΟι εξελίξεις αυτές, οπως
κησης σε ε%τέλεση δημόδενόταν από
αντιτροέδρους της ΚΕΕ.
τή- διαμηνύουν
αρμόδιες
με την
Παεναγιώτη Παπαδόπουλο, Τ. Ιogδάνη Τσώτσο
πηγές, δεν επηρεάζουν την
λο Τσατσούλη
Παύλο Τοννίδη
σχέδιο
πορεία
σχεδίου διάσωότητας, υπό τους όρους
ματέα x. Παναγιώτη Αγνιάδη
διάσωσης της Μαρ
σης το
οποιο προχωρά,
έχει ήδη ορισε,xiνοντας
λος από την Σκλαβενίτης
δεκτή την
υπ' αρ. 215/2016 γνωΝωρίτερα εμε
μοδότηση
Νομικού