Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρία χ
Two-lταMHου αγωγού φύowού αερίου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1,00Ε ΑΦ,4911 Παρασκευή 2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Η Αιχ
Γερμανία
Απαντήσεις
Πεπ τα νέα
Δωήφια αύξηση στα τουριστνά παχέτα ΔΕΣΦΑ: «Ουδέν μεμπτόν» για το ε
διευθύντρια
ταξ του διευθύνοντος συμβούλου
για Ελλάδα το 2017
στην Ενωση
Μεγάλη
Με χθεσινή ομόφωνη απόφλίου νέα Διευθύντρια της
Ενώσεως Ελλήνων ΕφοπλP
στων αναλαμβάν
2017 η
Πέππα, μέχρι τώρ
Αναπληρώτρια Διευθύντρ
στη θέση
διευθυντού της
Πέππα γεννήθη
πτυχιούχος
της Νομικής Σχολής
στημίου Αθηνών, με μεταπτιχιακές σπουδές
πολυετή θητεία ως
στέλεχος Ενωσeως Emi
ουμε τάξη
ΕΛTEXΑνεμος
Ηλιος για τη διαφημιστική
Εγχt Πώληση 45.183
μετοχών από μέλος
δαπάνη από τον Ν. Παππά
του ΔΣ
έχεια της παρουσίαση
του Μητρώου Επιχειρήσεων ματικών δαπανών
στα ΜΕσα
ΗλExτρονιχών Μέσων Ενημέg- Μαζικής Ενημέgoσης χατά
ωσης, ο Υπουργός Ψηφιακής οριζόμενα στο άgθg. 4 του ΠΔ
Πολιτικής Τηλε
πboνωνιών και 261/1997 ιδιαιτέρως
σε ό,τι
Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς
ΠΕgαφορά ποσόστωση
ιφερειαxών Μέσων Ενημέρωεξέδωσε σήμερα eγxίκλιο σχe
την τήρηση της νομοθ- σης, η
τη διαφημιστική της owολικής, ανά φορέα,
eσίας γ
Στην Ελλάδα,
το ποσοστό των γιναικών σε διοικητικές
Ο Νίκος Παπάς δήλωσε: «Μ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο,
θέσεις
ται σε 20%
ντας πτώση από το
cuτeoτάλη σε όλους του φορείς τη λε
του Μητρο
27% που σημειώθpε το 2016. «Ongeγος» στη διεθνή λίστα
Ο Γεράσιμος Γeωgγούλη
Ηλεκτρονιxών
Δημοσίου
ευρύτερ. Επιχειρή
η χώρα
προέβη
πόληση 45.183
ου δημοσίου τομέα, οι αποg- Μέσων Ενημέρωση
τtλεLώνουν
λικής αξίας
τητες πgoίποθέσεις για
οι tώνες Χαι η ανομία
51.374,07
απρόσκοπτη λειτουργία της δια- στο διαδίκτυο. Ο νόμος υφίσταΣτα χαμηλότερα επίπεδα σμίως, σύμφωνα με έρευνα
δικασίας ελspου
έγκριση
πλέον, θα εφαρμόtΕταL
η Gran
από το 2011
wτοχώρησ
Η ΕΛΤΕΧ Ανεμο
διαφημιστικών δαπανών
Γεράσιμι
των φορέων από το αρμόδιο σμένη να βάλει τάξη
και στην μμετοχή γυναικών
Thornton H
Γεωργούλης
διοικητweς 0
Υπουργείο ψηφιακής Πολιτ
κατανομή της wρατικής διαφήμιις στη
Μέλος
ητικού
Ελλάδα, γεγονός που καταReport της Grant Thornton
ής, Τηλε
σης, για την οποία διασφαλίζ
Συμβουλιου γνωστοποίησ
Ενημέρωσης,
ότ, παγκοη έγκαιμε τήρηση της ποσόστωσης τάσσει τη χώρα μας μεταξύ
στις 07.03.2017 πgοέβη
70% γ
ρη κατάθεση
προγραμμα
των 10
παγχο- σμίως,
45.183
ής προβολής, Μ
λλαδικής εμβέλειας
μαστιχών
ψήφου
β) η υποβολή προγραμμάτων
30% υπέρ
Μεσων
μετοχών της εταιρείας
ρεαλιστικά χαρακmp
περιφέρειας».
λικής αξίας 51,374,07 ευρώ
προοπτική υλοποίησης γ) η