Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
την εφημερίδα μας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και στο διαδίκτυο
ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΕΔΕ
ΣΕΛ.3
ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Αντιπαράθεση για τον περιφερειακό
Unφιοποε ται το αρχείο
σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων
του Δημοτικού Συμβουλίου
διάλογ
σελίδα
ΠΕΣΔΑ
ΠΕΔΑ.
ΣΕΛ. 7
ΚΗΦΙΣΙΑ
Παραδόθηκε επίσημα στον υπουργό Εσωτερικωνnπρόταση της Επιτροπής
Το ίδιο όπλο χρησιμο
ΑΠΛHΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ποιήθηκε στιs δύο
επιθέσεις οδηγών ταξί
σελίδα 6
στις δημοτικές εκλογές προτείνει το
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ
Με βασική μεταρρύθμιση την καθιέρωση
s απλής αναλογικής στιs αυτοδιοικnτΙκές εκλογές, παραδόθηκε επίσημα στον
υπουργό Εσωτερικών πρόταση τηs Επι
τροπή, που συστάθηκε αnό το υπουργείο
για την αναθεώρηση του θεσμικού πλα
σίου τηs Tonικήs Αυτοδιοίκησns.
I 12-13
Συντονισμένη δράση
για τις παρανομεS
Πρόκειται για ένα Πόνημα 442 σελίδων. τοonοίο αποτε
απορρίψεις υλικών
λει την πρόταση της κυβέρνησης στον σχετικό διάλογο
πουθα ακολουθήσει μετα κόμματα τους φορείς.
σελίδα 9
ενώ το υπουργείο φιλοδοξεί έως τα μέσα του έτους
οι αλλαγές να δουν λάβει μορφή νομοθετήματος.
Ο Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε ότι το υπουργείο είναι
«ανοιχτό σε προτάσεις». αλλά ξεκαθάρισε ότι «ως κυ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Βέρνηση κρατάμε το δικαίωμα να νομοθετούμε και θα
κριθούμε γι αυτό».
Δήμος Αχαρνών:
Υπεγράφnn σύμβαση του έργου
Ακόμα και
συνδέσεων αποχέτευσns
ΣΕΛ. 10
Κίνδυνος απώλειαs περιου
εντός του 2017
Δήμος Ασπροπύργου:
σιών με την κατάρτιση
το αποτε Φρωτnρl0
Προχωρούν επί καθημερινή βάσns
των δασικών χαρτών
στον δήμο Αθηναίων
τα έργα των πεζοδρομίων τηs πόληs
ΣΕΛ. 3
Δήμος Αγ. Παρασκευής:
ΕΡΏΤΗΣΗ ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ξεκίνησε το έργο αποπεράτωση
Απαράδεκτη n επικείμενη
του συγκροτήματοs lou ΕΠΑΛ & ΕΚ
«Απ' την Ελλάδα ωs την καρ
Κατάργηση του υποκατασελίδα 15
διά, μα αγκαλιά τραγούδια»
I στήματος ΕΟΚΑ Λαυρίου
ΣΕΛ. 22
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑo
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΜΠΟKOBOY
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 19