Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ο Μεγάλος Αδελφός της εφορίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 08ο ο Αρ φύλλου 29482
Ιδρυτής: Γ. Α.Buxος
στην παράταση
Ο Μεγάλος Αδελφός της εφορίας
«Οχι» ΣτΕ
Η τρόικα
αναχωρεί
εισοδημάτων βεβαιότητα
εσα ηλεκτρονική διασταύρωση καταθέσεων και παραγραφής
εκ νάει άμ
Φορολογικών
Ηλεκτρονικές δοσταυρώσειs
τραπεζικών nλειcτρονικές διασταυρώσεις Βαδaανήσουν από γειου,το nλacτρονικό σύστημα θα εντοπιζει από
παραμένει
λογαριασμών με δnλωθέν τα εισοδήματα σε ευρεία
το θετών
λογαριασμών
θα μπορούν
66 cd, τα οποία ένει
δύσκολ
Συμβουλίου
ελεγκτικο μmxανισμοί
υπουργείου Οuονομxών.Σπsλίστες αυτέs ώκουνxαταγραφεd δήματος. θα αφαιρεί ποσά
ς αξιολόγησης
θέματ
Δημοσίου
νικό σύστημα,
ροδο 2002-12 έχουν
το θέσεις
θα αγνοε μικροποσά Εφόσον
συνεχώς το όριο παραγραφής φορολολειτουργία
Νοέμβριο, ξε- ένα χρόνο μία
άθεση άνω
00.000 ευρώ
ροκύπτουναποκλlσε
ταξύ δnλωθέ
υποθέσεων, πέραν
πέρασε πλέον ταό
ά προβλήματ
ά ξεπερνούν
λούντ
πλήρη λειτουργία. Οι 300000 ευρώ. Σύ
στελεων για ολοκλήρωση
ΣτΕ απεφάνθη
ότ οι συνεχείς παρατάσεις αντxεwτα
Μαρτtoυ,ο εκπρόσωπος
απορρέουσα από το Σύνταγμα αρκή
Επανεκλογή Τουσκ στην προεδρία του ΕυρωπακούΣυμβουλίου
κράτους δικαίου
ολιστικά
φάλειας δικαίου.
πομένει ακόμη πολλή δουλειά
Τμήματος υιοθετηθεί από
θες ολοκληράθ
άmpοιοι έλεγχοι
κόμη γύ
φορολογιxών υποθέσε
θεσμούς
διάφορες
φοροδιαφυγής, οι σύμβουλοι
παραμένουν ανοικτά
δύσκολα θέπρέ
συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δ
μέτρων μετά το2018.
δημοσιονομικό κενό
εξωδικαστικό
Bβασμό υπάρχουν τεcνιxe
μότmτεs που πρέπεινα διευθετηθούν.
ΣΗΜΕΡΑ
πραγματεύσεις θα συνεπστούν
έσω τηλεδιασκέψεω
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
Ρητορική κλιμάκωση
Μεταπτυχιακά
της έντασης
εξ αποστάσεως
με μεγάλο τζίρο
ορμή πρόσφατη ομliα
έδρου της Δημοκρατίας Πpoxόm
Γaβρόyλοι: Η κατά
ίνα εκτός ελέγ
τουρκικόυπουργείοEξω
άννης Το ελληνι
Εκτός ελέpoσxαρατiρισε ουπουργds
απάντησε ότι
Παιδείας
σεβασμό
του. Σελ.4
xoκά προγράμματα
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
εγάλης
Αιχμές Μέρκελ
ζlρου. Σύμ
υπονόμευσης τουαπότπνπατpiδα
αγγελε
ελευταία διετία
για το προσφυγικό
πρόεδρο τουBuρωπαiκούΣυμβουλou
ική κυβέρνηση επέμεινε μέχρι
aκουναναγνωρισθεί
κόμμα, παραβi
πολιτική σκηνή Exολιάζοντας
προερχόμενος όγMςαπό
δεsτtτ
διαμορφωθεί
νησιά
λής ουκuβερνώντος κόμματος
okuviα, Πόροαλαβ Κατοivoαι είπε ότι αποτελεί απόδειξη
ικό πανεπιστημιο
xθεςnfερμανίδα καγκελάρι
Αγκελα ΜέρκεAnοποiα
Στην Puig Μόδα έγιναν οι καταστροφές
έπρεπε από
ο έλεγχος
Οι θέσεις
στις σύ
ίες γίν
πό ομάδες νεαρών ακύin
Ανεργί
διατηρήθηκε
της Apivita
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβρι
nρlou Ανάλογοι
ήρα άρ
ιδιο βανδαλισμοί έγνανxθεs τομεσημέρι
χεία του συστήματος Εργάν
τικά βανδαλισμού
κνίδL Προχθές το βράδυ,
ως Περιστέρι
Maκρι
Δεν αλλάζε
μάνατQu
ξοπλισμού
δρομολόγιο Γλυφάδα
σήμερα δεν
ευθύνης
στη πλειονότητά τους
ατιμωρησία χεια γεννήρο με κουκούλες απείλησα
ούτε μασύλληlm,γεγονός
δίνει
κής απασχόλησης.
θα περάσει τελικά
νέα μόδα,
θέλειομάδεs μαxαlρι
κατέστρεψαν έδαφος
κυβέρνηση γνωρίζει ότ
για ν
ακόμη και μαθητών,
Καταδίωξη
ρέπει ναξε
δωξη ταχύπλοου
ράσει ορισμέ
συνδέεται
έναν νεκρά
ώσει περί
πρωθυπουργός βρίσκεται
Υπό έρευνα
εΕήρθρωσηςδικτύου
p vita,
οικογένεια Κουτσιανά,
Ο Φλιν
κή το ναρκωτικό ιντζ
μέτοχο θα διατηρήσει
από την αβεβαύτπα έναντι τουχομΗ
διο υποθέσεων
ματικού κόστ
σαφές ότι
υπεύθυνοι δαπραγμάτ
είναι ένας Ελληνας έμπειρος
χειριστής
διευθύνων σύμβουλος.
loςΕθνικής Ασφαλείας
συντομότερη θητεία
gavαιόμηasμε τρία εργοστάσια
Χωρίς όμως
Ισπανία
κάλυψη από
από το υπουργε
γνωστά σημα
μάτων. Τα
tpνει αποφάσεις.
Δικαιοσύνης διότι πιθανά νλειτούργnπωλούνται σε περισσόετών δε
xhρεs σεόλο
μέσω της εταιρείας
δείξει ότι
επει22θυγατρικές εταιρείες
ής κυβέρνησης
tas, To
φάσes, λοιπόν όχι
επανέλαβε χθες
συνάδουν από όπου
μανικής κυβέρνησης
εππροπήτηςΓεροισiας
ευρώ. Από
ερευνά τη ρωσική ανάμειξη
όχι με ώρες ευθύνns.
ζητήσει α σταματήσουν.
προεδρικές εκλογές
από ξένους.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Νέο μνημείο Βρετανών πεσόντων
Ο στρατηγός Φλιν και το έλλειμμα στρατηγικής
ότα μό
μάθαμε
πρώην
συνεργασία
μβριο και παρότι
Λέσβος Αποκατάσταση αλάθουςo
θερμος υποστηρικτής
πρώην στρατηγού
λαβε μισό εκατομμύpcoδοhραμόνο
πολιτική πγεσία
ρες στην κυβέρνηση Τραμπστη θέση
άρθρο
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν
τικής αύξηση κατά
ής ασφαλείας.
κήςασφαλείαςΠροτεραιότητά
Υποδοχής στη Λέσβο
αναλάβει ναπροuθήσε θέσεις
έροντατης Τουρκίας. ΜποροΑγρότες Απειλές
Πρέπεινα του προσφέρουμε οσφαλήλε- ελληνοτουρκικής δένεξης ο
Κρήτη οιογpότες, διαμπνίοντας ότι
πραγματικοί
στροφές μEmiρxουςπολιτικούς
μαoέγραφε.Προθές οδιευθυντής
Πρόσθεσε σημεhιμα
πρόεδρο
κεφαλής του συμβουλου ιδρύματος
όρδος Στρα
με τσεκούρι
οποίο συγκέντρωσε τα χρήματα για το μνημείο, στέκεται
προηγουμένως εbeεδεiΕΕιτοκεiμενο
τραυμάτισε πέντε ανθρώπους
βασίλισσα Ελισάβετ
σιδηροδρομικό σταθμό του Ντσελντορφxθεςβpόδιι σύμφωνα
Τούρκο Πρόεδρο.
ήταν σε σοβαΑφγανιστάν. Περί
κατάσταση οφερόμενοςuς δράέooαντηζωή
κατά τη διάρκεια
Πρέπει να είμαστε για πάντα
βριoο σύμβουλος
ένους γείτονες,
έπαιξαν», ανέφερε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα