Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26756 ΕΤΟΣ 88ο
Πρόβλεψη ΣΕΤΕ
Στόχος ένα ανοικτό και δίκαιο
για 26
εκατομμύρια
διεθνές εμπορικό σύστημα
τουρίστες
Πρόσθετα έσοδα 1 δισ
Σε εκκρεμότητα οι υποτιμήσεις για λόγους ανταγωνισμού
Και ο Προστατευτισμός στο εμΠορ10
Σημαντική άνοδο τουριστικών
ι αφίξεων τουριστών αναμένει ο
Σύνδεσμος Ελλην
ρόεδρος
το 2017
7.18 Μαρ
στη γερ
ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, τ
συζητήσουν την
για ν
ξημένα κατά 16
χέση μ
φίξεις
υπολογίζοντ
ρες χατά 1,2 εκατ. ευρ
χών της G20, στη
ΒερολίΟ πρόεδρ
α θα συμμετάσχου
εzπροσ
βρίση
γαλύτερη
για τη
βέρνηση
διεθνή
τουριστική έχθεση, δήλωσε συγ
ροέδρ
ίζοντας στοιχεία π
λαμβάνουμε στην έκθεση ITB
λέον θ
γραμμ
ο 2017 (500 χιλ. σε Αθή
Το προσχέδ
νωθέντος, στο
χε πρ
σβαση το R
την διαχρ
ήπληρότη
σως αλλάξει πριν
ου φέτος προβλ
αι αυξημ
η σε σχέση με πέρυσι, η
ΣΕΤΕ γ
ή στάση
Το προσχέδιο, με ημερομη
Μηδενική
φραση
μεταβολή στο ΑΕΠ
ργοί Ο
G20 «να
θούν σ
το 2016
ίδους προ
ροειδ
υτισμ
γραμμ
Οι παγκόσμιοι οικονομικοί η
Ανακοίνωσε ΕΛΣΤΑΤ
βδομάδα, δεσμευόμ
διατηρή
ριλαμ
της G20 εδ
διεθνές
πορρίπτουν πλέ
σως να μη
σύστημα».
Σε 184,5 δ
προστατευτισμό ή τις αν
φραστα τ
απουσία οποιασδήποτ
αφορά
ργοί Ο
μεταβολή
Qαγματ
ραπεζών από
φαλιi
ροσχέδ
ρο σχεδ
την ομάδ
20 μεγαλ
θέντος της συ
δενική 84,5
ετήσια μ
ρώ το 2015
με την πρ
Κρ. Λαγκάρντ: «Επέκταση του χρέους και μείωση
ίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για τους ετη
ς λογαρ
ς εθν
κλείδωμα των επιτοκίων με άμεσες μεταρρυθμίσεις
Για τη
μηση αυτή ενσωμ
ξύγιο πληρ
ξωτερ
αι απο την άλλη μι
μήwμα για το χρέος της Ελλ
ριμανσ
ις υπηρ
η λύση για την ελαφρ
δώμα των επ
ων. Κατα
Γενική Κυβέρνη
δας, αλλ
αι την ανάγκη μετ
ΣΕΛΙΔΑ
Λαγκάρντ, δ
τερη εχτφηση της ΕΛΣΤΑΤ θ
ριλαμβ
ό τη μ
λε η Κρ
Λαγκάρντ
7 Οκτωβρίου, αφ
η διάρ
δήλωσης
Διαφωνία για το μέλλον της ευρωzώνnς
σης CSIS Smart W
ης οργ
διάρθρωση
χειρη
ή διευθ
στη συνάντηση Μοσκοβισί
Γκάμπριελ
ή δαπάνη
λική χαταναλ
για τη
με βάση τα αποτελέσμ
ρούπολ
της ερ
ροχωρήσ
της Γερμ
Ζfyxμαρ Γzάμπριελ, είχε
ργό Ε
τηση με το
ετήσια στοιχεία ισο
στην Ελλάδα. Ε
συνε χισ
Βερολί
Πιερ Μ
ξωτερ
ορίου, ετήσια
βια. Στη
χρέος θα γ
στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης
συνομιλιών ήταν η Ελλά
μέλλον της ευρωζώνης, η σταθερότητα χαι η
τη μέθοδ
πτυξη. Ο Πιερ Μοσκοβισί συζήτησε θέματα που αφορο
την ευρωζώνη και με το
ροσφορ
SPD για τη
Μάρτιν Σουλτς
ο θα μ
ίτε η χυρία Λα
μεταξύ, η εφημερίδα Tag
Βερολ
ριση τη
2016 η τελική
Βρυξέλλε
η διένεξη ανάμεσα στον Ευ
αφέρει ότι έχει ξεσπάσει έ
Εξειδ
χή δαπάνη αυξήθη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα