Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαδική
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 619
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΟΥΜΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ΚΑΡΑΜΚΑΣ
ΤΟΣ 16ο ΦΥΛΛΟ 3.923 I 0,50 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟ
Για όλα όσα πρόκειται να αλλάξουν σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών κάνει λόγο το επίσημο πόρισμα της Επιτροπής γα την
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
στο διαδίκτυο, ο νέος «Καλλκράτης" η άφιξη του οποίου είναι θέμα χρόνου, φέρνει τα πάνω κάτω τόσο στην πρωτοβάθμια όσο
Και στην δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση Πώς και ποιοι αποδυναμώνονταιm Πώς και ποιοι ενδυναμώνονταιm Τί θα γινει με τις
κοινότητες και τί με τους αιρετούς. ού στοχεύει και σε τι αποβλέπει το νέο εγχείρημα, που προδήλως επικεντρώνει το ενδιαφέρον
του στους νέους ανθρώπους τους οποίους θέλει στο προσκήνιο της Τοπικής Αυτοδιοικήσεuς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΣΔΗΜΟΥΣ
Αλλιώς θέλει τους
Προτείνεται η κατάργηση
Κάθε Δημοτική Ενότητα θα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
των σημερινών δημοτικών κα
διαθέτει ίδια όργανα: α
Δήμους και τις
τοπικών κοινοτήτων ως δομών
Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας
ΑΠΡΏΤΑΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥΣΤΕΛΝ
ενδοδημοτικής αποκέντρωσης Την
και β) τον Πρόεδρο της Δημοτικής
ΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘ
HE ΕΥΡΩ
Περιφέρειες, ο "Νέος θέση τους μπορούν να διαδεχτο
Ενότητας
συμβούλια στα όρια των
Καλλικράτης
Οι εκλογείς μιας συγκεκριμένης
σημερινών δημοτικών ενοτήτων
δημοτικής ενότητας θα ψηφίζουν
Οι προθέσεις της
των πρώην δηλ. δήμων και
τους εκπροσώπους τους για το
κυβέρνησης σχετικά
κοινοτήτων που καταργήθηκαν κα
συμβούλιο της συγκεκριμένης
με την λειτουργία των
συνενώθηκαν με τον «Καλλικράτη
δημοτικής ενότητας, οι οποίο
τα οποία θα ενισχυθούν με
δημοτικών και τοπικών
θα εκλέγονται ανεξάρτητα από
αποφασιστικές αρμοδιότητες
κεντρικούς συνδυασμούς
Kolvoτητών
Επιλέγουν σταθερά και
φέτος Ελλάδα Οι ανοιχτοί ουρανοί
και ησιά
οι ερμανα τουρίστες και ο δρόμος
φάτε μάτια ψάρια!!!
Σήμερα συνεδριάζει Ποτάμιο ...Ποταμός, χθες!!!
Ανοιξαν οι ουρανοί στο νησί μας χθες το μεσημέρ
στη Μάλτα η κρίσιμη
Και το ρέμα της Φουντάνας, για λίγαλεπτά της ώρας,
λειτούργησε και σαν
...πισίνα!
για τα νησιά του Ν
Ο Ποταμός που θα γινόταν χείμαρρος σαρωτικός και
επικίνδυνος, εάν η διάρκεια της ξαφνικής σφοδρής νε
Αιγαίου συνέλευση
ροποντής ήταν κομματάκι) μεγαλύτερη
της Επιτροπής Νήσων
Ποιος δρόμος του Ποταμού, ποιος κεντρικός οδικός
ΣΕΛ,3
άξονας ...και ποιο αποστραγγιστικό σύστημα"
e-mail [email protected]
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84300
22850,24681, FAX: 22850,23511, KIN: 6974.311.260

Τελευταία νέα από την εφημερίδα