Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡ
or 20
Ερασιτεχνική
Αναφορά της βουλευτού Δράμας
ΗΕλλάδα «αιμορραγεί»
Ράμα.
Χ. Κεφαλίδου στη Βουλη
Στραβοπάτησε
Εφυγαν 450.000
Αμεση ανάγκη
επαναλειτουργίας
η Προσοτσάνη
ΟιΕλληνικές στρατιωτικές μονάδες
Ελληνες
της Β' Παθολογικής
πανηγυρίζει
της Δράμας αποφασιστικές συμβάλουν
Κλινικής στο
κό διωγμό
σε 8 χρόνια
Ο Ξηροποταμος
Νοσοκομείο Δράμας
Βουλγάρων από την περιοχή μας
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Η ΔΕΗ θα προσλάβει Ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας μιλάει στον Π.Τ
Διανομή ειδών ΤΕΒΑ
σύμβουλογια την αύξηση
Βρέθηκαν τέσσερις αρχαιολογικές
στον Δ. Δράμας από τις
της εισπραξιμότητας
14 έως τις 17 Μαρτίου
θέσεις στο Ν. Δράμας επί
Διανομή ειδών
κού Προραξη
ληξιπρόθεσμ
της όδευσης του αγωγού TAP
λεγγύη στη
ΠΕ Δράμας, την
Τρίτη 1
δικασίας ΕισπραE
των εγκαταστάσεων του αγωγού TAP προηγείται η αρχαιολογική σκαπάνη
δες πηγές υπογρ
ζουν ότ
δυνατότητ
πέρασμα Διαδριατ
ρόεδρο
Ελλάδας, έχουν
δείξει διάφορα
γνωστά
Παραγωγή
για τις οφειλές στη
μο Δράμας,
ξεκινήσει τη
ιολογικά ευρήμ
βουλευτές ότι
σχεδιάζε
ροσλάβει εταιρεία
ρτίου
&ανεμηθούν
ίχθηκε ελαχι
θέμα της συλλογής
ωφελούμενη
uλομέν
έχουν συστή
Οι ωφελούμενο
ρωθούν με
αιοτητων Δρ
στοιχεία, έχουν
τηλεφώνη
σχετική
άτη, με
ώρα παραλαβής τους από
Χαιολογική
ορεία Αρχαιοτητ
την τοποθέτηση των σuλήνων του αγωγού
Οι ωφελούμενο
έου οργανογράμματος
μαζ τους την εγκεκριμένη αίτηση
Ενημέρωσε επίσης ότ
ρόεδρος της
δεν διστάσει
όλυνση τη
ουργείο
Αρχαιοτήτων Δράμ
ενώ ως
ρόσωπος
εγάλα διεθνή
κών συνθηκώ
Εφορείας Αρροσέρ
Ευστράτιος
σημα εγγράφως από
πτώση της Δραμα
οποίοι μπορού
C-, όλοι
μέρωση
λάβει
είου Πολιτισμού
τοδοτήσουν
ληξιπρόθε
Τέσσερις αρχαιολογικές eέσεις
ότησης ο
Αρχαιοτήτων Δράμ
ούμενος, μπορεί
λάβει
πουλος, εξηγεί ότι αυτή
γμή, όσον
ρχαιολογικά
σμό παραλάβει μέλο
με τη
χρόνια πρέπει να κά
Σε δι
ρχαολογίας έχει
ολογικών
ράξει μια
μέχρι σημ
περπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόθέσεις στις περιοχές
άνα, της Μαυρολεύκη
προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δράμας
αδόπουλος
φελούμενου
γνήσιο τη
δόπουλος,
iος μίλησε
μεγαλύτερη εταιρ
ισχυρότ
Πρωινό
μώνα ήδη έχει φανεί
μεγάλο κτίριο, πιθανών
Εκδήλωση στη Δράμα
Μην ξεχνάμε ότι εκεί εuα
σημειώσουν
τις εταιρείες
διέλευση
ού έχει πλάτος
γάλα κτίσματ
Δες, αγροικίες,
για τον σεισμό και
όλα γίνονται μό
οία έχου
τα μετρα προστασιας
Παναγιωτάκη
θέματα
αφορο
με άλλα προϊόντα στην Ελλάδα
φαινόμε
Εγκαίνια χθες το πρωί παρουσία των αρχών
προστασίας, διοργανώνει η Ελληνική Δι
Εναρξη λειτουργίας του Τοπικού
κή ομάδα (Ε.Δ.Ε.
την Τετάρτη
ιδιαίτερα την
αμφιθέατρ
γευμα,
τηρίου Δράμας
Αστυνόμου στο Σιδηρόνερο
αυτήν την αγορά
έναρξη
όσιος πρωί
τερο ως επιχείρηση
ρισυλλογής διαλογής, πbντε μόνο περιοχές
ριφέρ
Θράκη
στον αγωνισμό
Ομιλητής τη
θηγητής Σεισμολογίας
πληρούσε
μανουήλ Σκορδίλης. Η εκδήλωση, τελεί
διακήρυξης
Ορεστιάό την
Π.Ε. Δράμας
αξάδες
αρμοδιοτήτων της Ελληνικής
Σε μια χώρα με συνεχ
Στην τελετή
ός Αστ
κός ΔιευBu
της εξυπηρέτηση
της Ανατολικής
στηριότητα όπως η Ελλά
φέρθη
μέρωση
Ως θεσμό
στυνόμου
δηρόνερο
στησε όλες
ατικές αρχές
λογαριαόλων μας.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα