Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Με... κουπόνια πληρώνουν ελληνικές εταιρίες
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 09/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Κουμπωμένους» χαρακτηρίζουν τους ξένους οι τραπεζίτες
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
«Τριγμοί» στη διατραπεζική λόγω αξολόγησης
Βορείου Ελλάδος
Κίνδυνος να «χαθει και ο Απρίλιος
Για να υπάρξει χρόνος στους επίδοξους αιτούντες
6 εβδομάδες
Νέος γύρος χρηματοδότησης
από το Ταμείο Καινοτομίας της Google
νακλείοεTςελληνιες Για να υπάρξει χρόνος στους επίδοξουςαπούντες να
προετοιμαστούν φετινός γύρος απήσεων θα είναι
ανοικτός για τις επόμενες 6 εβδομάδες, με καταληκτική ημερομηνία την 20η Απριλίου.
Το 2016 το Ταμείο Καινοτομία της
Digital News Initiative
Αύξηση σε EBITDA και μερίδια
(DND, η πρωτοβουλο των €150
ξη της καινοτομίας στην Ευρωπoiό
αγοράς για την Play του Π. Γερμανού
Δημαογραφιό Κλάδο, προσέφερε
51 εκατομμύριο ευρώ σε 251
δοEο έργα ψηφ
δημοσιογραΤο 2016, η Play, μέλος του Ομίλου Olympia
58,0% για το Q4 2016 συγκρ
ά με το
φαςσε 27 χώρες,Σήμερο, ηGoogle
συμφερόντων Πάνου Γερμανού, συνέχισε να
54,6% του Q3 2016 και το 50,0% του 04
ανοίγει με εfουσιασμό το Ταμεί
διανύει μία χρονιά δυναμικών αποτελεσμα
2015. Η
συνολική βάση πελατών έφτασε τα
των. Συγκεκριμένα η Play συνέχισε να αυξά
+1.9% y-o-y
4,41 εκατ
οποίες γνονται αποδεκτές μερι
της, γεγονός
Η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA για
νει τη βάση
νδρομη
20 Απριλίου
οδήγησε σε επιπλέον διεύρυνση εσόδων κα
το 2016 προέκυψε χάρη στην συνεχιζόμενη
απόκτηση συνδρομη
συμβολαiου με καθ
TOU EBITDA.
Το μερίδιο συνδρομητών συμβολαίου από τη
αρή αύξηση της βάσης των συνδρομητών
Χίος μας
συνολική βάση συνδρομητών αυξήθηκε στο
συμβολαίου
Το brain drain
ηγετικό ρόλ
Κόσμημα
πραγμα- την Ελλάδα
εξελίξει
ήθηκε από τις cΕoτερικό. Οι ξένο
ραγωγής
της στη
3-6 Μαρτίου
θέτες προήλθα
κοσμήματος (μηχασμήμ
η έκθεση
ην Σουηδ
ργαλεί
Κόσμημα
Metropolita
Κύπρο
λ), καθώς,
Moody's:
ροσέλευσ
η της ΔΕΘ
εμπορικών
Helexpo
χειρήσεων
έκθεση
Κόσμημα συγκέντρ- σμηση
σχεση μ
εξόδου χώρας
τύχθηκε
2.000
όλες τις νέε
ροηγούμενη
της φετινής θερινής
διοργάνωση της.
φιλοξένη
ριστική
από την ευρωζώνη
ερισσότερες
ό κόσμημ
νάντησης όλ
Ελλην
Τελευταίες
των επαγγελμα