Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
tenet gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9178 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 51.02-ΕΥΡΩ
649.31
μονάδες
Ανοδος 0,96%
Σελ 5
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΙΣΟ ΠΕΙΝΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΙΩΤΚΟ ΤΟΜΕΑ
Οι Ελληνίδες γεννούν
λίγα παιδιά και σε
μεγάλη ηλικία
Σελ 2
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Σελ. 5
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΏΝ
Παιχνίδια με τη φατά
Στον πρώην στρατόπεδο Μελά «το
βασικό znτούμενο στην Ελλάδα
δεν εί
ς αλλά
άπτυξης, ε
μεγαλύτερο πάρκο της ΝΑ Μεσογειου
εξέλιξη
σημαίνει, σε ανάλυση γ
διαβουλεύσε
ληνική πλευρά και
o Geoffrey M
Τροπολογία για την
μολόγος στην Τράπεzα ING
Σε άρθρο
επιστροφή χρημάτων
Που δημοσιεύεται στ
σημερινό φύλλο της βελγικής εφημεΠΟΛΙΟΡΚΗ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ρίδας L' ECHO υ
fτλο "Το ΔΝΤ
στους υπερθεματιστές
παίζει τον πυρομανή πυροσβέστη στη
Ελλάδα", ο Mme επικρίνει το Ταμείο
Σελ 8
ον τρόπο με
ο ελλn
ό zήτnμ
ΔΙΈΡΡΕΥΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ 9.000 ΕΓΓΡΑΦΑ
ντας ότι από τη μία πλευρά έχει δίκιο
α θεωρεί το ελληνικό χρέος μη
Bidάλλη όμως δ
σιμο, από
να τεθεί στην παρούσα φάση
Ειδικότερ
ροβάλλομειώνει ό
όλυτη προτεραιό
θέμα της μεί
ύ χρέους, το ΔΝΤ
παίζει με τη φωτιά για
τρεις λόγους, βγάζοντας συμπεράσμαλοκλήρ
τερης αξιολόγησης, παίρνει
το ρί
Χημικά στο αγροτικο συλλαλητήριο
κλησης
συμφωνήθηκε το 2015
Σάλος από τις αποκαλύψεις
θα μπορούσε
του WikiLeaks για τους
ρωμές μέχρι το 2021
ό χωρίς
ενδεχόμ
έσοδα
Χάκερς της CIA
ρόγραμμα ιδ
οποιήσεω
Σελ 6
Ο λογικός