Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

11oC, 12.00

18oC, 8.00 μ.μ.

€0.60

13oC - Υγρασία 61%-85% - Άνεμοι: ΒΔ 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:44 - Δύση ηλίου: 18:26

ÃñïèéÜ óôï... êáôåøõãìÝíï!

Ó

την ευρωπαϊκή επαρχία, που γεννήθηκε άλλοτε η Δημοκρατία, όλες οι αναμνήσεις πια τείνουν να έχουν
αποκλειστικά επετειακό χαρακτήρα. Ακόμα κι εκείνες που ζήσαμε εμείς οι ίδιοι και δεν τις μάθαμε από
αφηγήσεις, ξεθωριάζουν και παίρνουν τη μορφή και το χρώμα της κατεστημένης αναφοράς “εις μνήμην”,
για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι... Η μέρα της γυναίκας, του εργάτη, του αγρότη, η απελευθέρωση, η εξέγερση, η μεγάλη διαδήλωση, η ενσωμάτωση, αφορμές για κοινότυπες ομιλίες και
συνθήματα περί του πραγματικού τους νοήματος, που κάποιος προικισμένος ξέρει να μας πει... 3 >>

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4367

ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Οι Γερμανοί ξανάρχονται!
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Εξαιρετικά τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό το
2017, στο πλαίσιο των επαφών της Υπουργού Τουρισμού κας Έλενας
Κουντουρά στην ΙΤΒ στο Βερολίνο. Θεαματική διψήφια αύξηση μέχρι
70% καταγράφεται στα τουριστικά πακέτα από τη Γερμανία προς την Ελ-

λάδα για το 2017 σε σχέση με το 2016, όπως επίσημα δήλωσε ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων της Γερμανίας DRV, κ. Norbert
Fiebig στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.
Σελίδες 3&4 >>

Ãéá íá óå äù ôþñá...

ΑΘΗΝΑ. «Γης Μαδιάμ» τα έκαναν οι αγρότες της Κρήτης έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συγκέντρωσή τους εξελίχθηκε επεισοδιακά, καθώς επιτέθηκαν στις κλούβες και τα ΜΑΤ, που απάντησαν με δακρυγόνα και χημικά. ΙΝΤΙΜΕ/ΣΤΑΜ. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ 5 >>

Τοπικά

Το σκάκι στο νησί

Αθλητισμός

18 êáé 19 Ìáñôßïõ
Óôç ñåâÜíò èá âãåé
ÅðáíåîÝôáóç
ôùí áðïæçìéþóåùí ãéá ôç ôï ó÷ïëéêü ðñùôÜèëçìá ï ðáñôåíÝñ ôïõ
óïäåéÜ ôùí êïõì-êïõÜô Ä. ÅëëÜäáò óôçí ÊÝñêõñá ôåëéêïý êõðÝëëïõ

9 >>

14 >>

ÅÊÄÏÓÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÏËÊÅ•ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ

11 >>
Σελίδα 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα