Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis-gr
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017- έτος 18. αρ. φύλλου 4341 0,50 ευρώ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ δώστε λύση με το Δικαστικό Μέγαρο!
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΙΛΚΙ
ΣΙΩΤΏΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ
Στις 17 Μαρτίου oυπουργός
Σταύρος Κοντονής στο Κιλκίς
ρηνοδ
ο Κιλκίς να μεταφερθε
Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής τη
άμεσα στο (εδώ και χρόνια κλειστό
Παρασκευή 17Μαρτίου, προκειμένου
να δει από κοντά τις απαράδεκτες
ήριο της πρώην Εργατικής Εστίας,
συνθήκες κάτω από τις οποίες απο
το οποίο ανήκει στον ΟΑΕΔ Καραολή
νέμεται η Δικαιοσύνη στην πόλη μας,
και Δημητρίου με Θεσσαλονί
ης). Ηδη
γίνει διάλογος ανάμεσα στον
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
Κοντονή και στην πρόεδρο
του ΟΑΕΔ,
Των ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΡΩΙΝΗΣ.
Δεκαετίες τώρα η κοινωνία του κλ
ωσε πως δεν πρόη οποία
κις εμπαίζεται από τους κυβερνώντες
βλημα για την παραχώρηση. Βέβαια,
κρεμεί ένα αίτημα του δήμου Κιλκίς
η χώρα, για την ανάγκη
Δικαστικού Μεγάρου στην
ρος τον ΟΑΕΔ γα την ενοικίαση του
σελίδα 7
τεύουσα του νομού. Δεκαετίες τώρα
ηρίου από το δήμο γα την στέγαση
δικαστές εισαγγελείς, εργαζόμενοι και
δήμου Κιλκίς
υπηρεσιών του
πολίτες βιώνο
τις άθλιες συνθήκες
Αυτονόητο είναι πως το
Το μετέωρο βήμα
ο Κιλκίς και στα Δικα
ερώτημα είναι το τι θα γίνει με τη δη
επιμένοντας το αυτονόητο
μιουργία Δικαστικού Μεγάρου στο
1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
στήριο
τον πελαργού
μιας ευνομούμενης χώρας, την κατακτήριο του πρώην Εκκλησιαστικού Λυκείου, το οποίο μάλλον με πρόχειρο
σκευή ενός σύχρονου Δικαστικού Με
και αυθαίρετο τρόπο οι υπηρεσίες του
Εκθεση φωτογραφίας
Σύμφωνα με πληροφορίες μας το
ργείου Δικαιοσύνης έρχονται να
του δημοσιογράφου
ο Κιλκίς θα επισκεφθεί
υπουργός
Υπουργείο εξετάζει την περπτωση το
απορρίψουν
Κώστα Τερζενίδη
Διασφαλίστε τις θέσεις και κατ ελάχιστον
Διοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΤΕΧΝΗ ΚΙΛΚΙΣ-ΔΝΣΗΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
τα δεδουλευμένα των εργαζομένων
AGOUOα 'Κούρος Ευρωπού"ΤΕΧΝΗΣΚιλHς,25ης Μαρτίου 20
ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Δευτέρα 13 Μορτο,στς730μμ
Παρέμβαση
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
στην κυβέρ
Αντώνιος Ι. Ευαγγέλου MD, MSc
νηση υπερ τών SAFE4YOU
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Πληρωμές: Εναίας συνδεδεμένης,
βιολογικής και εξισωτικής
εργαζομένων
Πτυχιούχος Α.Π.Θ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηπαρ-Χοληφόρα-Πάγκρε
στην ΚΑΠΝΙΚΗ
Εξειδίκευση στη λαπaροσκ
οπική Χειρουργική
Η πρώτη «αχτίδα φωτός»
για την "είσοδο του Κιλκίς"
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Σπάρτης
3ος όροφος, Κιλκ
την σΥtία
τηλ.: 23410 25380
blogspot-g
Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι
από τον Δή
6946 542397
anteν[email protected]
πλήρωτοι οι εργαζόμενοι
στην ΚαπνικήΜιχαηλίη
στην "καπνικήΜιχαηλίδης"
μαρχο Παιονίας
ΣΙΝΕ ΑΣΤΡΟΝ"
Χρ. Γκουντε
Καμιά αύξηση των mbν καθαριότητα
νούδη
kilίς από την αύξηση του ΦΟΔΣΑ
Από ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
σελίδα 3
προβολές 7:15 & 9:30
Δίκτυο Ελλήνων Ριζοσπαστών
ΚΟΝΓΚ
ΕΙΣΟΔΟΣ
7ευρώ
Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
Κόμμα ίδρυσε Σ. Τσιτουρίδης
σελίδα 3