Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝΙΑ: Κορωνίδα του Ελληνισμού,
Αποστρατεύεται διοικητής
ο Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Το όνειρο έγινε πραγματικότητα!
μήτρα της Δημοκρατίας
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
του ΚΕΕΜ Ταξίαρχος
Στη Β' Εθνική
και του Πολιτισμού
στις σελίδες 12 & 13
Αθ. Ρεκουνιώτης σελ.7
οι Καρυάτιδες! >σελ 15
ου Περικλή Χρ. Βέργαδου σελ.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 Ετος 21 ΙΑριθμός 5108 ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081 253 Fax 2731081250
alLinfoelakonikos.g
lakonikos.g
Η νέα σύνθεση
Λόγω των πλημμυρών του περασμένου Σεπτεμβρίου
του ΔΣ κα
Η Λακωνία παραμένει
των Επιτροπών
του Δ. Σπάρτης
σε κατάσταση έκτακτης αναγκής
Σε ειδική συνεδρίασή του
όπως προβλέπει νομοθεσία,
το Δημοτικό Συμβούλιο Σ
της εξέλεξε την Κυριακή 5
Μαρτίου, το προεδρείο του
α μέλη των Επιτροπών
Οικονομική
Ποιότητας
Ζωής), για τα επόμενα δυό
μιση χρόνια μέχρι τη λήξη της
θητείας του
Της ειδικής συνεδρίασης
προέδρευσε ο πρώτος σε
σταυροδοσία εκλογής δημοτι
ός σύμβουλος κ. Σπυρίδ
Μοιράγιας.
Παράταση και στην καταβολή εισφορών ζητεί ο Π. Τατούλης
Πρόεδρος επανεξελέγη ο
Καθώς αρκετές περιοχές της
Συγκεκριμένα, παράταση γέντων δήμων.
θηση ότι τόσο ο υπουργός Οικο
Σπυρίδων Μοιράγιας, τον
οποίο πρότεινε ο δήμαρχος κ
Λακωνίας μετρούν ακόμη τις αφορά ολόκληρο το Δήμο Ευ
Επιπροσθέτως, ο Τατούλης,
κ. νομικών, όσο και ο διοικητής
με έγγραφό του ζητά από τον
του ΟΑΕΕ θα ανταποκριθούν
Ευάγγελος Βαλιώτης ε
πληγές» τους από τις κατα- ρώτα. τη Δημοτική Ενότητα Mo
στροφικές πλημμύρες του πε- λάων του Δήμου ΜονεμΒασίας υπουργό Οικονομικών και το άμεσα στο δίκαιο αίτημα των
ρους της παράταξης της Πλ
ρασμένου
Σεπτεμβρίου
και τις Δημοτικές Ενότητες θ
διοικητή του ΟΑΕΕ.
την παρά
Πολιτών των παραπάνω δήμων
οψηφίας. Μοιράγιας
(6-7/9/2016, με αποφάσεις το
ραπνών, Οινούντος, Φάριδος, ταση καταβολής εισφορών και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγά
έλαβε 25 ψήφους ενώ υπήρ
γενικού γραμματέα Πολιτικής Καρυών
και Σπάρτης του
για τους κάτοικους λες καταστροφές που
ξαν 11 λευκά ψηφοδέλαα
Προστασίας κ. Γιάννη Καπόκή Δήμου Σπάρτης. Οι αποφάσεις των πληγεισών περιοχών για το
υποστεί αλλά κα
ων δυσκο
Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο
δόθηκε παράταση της κήρυξης εκδόθηκαν μετά από εισήγηση
αντίστοιχο χρονικό διάστημα
λων που αντιμετωπίζουν λόγω
ωάννης Καρμοίρης, τον
αυτών των περιοχών σε κατά- του Περιφερειάρχη Πελοποwh
Από την πλευρά της, nαντπε
της παρατεταμένης οικονομικής
οποίο πρότεινε εκ μέρους της
σταση έκτακτης ανάγκης μέχρι σου κ. Π. Τατούλη σ
ριφερειάρχης Λ
ς κ. Αδ.
ρισης.
παράταξης του ο επικεφαλής
σχετικών αιτημάτων των πλη- Τζανετέα εξέφρασε τη πε
συνέχεια σελ 9
Και τις Σεπτεμβρίου 2017
της μείζονος αντιπολίτευσης,
κ. Σταύρος Αργειτόκος.
Σε Γεράκι, Σπάρτη και Γύθειο
Καρμοίρης έλαβε 24 ψήφους
ήρξαν 14 λευκά ψ
Ένα τριήμερο για τις φυσικές
φοδέλτια
Γραμματέας επανεξελέγη
κ. Δήμητρα Γρηγόρη, ηοποία
επιστήμες στη Λακωνία
προτάθηκε από τον κ. Βα
λιώτη, μιας
οι λοιπές
μοτικές παρατάξεις δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Ενημερωτικές δράσεις με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων
Γρηγόρη έλαβε 30 ψήφους.
Τριήμερες εκπαιδευτικές δρά
Εκπαίδευσης Λακωνίας, το Νο
ενώ υπήρξαν 8 λευκά
μικό Πρόσωπο Πολιτισμού και
τις φυσικές επιστήμες θα
διεξαχθούν το τριήμερο 9 έως
Περιβάλλοντος Δ. Σπάρτης, με
Μαρτίου σε Γεράκι, Σπόρτ
υποστήριξη του Δ. Ευρώτα
ΣΠΑΡΤΗ
Και Γύθειο Λακωνίας.
Το τριήμερο θα περιλαμβάνε
μένων επιστη- Η πεζοδρόμηση
ομιλίες δ
Τις δράσεις διοργανώνουν
Ένωση
Ελλήνων Φυσικών, ο
μόνων, παρουσίαση εντυπω
του κέντρου
σχολικός σύμβουλος Φυσικών
πειραμάτων
και επισκεψιμότητα
Επιστημών Μεσσηνίας-Λακω
νίας, ΕΚΦΕ Λακωνίας, Διενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές
των καταστημάτων
δράσεις.
εύθυνση Δευτε
ροβάθμιας
σελ. 8
γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα