Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μπλούσταν: Αδιχο που ανατέθηκε στην
Ελλάδο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο 00Ε Α.Φ. 4909 Τετάρτη 08.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Εκλεισε
Κομισιόν
Εν όψει ανακοινώσεων
συμφωνία
Συνεχίζουμε να περιμένουμε
Ο Ντράγκι να μην υποκήει στις πιέσεις
εξαγοράς της
αναπτυξη το 2017
των επικριτών του QE
απο την
Peugeot
Ο όμιλος PSA συμφών
εξαγοράσει την Opel από την
General Motors
μqμάτην
2,2 δισ.
ρώ, δημ
νέο περιφερ
νητοβιομηχανιών
που θα αποτελέσει πgόxληση
για την Volkswagen
ή θέση στην αγορά.
άστρα εταιρία
οχημάτων Peugeot
Citro
τη βοeταν
ή της μονάδα Vauxhall, με
σματα
ριθώριο 2%
εντός τριών ετών
6% έως
2026, χάρη
ρώ δαπανών
001 σματα εξαπάτησης
eονομηθούν από τη
ση δυναμεων.
σεων ιτό ελεγκτές του ΕΦΕΤ
«Είμαστε βέβ
στροφή της Opel-Vauxhall θα
ταquνθεί σημαντικά με τη
gιξή μας
ισμένες ενέργειες τη
μορφής δοσολημα
με τις
υθύνων μβουλος της PSA
Ελληνικής Α
του νόμενες
χειρήσεις τραΚάρλος Ταβάgες στη σημερ
ίθυνων επιχειρή- φφων.
νή ανακοίνωση
τροφιμων, είχαν κατά
νητοβιομ
αντιμετωτισθeC Οι ελεγκτές
του ΕΦΕΤ eίναι
παρελθόν
ηχανίες.
φαινόμενα εγύηματzής συμπεεφοδιασμένοι με υπηρριφοράς, κατά τις οποίες άτομα
προοποιούμε να τους λε
ελέγχου wτηeeσίας μας, τις
γαλuxός όμιλος θα ξεπερά- γού
ΕΦΕΤ ενίοτε
Ceς επιδεικνύουν υποχρεωτιγωνία το
ασκώντας εκφοβισμό, προστά. κά όταν προσέρχοντα
θα γίνει η δεύτe
μμετοχές
καταλαμβάνοντας την 8η θέση
Με 71
eξouτατήσουν επιχ
έλεγχο. Ο ελεγόμενος δικαιρη μεγαλύτερη
giσeις τροφίμων
ριθμό
Ελλάδα στη Διεθνή
βιομηχανία της Ε
σπάσουν χρήματα ή άλλα ageχά0
Exθεση για Φρέσnux Φρούτα %αι Λαχανwi, Fruit Logistica,
βάσει πωλήσεων, με ποσοστό
λήματα.
Βερολ
που ολοκληρώθηxε προ ημερών
γοράς 16%
24% της
VW Πέρυσι, η PSA.
φορμή νέ
άλογα αρχής, απάτης, εκβίαση
GM Europe :ατέγραμ
ΕΦΕΤ εφιστά γ
άλλη μία
Η λίστα
των Ελλήνων exθετών
A SEA
έσοδο
πρόσφατα σε διάφορα μέgη φορά την πgoαχή
ριελάμβ
Cooperative
Σούλη
οχήματα.
της Ελλάδας
ΕΦΕΤ ενημετρόφιμα
χειρήσεις
ις με
ιρισμοίς, επιχειρήσεις Exp
tion, ACN N
πάλι όλους
επαγγελματικές
του κλάδου, καθώς
εταιρίες Argicultural Cooperative
και Η GM θα λάβει 132 δισε
ενδιαφερομένοις ότι οι ελεγ- οgγανώσεις, σε περέτωση ανά
τεχνικών
συστημάτων, εξοπλι- Naoussa
go για τη μονάδα οχημάχτές του, κατά τη διάρκεια οπο- λογων φαινομένων
να απΕασίας. Ειδικό
Cooperat
of Pella, Agr expo
της Opel. Η γαλλική
ουδήποτε ελέγου, ασχολούνται θύνονται άμεσα στο Αomνοτερα στην έκθεση συμμετείχαν S.Α., Argicultural Cooperative
ελεγκτικά Τμήμα της περιοχής τους
λει στοά με
ξής ελληνικές επιχειρήσεις
BNP Paribas θα zαταβάλουν
καταγγέλλοντας
σμβάν
θήκοντα, χωρίς
πλέον 900
πληροφορίες για
το απο- να κοινοποιούν άμεσα το
χρηματοδοτικό βραχίονα
μοι του ελέncου μαι βέβαια γεγονός σmy αντίστοιχη
της Opel.
ς να έχουν οποιασδήποτε ερειακή Διetθυνση του ΕΦΕΤ