Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9177 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙsΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕΒΑΘΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
Στις 645,16 μονάδες
0,05%
Σελ 5
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑ00
Αλλη μια
Τετάρτη εκτός
πλειστηριασμών
Σελ 8
EUROSTAT
P.g- ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΥΡΙΕ ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΑΝΤΑ Η Ν.Δ
Τσίπρας: Οι πολίτες πρέπει να εχουν
Δεν ΧανΕΙ Καιρο ο Ιστότοπος
αθώς προχώρη
σωρεία απο
φεων, με στό
τη CIA. Οπως αποκαλύλογο στην Αναθεώρηση του Συντάγματος
ως μυστική Σύμφωνα με χρησιμ
επιθέ
τα CIA έγγραφα
βάση, από τη για
χάκερ. Φρανκφούρτη ς Η Ελλάδα, η μόνη
CIA βαδίζοντας στα ορΣελ 3
γουελικά χνάρια του 1984" xρησιμοποιεί
Χώρα στην ΕΕ
iPhone, Microsoft
τηλεοράσεις Samsung,
με την οικονομία
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΣΧΩΡΟΥΣ
θύματά της, μέσω
αγκόσμιου προγράμματος εποπτείσε ύφεση
Μάλιστα, σε αυτό το malwaremυπρος. Σελ 5
σβάλλει της παραπάνω συσκευές οι Αμερι
κανοί φέρονται να συνεργά
αν και με
MI5. Οπως αποκαλύπτει ο ιστότοπος
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΗΣΥΧΟΣ Ο ΟΗΕ
που δημιούργησε ο ΤΖούλιαν Ασάν, εfuαι
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, έγραφα, άκρως εμπιστευτικά, της Κεντρι
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών
σκιώδεις αυτές
xειρώσες. Το συγκεκριμένο εγχείρημα
ου ονομάζεται Vault 7, είναι μεγαλύτε
1.314 προσλήψεις στο
ρη διαρροή εγγράφων σχετικά με τη CIA
στα χρονικά. Συνολικά
8.761
έγγραφα εί
φως της δημοσιότητας
πευτικά μυστικά της
CLA, ενώ όπως επεσήμανε ο Ασάν, πρόκειται μόλις για το πρώτο μέρος από μια
ρά διαρροών που θα δημοσιευτούν
Υπουργείο Πολιτισμού
συνέχεια. Με
τη δημοσιοποίηση
των εγ.
γράφων, n Wikileaks έχει εξασφαλί
Υπό κράτηση
"CIA έχει
οπλοστασίου' της, ισχυρίστηκε ο Ασάνz.
όλοι οι αιτούντες
Αυτό περιλαμβάνει μι
ρά κωδ
άσυλο στην Ουγγαρία
Πραγματικά, θα μπορούσαν
φουν έλεγχο
των υπολογιστών σε όλο τον
Σελ 6