Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
5ο χλμ. Σερρών-Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30 Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4071
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Κιν.: 6937 138138
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ανατολή 06:49
Δύση 18:23
Θεοφύλακτου επισκ. Νικο
Σελίδες 16
Με θέ
α την υλοπο
του δικτύου
Των φο
υσικού αερίου
Αναλυτικά στη σελίδα 5
23210.22.777
Το 1ο Κινητό E
Το Εν
Εκπαίδευσης & Τεχνολογία
της oργάνωσης
Un 697 85 45 566-CII:694 37 10
693.4655 E55
«Το Χαμόγελο του παιδιού»
σκεται στις Σέρρες
«ΤοΧαμόγελοτου Παιδιού
Ερμού 27 Σέρρες
καιο (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙπςΣέρρες
Θα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις καθημερινά, από τις 09:00 έως και τις 13:45 σε
CENTRAL
σχολικές μονάδες και από τις 17:00 έως τις 19:30 σε γονείς και εκπαιδευτικούς
ενώ το μεσημέρι θα παρεονται πληροφορίες στο κοινό
Το χαμόγελο του Πα
διού» και ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ)
το 1ο Κινητό Εργαστήριο
Ενημέρωσης ΕκπαίδευT 232 10 5141φ
σης & Τyνολογίας βρF
σκεται στις Σέρρες. Από
την Δευτέρα 6 Μαρτίου
έως και την Παρασκευή 10
Μαρτίου, στο Δημοτικό
Πάρκο Σερρών θα πραγ
ματοποιούνται παρεμβάεσύ είσαι μερακλής
σεις καθημερινά, από τις
09:00 έως και τις 13:45 σε
σχολικές μονάδες και από
ης 17:00 έως τις 19:30 σε
γονείς και εκπαιδευτικούς
ενώΤο μεσημέρι θα παρ
Kat θέλουν τον κατάλληλο
χονται πληροφορίες στο
κοινό
Εφόρων 6& N Νικολάου γωνία
Χθες Τρίτη 7 Μαρτίου
πλησίον Πλατείας Εμπορίου στο Σέρρα
2017 και ώρα 12:00 μμ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς και τους συλλόγους της πόλης
Ο πρόεδρος του Οργανισμού, κος Κώστας Γιαννόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό των πανελλαδικών δράσεων
τηλ. 2321550477, mob.: 5985 688 335
τις δράσεις που υλοπο
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Βόρεια Ελλάδα και παράλληλα διερευνήθηκαν οι δυνατότηο μεροκλίδικο, [email protected]
τες περαιτέρω ανάπτυξης της δραστηριοποίησης του Οργανσμού στην περιοχή, π
όφελος των παιδιών.
Αναλυτικά στη σελίδα 10
ne bar res
Ελλήνων Ιεύσεις
το εστιατόριον
PART OF YOUR FAMILY
Ακρόπολη Σερρών 23210 66188
22858
ap98808
Μακεδονομάχων 35, Σέρρες
www.ellinongeuseis.gr
[email protected]