Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
PITH 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
χάλκινο μετάλλιο
από την παλιά Δράμα.
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δράμας
Εκλογή νέου προέδρου
Ο λόγος η Δημητριάδου
Η ζωή Δραμηνών 1919
Και επιτροπών στο
στο Πανελλήνιο
των το ο κόσμος
Πρωτάθλημα
Δήμο Δράμας
σε ανώμαλο
Εκλογή μελών Οικονομικής
Γ. Χατζηθε
Επιτροπής και Επιτροπής
έδαφος
Ποιότητας Ζωής
ελ. 3
ελ. 8
σελ.7
Δηλητηριάστηκαν και πάλι
Στην 34η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα
ΕΟΚΑ και
αδέσποτα σκυλιά στην
πρώην χωματερή Σίψας
Το 1ο βραβείο κατέκτησε
πάσης Ελλάδος
ο Δραμινός μαθητής
uάγγελουΧΜαρινόπουλου
Του Ε
Ανέκαθεν απορούσα
εκρών ζώων.
Δημήτρης Τσιντσιλίδας
ιατί υπάpuw
Όπως έχουμε αναφέ
ντάδες ασφαλιστικά
ρεπορτάζ της εφη
ίδας μας
μεία με χιλιάδες
Ελληνική Μαθηματικ
ροφούσαν σημαντικό
θαλψη τους
Δραμνός μαθητής της
Λυκείου, Δημήτ
ική Ολύμπιάδα
φοράν οι πολίτες βέβαια ασφαλι34η Εθν
ρχιμήδης",
έλα-0 Αρχιμήδη
ζονται υποχρεωτικά βάσει
προτού αρχίσουν να ασκούν το εταγγελμα
αδα, αλλά
από σχ
Avληφθεί υπόψη ότιοι κυβερνήσεις
λεία της
μεγάλα ποσά
από τα ασφαλιστικά ταμεία-δανεικά
ικό διαγ
ό, αλλά
βλημα, γινεται φανερό ότιτεuά οιασφα
λαμβάνει
οποίος διεξήχ
Η πρώτη φορά
από κείνη
αναλογείστιςaσφοpες
της συγκεκριμένη
ριοχής
Τέλος, είχαμε
πρόσφατο «κούρεμα»
από τότ
ότι τα ζώα τα οποία
ταμείων με αποτέολυμπιάδες.
διεξήχθ
υλλόγου ηταν
λεσμα να μηνaουν αρκετό χρήμα για
πληρώσουν πςσυντάξεις
σεις, όπως αναφέρεδανείζονται
Τα προβλήματα προσωπικού και
Και αναρωτιόμουν Πατί το κράτος
φάσισε-με wόμο -την
τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
της ασφάλιση
πολιτών επαγγελμ
οργανισμ
επιστημον
του Τμ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμας
νόμος ωφελεί περισσότερο το κράτος
τους υπαλλήλους
Δράμας
ασφαλισμένου Παςώσ.
Τι λέει στον «Π.Τ.» ο διευθυντής του Τμήματος κ. Λάζαρος Σεχίδης
EAλινεςjuιάδεςxρόνια,όταν δεν
ρή πέντε
νεκρά μέσα
νωνικές ασφαλίσεις; Δεν θα
ζώα υγιή
ερή εξαφανίζο
έπρεπε η ασφάλιση να εί
τουλάχιστον
στη Δράμα
κυριολεΕiα αφ
άθε δεύτερη ημέρα
μήμα Αρχιτεκάθε πολίτης να προνοεί για
ής ρήψη
ποvιαζομουvμε άλλα
Αρχ τοπίου, είχε οριστεί
ότι αυτά τα
λισηκρυβότανη πονηρία τού κράτος
ρέει στις Σέρρ
ένα ότι η εξαφάνισή
Αλλά έστω όποικιβερνήσειςθεσμοθiτησανταεκατοντάδεςΑσφαλιστικά Ταμεία
πτώματα λόγω
την ασφάλεια των φτωχών
μεγάλης έκτασης της χωματ
6, η κυβέ
χωματερής Σίμας Δρά
ίδια ταμείαμαtiμε
τηημένοι και τους τη ρούς τής κής
ργού Παιδείας.
σμό ότι
ορίστηκε λογους ανθρωπιστικούς
ραμένει
λέον από
ανθρωπιστικόςowόμος
είλουμε όλο
τρέπει στον πολίτη Α να παίρνει δέκα
παίρνει μία;
πρώτος ναωοπράττιι5000€μηνιαίως
ρον, τουλάχστον
δεύτερος30ΕΠού ει
νδρωτισμός
αίοι φοιτητές
καμιά γραπτή
Εξάλλου στα γεράματαόλοιaουν τις διες
Νεαρός έψαχνε χωρίς άδεια
ουδές δι
ανάγκες, μια φέτα ψωμί, ένα γαουpτάκ,
ρήκε την ευκαιρία
με ανιχνευτή μετάλλων
Τμήμα
να φρούτο
φάρμακο τους
Δράμα
έληγε η φοιτητική τους διότητ
στη Δράμ
ψάχνουν για
προ στά
19 τα εξής:Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία,
σαυρούς μέρα
την άδε
Αρχιτε
ας μάλ
χωρίς καμιά εξαίρεση, καταργούνται
ράλληλα.
Λάζαρο
ίδης.
ημεδαπός
σκαλες μαθη
ροβληματισμούς.
ιδρύεται ένα
Ασφαλίσεως Ελληνικού
μόνος
χώράφ
σχολη
aδιά.
Κύριε Σεχίδη, πόσους
τες έχει σήμερα το τμ Αρχ. τοmου;
λόγους μηπως
την κατοχή
άλιστα καθώς
λιστικό βιβλιάριο για
ούν όλα
ωστε πάροδο του χρόνου νααυξάνε
φέτος, ενώ
φοιτητές
εχαν περα
συνδρομή
ίχαν ζητήσει&α
σύνταξη του (Β.33 Δαγηματα, σελ
ας Ξάνθης, βρέθη
ος ανίκή ραB
194 .ΚαότανλίωΕλληνικού λαοί, εννοώ
έχουν εμφα
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μagι
φοιτητή. Κάπ
ρία Αρχαιοτήτων Καβάλας
θυρωpόπ πολυκατοικίας
σημαντικό πρόβλημα αν έκλε
Σχολή
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα