Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Παραμένει το χάσμα για τα οημοσιονομlκα μετρα
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 07/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Μετά το πρώτο κύμα υποχρεωτικής αποδοχής συναλλαγών
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Οι 15 επαγγελματικοί κλάδοι που θα πρέπει να διαθέτουν Pos
Βορείου Ελλάδος
Η πρώτη ομάδα θα προστεθεί μέχρι το τέλος του 2017
Τί δήλωσε για Ελληνικό. ΟΛΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
TAIΠΕΔ
Κρυμμένες αξίες
στα assets του δημοσιου
mai:Toqop Ιουλου-Αυγούστου
Πρώτα λύνουμε τα προβλήματα, διευθετούμε εκκρεμότητες και παραδίδουμε στον επενδυτή το περιουσιακό
στοιχείο όσο το δυνατόν πιο τακτοποιημένο ανέφερε η
κα, Τοτσογανοπούλου από το ΤΑΙΠΕΔ. Τί δήλωσε γα
TAIΠΕΔ
Ελληνικό, ΟΛΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Θα ήθελα σήμερα να κατα
Σε ΑΜΚ μαμούθ προχωρά Deutsche Bank
ρρίψω τον μύθο ότι δεν
η προχωράει τίποτα στη χώρα
στο βαθύ κόκκινο ξανά η μετοχή της
ότι δεν γίνονται επενδ oες
και να δούμε παα εναι η
πραγματικότητα, δήλωσε η Σε σαρωτική αναδιάρθρωση και αύξηση μετοχι
Δευτέρας, η μετοχή βρισκόταν στα 18,11 ευρώ
κού κεφαλαίου ύψους 8 δισ. ευρώ πρόκειται να
ο DAX κατέγραφε υποχώρηση 0,75%
Εντεταλμένη Σύμβουλος του
προχωρήσει η Deutsche Bank, έπειτα από Οι αποφάσεις για την νέα στρατηγική της Τρά
σειρά δυσκολιών που α
μετωπίζει από πέρυ- πεζός ελήφθησαν σε διακηπκό συμβούλιο την
Κυριακή, μετά και την ανακοίνωση ξημιώ
πουλου στο Delphi Economic
Η είδηση έριξε σημαντικά την μετοχή της τpά
ψους 1,4 do. ευρώ πέρυσι
Με business
Forum
πεζος, η οποία κατέγραφε υποχώρηση της Η αποφάσεις της διοικησης σημειώνει το
τάξης του 6% μετά πς ανακοινώσεις, συμπαρ
παναχώρηση από τις ανάReuters,
οσύροντας το χρηματιστήριο της Φρανκφ
κοινώσεις, προ διετίας όταν διαχωρίστηκαν οι
ούρτης Μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης της κλάδοι επενδυτικής τραπεζικής και αγορών.
ΣΤο της φορο
χρώμα
ς εφορίες
διαφυγή
εριλαμβάν
αλλαγής. Στην
ολογισμό
ερικά
η γερ
φοροφυγάiς
SUddeutsch
δορφορο
Zeitung
σχετίζεται μ
αρχές ξεκιν
κες φωτογραέμφαση στην προ- ολυτελή διαβίωση, εντο
στη δ
ε τη βοήθεια δορ.
Σχοινάς
Ελληνες
ράδειγ
ανδρωμ
Η Ελλάδα θα είνα στην
φορολογούμενοι
αξιολο0014-2016
σivες για
μαθεύτη
ρίβει
Sud d
κές εφοριακές
Zeitung, όπος
ανriκρ
ητα, αλλά
πληρω
Πρωτη ταχυτητα
έγραμ
υθαιρετης ευρωζώνης
«Στην Ελλάδ
Deuts
Welle
σivες
θαiρετ
διωτική
σμένες