Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3470O •ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
ΠΕ∆Υ ΜΥ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

∆ωρεάν
τεστ ΠΑΠ
>> ΣΕΛ. 3

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μια ακόµη επιτυχηµένη
διάλεξη στο Ανοιχτό
Λα κό Πανεπιστήµιο

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Γιορτή Αθλητή 2017

Εξαιρετική ήταν η ετήσια καθιερωµένη εκδήλωση από
το Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου «∆ηµήτριος Βικέλας» αφιερωµένη στους Αθλητές, στις
Οµάδες, στους Προπονητές και στους Παράγοντες του
Αθλητισµού Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας - Εκάλης για
την αθλητική δράση τους κατά την αγωνιστική περίοδο
2015-2016 µε την διοργάνωση της «Γιορτής Αθλητή
2017» στο Πολιτεία Τένις club.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης και πριν τις απονοµές, προβλήθηκε βίντεο των διοργανωτών µε τίτλο το
ολυµπιακό σύνθηµα «CITIUS – ALTIUS - FORTIUS» (Πιο
γρήγορα - Πιο ψηλά - Πιο ∆υνατά) στο οποίο παρουσιάστηκαν όλα τα Αθλητικά Σωµατεία του ∆ήµου µε
ιδιαίτερη αναφορά στους Κηφισιώτες αθλητές του
Γ.Σ.Κ.: στην Πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 100µ. Εµπόδια, Ελισάβετ Πεσιρίδου, η οποία ήταν 6η στο Ευρωπα κό Πρωτάθληµα και συµµετείχε στους Ολυµπιακούς
Αγώνες του Ρίο και στον Εµµανουήλ Καραλή, Πρωταθλητή του Άλµατος Επί Κοντώ, καλύτερο Ευρωπαίο
Αθλητή και κάτοχο του Παγκοσµίου Ρεκόρ Παίδων.
Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωµάκος, αναφέρθηκε αρχικά στο όνειρο της δηµιουργίας νέων χώρων άθλησης.

>> ΣΕΛ. 6

Μπλόκο Καλογρέζας

>>ΣΕΛI∆Α 9

Απαντήσεις για
το γήπεδο της ΑΕΚ

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στη Νέα
Ιωνία προς τιµήν των ηρω κών
νεκρών.

Ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου µε θέµα «Ενηµέρωση
για τις εξελίξεις και τις θέσεις του ∆ήµου γύρω από το
γήπεδο της Α.Ε.Κ.», σήµερα στις 12:00 στην Ε.Σ.Η.Ε.Α.

>> ΣΕΛ. 2

#Ξεχωριστές στιγµές
ψυχικής ανάτασης

Η Μαρίνα Πατούλη στη συνεστίαση του Συλλόγου «Η Πεύκη».

>>ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛ. 3

«Έχουµε σχέδιο για
το κολυµβητήριο»
Ο ∆ήµαρχος Αγίας Παρασκευής τοποθετήθηκε
µετά την συνάντηση των
κ.κ. Ζορµπά και Γιαννακόπουλου µε τον ∆ήµαρχο Χολαργού - Παπάγου
για το κολυµβητήριο που
σχεδιάζει ο ∆ήµος στον
λόφο Τσακού.

>>ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα