Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
15οχλμ, Σερρών -Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30 Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4069
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Κιν.: 6937 138138
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Ανατολή 06:52-Δύ
18:21
Των εν
ορiω 42 Μαρτύρων Ευρεση Τιμίου Σταυρού Σελίδες 16
Ο Πρόεδρος OK
Προκόπης Παυλόπουλος από Σέρρε
που ν Παρασκευή 3 Μαρτιου 2017 τόνισε:
«Η πορε ατης Ελλάς στην ΕΕ
23210.22.777
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα στα Σκόπια, πως Οσο επιμένουν στην παραχάραξη της
Un 697 85 45 566-CII:694 37 10
693.4655 E55
στορίας και διεκδικούν ονόματα που αποπνέουν αλυτρωτισμό δεν μπορούν να έχουν
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική», και κάλεσε τη Βοuyαρία να επιστρέψει τα ιερά
Ερμού 27 Σέρρες
κειμήλια που εκλάπησαν από τις Σέρρες πριν εκατό χρόνια-Οπρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Σερρών
«Η πορεία της
Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση κα
μάλιστα στο
CENTRAL
σκληρό πυρήνα
της, την Ευρωάνη, είνα
αδιαπραγμά
τευτη» τόνισε ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
T 232 10 5141φ
Προκόπης
Παυλόπουλος
από τις Σέρρες
που επισκέφτηκε την Παρασκευή, 3 ΜαρΤου 2017. Ταυεσύ είσαι μερακλής
τόχρονα
στειλε μήνυμα
στα Σκόπια,
πως «Οσο
επιμένουν στην
παραχάραξη
Kat θέλουν τον κατάλληλο
της ιστορίας και διεκδικούν ονόματα που αποπνέουν αλυτρωτισμό δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ευρωπαiκή
προοπτική», και κάλεσε τη Βουλγαρία να επιστρέψει τα Ιερά κειμήλια που εκλάπησαν από τις Σέρρες πρM εκατό χρό
Εφόρων 6& N Νικολάου γωνία
νια. Στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλήφ του Διοικητηρίου Σερρών ,οπρόεδροςτης Ελληνικής Δημοκρατίας
πλησίον Πλατείας Εμπορίου στο Σέρρα
Προκόπης Παυλόπουλος ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Σερρών Ευρισκόμενος στη γενέτειρα του Κωνσταντίνου
τηλ. 2321550477, mob.: 5985 688 335
Καραμανλή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι
όχι μόνο έβαλε την Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, αλλά συνέβαλε
ο μεροκλίδικο, [email protected]
και στη διαμόρφωση του ευρωπαίκoύοράματοο.
Αναλυτικά σης σελίδες 78 και 9
ne bar res
Ελλήνων Ιεύσεις
το εστιατόριον
PART OF YOUR FAMILY
Ακρόπολη Σερρών 23210 66188
22858
ap98808
Μακεδονομάχων 35, Σέρρες
www.ellinongeuseis.gr
[email protected]