Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:







Recognized text:
ΑΠΑΝΩΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
Ποιοι έβαλαν
στόχο τον
Γιώργο
Vveeke nd
Του έκλεψαν και το αυτοκίνητο
Ο Σαββατοκύριακο 4-5 Μαρτίου 2017 ΟΑρ. Φύλλου 786
σελ. 19
Στη Βουλγαρία με ιδιωτικό αεροσκάφος για την αποτέφρωση
ΜΥΣΤΙΚΟ
Ταξίδι
Mr. Jumbo
Ομόφωνα αθώος
ΠΟΣKATEΚΤΗΣΑΝTONΚΟΣΜΟ
των ΗΠΑ
το θάνατο
Dσeλ. 20-21
Ειδική εφαρμογή Ζωντανεύει 54Χρίwσεδαπολο
Ελ. 13
ασελγούσε 8 στην Κρήτη
πεθαμένους συγγενείς
σελ. 14
σελ. 6