Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
Διατηρούν από την παλιά Δράμα.
Σύσκεψη Περιφερειάρχη
Έτοιμο προς
ΑΜΘ με Δημάρχους
την ιδιότητα
λειτουργία το Mobile
της Περιφέρειας
Η δίκη της
School της Ένωσης
Του ανέργου
για τον αγωγό TAP
και τα επιδόματα
Κυριών Δράμας
Μακεδονίας
Συζήτηση γ
ης ευθύνης
Η εθελοντική ομάδα της Ενωσης
προγράμματα εκπαίδευσ
θα υλ
ολοκλήρωσε την εκπαίδευση
και τον κ. lΚΟτ
γγελμ
ης κατάρτισης
ριοχές δ
ελ. 3
σελ.5
Την Τρίτη στη Δράμα
Μετά από την αποπεράτωση της διοικητικής αποβολής
Συλλήψεις τριών ατόμων σε
Δράμα και Αλεξανδρούπολη
ο Υπουργός Εσωτερικών
Αδειάζει σκουπιδότοπο δίπλα
κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης
ο για κατοχή ναρκωτικών
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας
Συνελήφ
ην Πέμπτη
στη Δράμα
πλαίσι
δικών δράσεω
Ο δρόμος θα συνδέσει την Πατρ. Διονυσίου, με την Βάρναλη και την 19ης Μαιου
Σκουρλέτης.
απολέμηση της διάδοση
για την
Αστυνομίας Δράμας
ξανδρούπολης, δ
μεδαποί, ηλικίας
ένας 30χρονος αλλοδαρος δι
ος Ηνωμέ
Βασιλεί
ρχαιολογικό Μουσείο
κά από
οίων σχηματί
ξεχωδικογραφίες για
χή ναρκωτ
άπεδο έχει ήδη απαλλοτριωθεί
Αναλυτικότερα, στη
ετό καιρό, ενώ
της Πέμπτης, στη
δημοτική αρχή
Δράμα
της Ομάδας Δίωξη
μήματ
Ασφάλε
διάνοιξ
νέλαβ
διότι
Σε δηλώσεις
ίχε στην
νάιλον
μέσα ενημέ
λέτης
σία με ακατέργαστη κάνναβη, συυλος Τεχνικών
ολικού βάρους
ργα καθαρισμό
μεσημέρι
της Πέμπτης, στην ίδια πόλη, συνελήφθ
διάνοιξη
της ομάδας ΔΙΑΣ
της Διεύθυνσης Α
ας Δρ
δους Βάρίου, από τη
χρονος, διό
λογικού Μουσεί
ατέργαστης κάνναβης
μεμειγμένης
μού Δρ
με καπνό
Βάρναλη, μπροστά από την είσοδο του δημοτι
Στην τρίτη
ρωί τη
μοτική Πέμπτης, στην Αλεξανδρούπολη
Όπως τόνι
όπουλος
σημείωσε, τέλος
δόπουλος
δου θα γίνει με την
ρχη κάνει έργα
οία αφορούν άμεσα
θημερινότητα
Τμήματος ΑλεΝέα παράταση στο
ύπολης
ούς μόλις
πρόγραμμα της ΔΕΗ
ασία με μι
έως και 10 Μαρτίου
σμένης κάνναβης
Κατασχέθ
Με πληροφορίες από την Τουρκία... η πέτρα σημάδι!
τες ναρκωτικών
σχηματίσθ
Θετικά τα μηνύματα για
σμία ένταξη
Πρόγραμμα Δεύτερη
μόδιους Ε
Ευκαιρία» έως
Τμήματα Ασφάλειας Δράμας
την αναζήτηση του θησαυρού
ΑΛεξανδρούπολης
στο δημοτικό κήπο της Δράμας!
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Ο Δραμινός κ. Ν. Γεωργιάδης, έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ΔΡΑΜΑ
ενέργειες για την ανασκαφή του θησαυρού
Τηλ. & fax: 25210-27077
[email protected]
Αναλυτικότερα, όσοι πελάτες είχαν ρυθΚωνσταντίνος Κυριακοπουλος
Ο ΤΙΣ
αλλά στην
όλας σαράντα ημέρες
ναζήτηση
από το
έφυγε
πρόγραμμ
μπεριλαμβ
της πόλης, άρχι
φίλος
ψάΕιδικο
άνημα, προκειμ
ύζυγος τη
ρίας Σουλτάνας
σχετική αίτηση μέχρι
όντως υπάρχει θη
ύλου-Δεβελέγκα, θερμής
ός στην περιοχή
μέλους της Π
υμπαραστάτρ
χείρησης
αμε γράψ
νηπειρωτικής Ένωσης Ν. Δράμας
κές μέρες,
Δημοτικό Συμβο
Ο εκλιπών.
ναζήτη
άλληλο
Εξιχνίαση κλοπής
της οδού Κα
ακτηρίζουν ανθρώπους
λουθούν
από οικία στη Δράμα
ες μας
ξεις, αλλα προηγού
τις επη
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες υπάρχει
Στη σύζυγ
ματος Ασφ
Τις όλες ενέργειες
υλλυπητήρια. Η
λειας Δράμας, κλοπή
νόμιμες δι
άσβεστη
-3-20
στη Δράμ
ραμινός
ικής Ένωσης
μέλη της Πανη
Συνελήφθη
πρωί της Πέμπτη
στη Δραμινή κοινωνι
ρκετή ώρα
ικό μηχάνημα
ζήτησης
ύριος με
Μαρτίου, στη Δράμα,
ως λέε
τις θετικές ενδείξεις.
29 ετώ
νημέρωση
Το ΔΣ της Π
σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή
με τέτ
χρόπιθανότατα άφησαν
ως αχρ
πόλης, ασχ
Ν. Δρα
Αναλυτικότερα,
Όπως εξηγεί μάλιστ
εωργιάδης
ζητήματα εδώ
έλαβαν
πληροφορίες έφτα
διο μέσω μιας
χαρακτήριζε
πληθυσμών.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα