Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝΙΑ: Κορωνίδα του Ελληνισμού,
Δύσκολη έξοδος κόντρα
Προγραμματική σύμβαση
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
μήτρα της Δημοκρατίας
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Περιφέρειας -ΦΟΔΣΑ
στον πρώτο Απόλλωνα
και του Πολιτισμού
στις σελίδες 12 & 13
για τη Σπάρτη σελ. 15
σελ. 7
ου Περικλή Χρ. Βέργαδου σελ.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μαρτίου 2017 I Ετος 21ο I Αριθμός 5106 I Τιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081 253 Fax:2781031250
LinfoOlak
kos-gr
.lakonikos.g
Πεντάωρη διακοπή
«Ο κόσμος έχει ανάγκη
ρεύματος σε χωριά
του Πάρνωνα
Σε γενική δ
ή ρεύματος.
την "έκρηξη" Πολιτισμού»
λόγω απαραίτητων τεχνικών
θα προχωρήσει ο
ΔΕΔΔΗΕ, τη Δευτέρα 6 Μαρ
τίου από τις 08:00 ως τις 1300
ρακάτω περιοχές του
Αποκλειστική συνέντευξη του ηθοποιού-διευθυντή
Σπάρτης
Χρύσαφα
Αγριάνοι και Καλλονή.
ου ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Κ. Καζάκου
Η επανατροφοδότηση θα
χωρίς προειδοποίηση
και μπορεί να γίνει και πρ
αναγραφόμενη ώρα,
από την
γι'αυτό λοιπόν οι εγκαταστά
σεις και τα δίκτυα θα πρέπ
να θεωρούνται ότι βρίσκοντα
συνέχεια υπό τάση
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύετα
προσέγγιση
στους αγωγούς ή σε άλλα
δικτύου, έ
Και αν βρίσκονται στο έδαφος
Αναβάλλετα
επίσκεψη
Μπακογιάννη
στη Σπάρτη
Στην εποχή της αναγεwnσια
στις πλατείες διασταυρώθηκαν Καζάκος ο οποίος τα τελευταία
συνέντευξη με
τον κ. Καζάκο, ο
κής εποχής του 15ου αιώνα μ
με πρόσωπα του παρελθόντος χρόνια διατελεί διευθυντής του
οποίος μίλησε για τα αποκριάκαι παρακολούθησαν πως ρά- ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Το ΔΗΠΕΘΕ τικα δρώμενα στην κοστροπολι
τέφερε τους
Βενετσιάνικη περατζάδα» που θεται από την αρχή ένα θενε
της αχαϊκής πρωτεύουσας δια
α της Μονεμβασιάς, το έργο
πραγματοποιήθηκε Κυριακή
τσιάνικο κοστούμι εποχής, την δραματίζει καθοριστικό ρόλο που επιτελεί το ΔΗΠΕΘΕ Πά
262 στα γραφικά μονοπάτια της ίδια στιγμή που αναγεννη
σιακές στη διοργάνωση της «Βενετσιά
ρας τις κινηματογραφικές κα
αστροπολιτείαςτηςMονεμβα
μελωδίες αντηχούσαν στα καλvνικης περατζάδας, καθώς πα
θεατρικές παραγωγές στην ΕλΑναBάλλ
ρόγραμμασιάς! Οι συμμετέχοντες Βίωσαν τερίμια της καστροπολιτείας από ραχωρεί τα κοστούμια των λάδα της κρίσης, αλλά κα
τισμένη για το Σάββατο 18/3
την ατμόσφαιρα μιας αλλοτινής το σχήμα Os Orphicum
Παρουσία του ιδίου ως «Οιδί
ρωταγωνιστών
επίσκεψη της Ντόρας Μπακοστα φετινά δρώ
Ο Λακωνικός Τύπος» εξασφά
ς Τύρ
αλοκαίρ
ροπολ
γιάννη στη Σπάρτη.
εκείνης του 15ου αιώνα. Περ
μενα έδωσε και ο μεγάλος Ελ- λισε μια αποκλειστική και εξα
στην Αρχαία Επίδαυρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες
ενδιαφέρο
διαβαίνοντας στα σοκάκια
ληνες ηθοποιός κ. Κώστας ρετικά
συνέχεια σελ 9
του «ΛΤ», αναβολή οφείλε
ται στο γεγονός πως στις 17
Σε όλη την Πελοποννησο
Μαρτίου
ρόεδρος
3 εκατ. επιπλέον ελαιόδεντρα
αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κυριάκος Μητσοτάκης θα
βρίσκετα
στην Αρεόπολη,
στη φετινή δακοκτονία!
προκειμένου να παρακολουθήσει τις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου
Καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος
Η νέα ημερομηνία για
επίσκεψη της κ. Μπακογιάννη
Σημαντικές καθυστερήσεις
Και βάσει του περυσινού προ
γραμμα, τα οποία σύ
μφωνα με
θα ανακοινωθεί το επόμενο
ληροφορίες
οργάνωση γράμματος.
ρατηρ
διάστημα
του φετινού προγράμματος δα
Τα προβλήματα που παρουσιά- Τύπου» ξεπερνούν συνολικά τα
κοκτονίας, σύμφωνα με
πληρο- ζονται έχουν να κάνουν με την 3.2 εκατομμύρια σε όλη την Πε
Αναδρομή
αλακωνικού διενέργεια του διαγωνισμού
για λοπόννησο! Αυτό συνεπάγετα
φορίες
Τύπου
από τους αντίθετο
α φυτοφάρμακα
και επιπλέον κόστος, το οποίο
στην ιστορία της
ργείο
ργείο έ
ότι αγγίζει συνολικά
ρισμούς
Ευρωπαϊκής Ενωσης
Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο
ο «βραχνά» των επ
,3 εκατ. ευρώ για όλους τους
σει κα
πλέον ελαιόδεντρων που θ
νομούς της Περιφέρειας.
1ο Μέρος οραματιστέςmγέτες
υποστηρίζει ότι η φετινή δακο
κτονία θα υλοποιηθεί έγκαιρα ενταχθούν στο φετινό πρό
συνέχεια σελ 8
Γάννη Μnτρά
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα