Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΦΩΚΙ∆Α

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4486/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΜΕΣΩ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΩΝ Η
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ

«Στόχος µου
να ενώσω όλους
τους Έλληνες»

Με βήµα...
σηµειωτόν!
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΣΕΛ. 10

/ ΣΕΛ. 11

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟΥ

Στην Πάτρα
ο Άδωνις
για τα σεµινάρια
ρητορικής

το µήνα ζητούν βοήθεια

/ ΣΕΛ. 6

Ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΝΕ∆ΕΙΞΕ ΤΟ ΡΟΛΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

350 παιδιά

n Πάνω από το 50% µε

Από αριστερά,
Αφροδίτη Τούρκα,
Αικατερίνη Κατάτση,
Αντώνης Χαροκόπος,
Βασιλική
Γεωργιοπούλου και
Μαρία-Κορίνα
Στεφοπούλου, κατά
τη χθεσινή
συνέντευξη Τύπου

διαταραχές λόγου, ενώ
σηµαντικό ρόλο παίζει
και το οικογενειακό
περιβάλλον

/ ΣΕΛ. 4

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Στο επίκεντρο
απορρίµµατα και
ανακύκλωση
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
/ ΣΕΛ. 5

ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ∆ΥΟ ΑΚΟΜΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙ∆ΙΑ

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η Κανακάρη
θα αλλάξει... τα πάντα!

«Να επανεξεταστούν
οι οκτώ Κυριακές»

/ ΣΕΛ. 7

/ ΣΕΛ. 12

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΤΑΩΡΟΦΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΠΟΡ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ Ε.Α.Π.

Έχασε τη µάχη
ο Απ. Φρούντζος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ)

Πιάνουν τόπο
τα καπάκια!
/ ΣΕΛ. 5

C M
Y K

Ποδαρικό µε Καρδιολογική,
ακολουθεί η Παθολογική
∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ

/ ΣΕΛ. 9

Ασηµένιο ο Φιλιππίδης
µε πανελλήνιο ρεκόρ (5,85µ.)

Απόλλωνας: Για «διπλό» στην Αµαλιάδα
Προµηθέας: Με βλέψεις (5 µ.µ.)
υποδέχεται την ΑΕΚ
/ ΣΕΛ. 27-35

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Καραµανδανείου Νοσοκοµείου, που ανακοινώθηκαν χθες σε συνέντευξη
Τύπου, ασφαλώς και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους ειδικούς.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ξεκίνησε µε τη φιλοδοξία να γίνει η «οµπρέλα» του
δικτύου διάγνωσης και αντιµετώπισης προβληµάτων του παιδιού
και να αποτελέσει ένα σηµείο
αναφοράς της τοπικής κοινωνίας.
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ένας χώρος, όπου οι γονείς και τα παιδιά θα µπαίνουν άνετα και χωρίς τον φόβο του «στιγµατισµού» για να ζητήσουν βοήθεια για συµπεριφορές και προβλήµατα που δεν µπορούν να
ελέγξουν.
ΚΑΙ ΣΤΗΝ κατεύθυνση της ορθής λειτουργίας του κέντρου
είναι σηµαντικό το γεγονός ότι
υπάρχει η πλήρης συνεργασία
και στήριξη των τοπικών φορέων, που συνδράµουν στο σηµαντικό έργο του.