Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Νέες αλλαγές για τα μπλοκάκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ιm
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 98
Αρ. φύλλ
20477
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
kathi
€ 1,50
Νέες αλλαγές για τα μπλοκάκια «Σήμα
Φρένο σε
απεργίες
από Biζερ
Νομοθετική ρύθμιση φέρνει nκυβέρνηση μετά το χάος με τις εισφορές
με αποφαση
για το χρέος
ήρύθμιση θα
aphσει σύντομα
στnΒουλή.
υτό θα περιλαμβά- εισφορών
ταβάλλο
μειοψηφίας
uβέρν
βάλε τάξη
διατάξεις
αλλάζουν σημαντικά
ΕΟΚΑ αν και πέρασε καin πρώ
ηγηθεί με
τρούγκαλου
δόθηκε εσπευσμένα
ασφαλιστικές
Απογοητευτική καθυστέρηση
σφα- ψnφίστnκετονΜάιο του 2
σφορές
Αυτά έπρεπε τις πλnρωμέs.
τροπολογία
στη δεύτερη αξaλom
λdsπληροφορίεs, είναι έτοιμο σχέδιο νόμου
τεθούν
εφαρμογή από
προβλέπεται nαύξnσn
εισφορών για
ρό μήνυμα
ίσπευση διαδικασιών για ρω
ακόμη δεν μπορού
εφάπαξ σεaλιάδεsαπαλαιούsp ασφαλισμέμεστό
λοτές έστεύλεοπρόεδροs
εφαρμογή
ασφαλιστuois μεταρρύθ- nθούν. Περισσότεροι από 15
ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πρ
Χαρακτήρισε
ριάκος Μnτσοτάms Χθες, νέα
τεθεί σμένοι δεν γνωρίζουν ακόμn το wo
933). Οικονομική Εβδομάδα,
δεbτερnαaολόγnσn
ημέρα μεγάλης ταλαπορί
GΤόμαs Biζερ,
ios έστειλε εσήμαD για
μετρό, τραμ
Μιλώντας χθες
Οικονομuoό Φόρουμ
Πρώτη υποδοχή από Καένέβ σε Σύρους πρόσφυγες
Biζερ είπε ότι δεν θα
μωρού
Μάιο,
νόμος ώστε
μία απεργί
δεν BoEι
παραμείν
πρόγραμμα
μnν αποφασίζ
θέσει
προύπόθεση για
μένων, εργαζόμενοι
πρόγραμμα
μεταφοράς θα αποφασί
τxns χαλάρωσης.
επίσης ότι
ερχόμενη εβδομάδα
περαιτέρω
ένα πρόγραμμα χωρίsτο ΔΝΤ.
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Χαρακτήρισε ανάπ
ΣΗΜΕΡΑ
όunΕλάδα μπορεί εκτός
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑiΑΤ
Ανησυχία ΗΠΑ
Ομηροι
για «ατυχήμα
της αδράνειας
στο Αιγαίο»
της διοικησης
για ατύχημα
Αγαίο» εξέφρασε χθες
μικό Φόρουμ
Δε λιρών oΤζέφρ
Οι φορολογούμεν
Ποια, Πρέσβης
αράλληλα,
στάσεις από
θνικής Αμυομnρ
εκτίμησε ότι
ούνιο θα
θερμό» επεισόδι
φορολογούμενοι,
έλαβε ο αναπληρωτής
Εθνικής
θώς καθυστερεί nλmm αποφάσεων
Αμυνας Δημήτρης Βίτσος.
για σημαντικά θέματα, πou, εκτός
κογένειες Σύρων Προσφίγων
αλλα συνάντησε χθες,
Κεντρικό ξενοδοχείο
άλλων, θα απέφεραν
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Το 2016
Αθήνας,ο Γάλλος πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ Κατά τηδιάρ
iσκεψής
Ελλάδα.
Νέβμίλησε κατ' ιδίαν με γονείς
μόσιο. Εκκρεμούν
Είναι μεγάληΧαρά
αποδεχθε
σος Προσφέρει τς καλύτερες
δυνατές συνθήκες
οχρεωτική
χώρα μο
Πειραιάς, όγδοο
POS, οι αλλαγές
διαβίωσης το δικαίωμα
άσυλο αποτελεί μέρος
απόδοσης της χώρας μου
Πρωθυπουργό Αλέξη
μεγαλύτερο λιμάνι
σiΠρα
σταθερή στήριξη της ΓαMoς Προς
ρολογιών δnλbo
γραμμ
πρέπει να εφαρθέση μεταξύ
μεγαλύ
φετινό Ιούνιο
Εβδομάδα
Ευρώρων εμπορι
Κατά σxέθnΚα
υπνούν οι αρκούδες απο τον χειμεριο λήθαργο
ραιάς.
φοντας ανάπτυξη
τάξεως
Χάπια για το ISIS
τελευταία δ
16796
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
βδομάδα
Επιπόλαιες
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ότερα από 650.000 αμφεταδηλώσεις
Η aknαφιερώνειΚαι σήμερα
μόνιμης στήλης(Σελ 10),
γνωστά
προσθέτως μiαολόκληρησεNδαμ
πολλοστή φορά
επισημαίνετ
τική αξιωματούχοι
γραμμ
άσκηση πολrτιkis
πτύσσονται ενδιαφέρουσες από
θέματα απαπεί ιδιαίτερη προσακή
toξns Ναρκωτικά
ψεις, ενστάσεις, προτάσεις
ΔΟΕ, με τη συνδρομή
ιμενικού Παρασκευάμίας
εξυπηρετείται με
Ελλάδα προκειμένου
Μέρκελ
διακινηθούν αρακά
μιουργi
σκεφθεί στις
αρτίου nΓερμανίδα
Μέση Ανατολή,
ερικό ακροατήριο. Ιδίως
Καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ σε μι
όπου είναι ιδιαίτερα δημοφιλή,από
nμερινή συγκυρία,
πρώτη απόπειρα συνεργοσi
πολυεθνικό Κthcλωμα ναρκεμπόρων
υπάρχει ένας
βέρνηση Τραμπ.
μεταξύ κλ.
Τέσσερα άτομα
λήφθησ
βλεπτοsγ
είτονας, έτοιμο για προμακώνεταιn ένταση στις σχέσεις Βεληνες, Αλβανοί
Τούρκοι υπήκοοι,
υτό πρέ
ένα παρασκευαες τους βάλ
Nγες ημέρες
αντιληφθεί
plνου και Αγκυρας.
ενώ εντοπίστηκε
ραγμα
τήριο-αποθήκη
μέριο λήθαργο
ρκτούρο
uμφαio. Οπως κάθε χρόνο
ιβάλει σε όλουs
Οφειλές:Εμμ
ότερες αρκούδες ήταν εκείνες
akούρεμ
τελευταίες και
του. Πριν
είναι αργά!
Πρώτες σημ
φειλύ Προς
εφορία μέσω
Πέραμο.
ράλληλα
άφιξη της άνοιξης
ολογισμού
ληξιπρόθεσμ
φειλύν, με βά
ΣΧΟΛΙΟ Τ
κότερο καθ
Οργή κατά της Θέμιδος
Πότο 2013, προτε Μου
θεσμοί για όσους
χθούν
Η Ελλάδα μικραινει
εδωδι
μβιβασμό.
μκή Εβδομάδα
της μικρής Ελλάδας χρειάζεται μια
της Politico εμφανίζει
δια υβέρνηση
εργαζομένων (όρος
Τι καιρό
την Προκήρυξη μια απεργία
πουργόςΚώστος Σημίτης xθες, στους Δελ
Παγκόσμια Τράπεζα.
μπει τέλος
θα κάνε
κονομικό Φόρουμ.
Κάθεένα από τα θέματα
ΠατioΚομματιώς συνδικαλισμός τοuntεται
σε ένα χρόνο
ώρα, Αθήνα οορικτιotoε
α μεταξύ τους άλλα συνδέονται
Yανσή του με
συμφέροντα της
κονομική κρίση άλλadx.nnoράθεσή
τοις, μπορούσε
μια βέρνηση που,
Η Ελλάδα κατέλαβε
Ιανουαρίου άνοδείκνυαν
Ομως,ας
ικονομική δ
Ελλάδα σταθερό πρωτοθλήτρια Ευρωκαταρτίζει
bomberg,με βά
άκές διαδηλώσεις φανατι
zwης μεnοσοστό 23%(18.2% nαμέoως
μnxονnμόωνορέθηκενα εξε μια χώρα
phoυ Κόσμου;
ληθωρισμό
κλονίζουν τις τελευταίες εβδομάδες
επομενη χώρα,nlanova,και 9,
naροβa- Κάθε μέρα βρισκόμαστε όλο
δομάδα,
ε αφορμή τοποθέτη
ενός αρχαιοελληνικού
όρος τηςΕυρωζώνης,
μακριά από
αγάλματος
θέμ δος έξω από
θερondα. Η μικρή Ελλάδα δεν ελαιούτε έν
Ηρακλειώτισσα
τάκα. Κύριο αίτημά τους είναι
φώχειαότανκάθε προσπάθεια για επενδύμnούτεσοβαρή.
είναι το μένέος
περιπέτεια της
ΠομάΚρu
προσκρούει εαρwήoεις, ιδεοληψίες
ρωμαϊκού αγάλματος
Κορών, με
Eείρημα ότι τα είδωλα
α. Οι συζητήσεις
voς εθνικός αυτισμός,ndαρκής επανάληψη
διεκδικεί
ατρισμό
υς αντιβανou
αραδό
σλαμ. Οι
συνέπεια είναι οι φόροι
εισφορές; Ας
της παράστασης αγωνιζόμαστε για λύσεις
λεηλατημένης αρ
ότητας μ
οργανωτές απειλούν με κλιμάκωση
των ΚrνmoΠο
λεμικά
Ελλάδα. Ζωή,
Παρά συγκλίσεις, δημοσίευμα
τις ίδιες τς λύσεις
«ΑΦΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ.Ζωή,σελ. 3ο ΟΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΤΖΑΖΙΣΤΑΣ ΤΖΟΝ ΣΚΟΦΙΛΝΤΣΤΗΝ «Κ». Zωή, σελ. 5ο HANNA KopΑΚΑΚΗ ΟΠΛΖΕΙΞΑΝΑ.Ζωή, σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα