Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Εγκλωβισμένη γενιάRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
wwwimerisiagr
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΕΤΟΣ 706 AP ΦΥΛΛΟΥ 20451
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΕΥΡΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Ενα συναρπαστικό ταξίδι ανc
πανάληπτης ομορφιάς
μέσα από μια συλλεκτική σειρά πολυτελών λευκωμάτων
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α MΕΡΟΣ
Αποκαλυπτική έρευνα του ΣΕΒ για τηΦτώχεια στην Ελλάδα
Ειδική έρευνα
Πρώτη n Ιταλία
Εγκλωβlομένn γενιά
τις εισαγωγες
ελληνικών
Νοικοκυριά σε απόγνωση-Δraθέovν σma
προloντων
εξοχικό avιοκivma, aλλά δεν έxονvρευστό
το προφλ του Ελληνα της κρίσης
Touρκία στην paτη Πεντάδα των
ωρών για ης ελληνικές εξαγωγές
70,696
Το μέσο νοικοκυρso
χρέος
προ όντα που διατίθεντα στο εξω15.1
2000-2013,
το 1696
Σrα18 59 διο η aεa των ελλη
νικών εξαγωγών το 2016 σελ. 10
35,796
Αισιόδοξα μηνύματα
σελ. 6
Γερμανική «έκρηξη»
Δημ. Τζανακόπουλος: Κανένα μέτρο πριν από το 2019
ΧΡΗΣΗ 2016
προ των πυλών
Εμπλοκή με τρόικα
ο τζίρος
Στα 3,9 δισ.
στον τουρισμό
για τον εξωδικαστικό του ΟΤΕ
Ο ψήφος Εimστοowης στην Ελλάδα
από τους lερμανοtις τοupiστες
Δεύτερος προορLAdστερος προορισμός για τουργους στην Αθήνα
της τρόικας με τους mou
Ελλάδα,σύμφωνα με έρeu να mςGfΚ στnγερμανική αγορά σελ. 7
o Στο panda τaμέrpa και τα αντμετpa, χωρίς
Αισιοδοξlα στην κυβέρνηση τεχνική owttiAnόΑγ Βαρβάρα σε Νίκαια
Via Πρtvαπό ο Eurogroup της 20ής Μαρτίου
ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Ετolμοl τρεις νεοl
Τρύπια
0 πληθωρισμός στην
ενεργειακά
έως το 2019
Ε.Ε. «κουρεύει» QE
τα κτίρια
το Ο Τέλος rou 2020 Βn έχει ολοκληρωθεί
Ελπίδες για oυμμετοκή της Ελλάδας στο πρόής γραμμή προς τον
Η αύξηση
πληθωρισμού ρήματα Ντρογκmaουνwαn
σελ.26
τητας στις αγορές οελ. 8
της γραμμής του
ριο αποδυναμώνει τα
μετρό»