Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πρόστιμα ΚΟΚ ανάλογα με τα εισοδήματα εξετάζει το υπ. Μεταφορών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4905 Παρασκευή 03.03.2017
ή Email: [email protected]
Email: d
ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Μειώθηκε κατά
EOKA:
Σε ειδική έκθεση
900 εκατ. η
Πώς θα γίνεται η παρακράτηση στις
Προειδοποιεί το Foreign Office για το
χρήση του ELA
συντάξεις που υπερβαίνουν τις
€2.000
από ελληνικές
ετyεoείν στην Ελλάδα
τράπεζες
Ανάπτυξη 152% φέτος
τραπεζο
τέλη Ιαν
ποχώρησε
προηγούμενο
Στα 42,8 δ
ρώ από 43.7
μεuάθη
τέλη Ια
αφου η χgήση
σμού έκτατης ρ
προβλέπει η Eurobank
ELA) για τις ε κές τράξες, σύμφω
Reuters
χεία της
Τράπεζας της Ελλάδος,
τραπεζών μέσω
ατά 2%
σχεση με
μήνα.
«Συμββασμός αν
Δεν ευθύνεται Διαχειριστής για
νας λίγο τις
τις χαθυστερήσεις πληρωμών
θέσεις του»
teaν. Δεν ευθύνεται ο Διαχειριστή
καθυστέρηση των πληρωμών
Θεσμοί βο
παραγωγών ΑΠΕ στα μη
Eurobank
Ενέργειας γ
διασυνδεδεμέ
νησιά (όπου
χά με τρέχουσα αξιολογσμες οφειλές προς τας παρα
έχει πηναgμοδιότητα ο Διαχειgστην εκπομπή
ρεύματος από ΑΠΕ, ιστής
Δveτίου) στις
αντίστοιχες
Conflict Zone της Deutsche
φέρεται να υποστήριξε ο πρόe- uτεgήμερες οφειλές
των προμ
Welle
γερμανός υφυποδgος και διευθύνων σύμβουλος
ηθευτών προς
τον ΔΕΔΔΗΕ.
ΔΕΔΔHE Neος Χατζηαgγ. Σημειώνeται ότι
νησιά Mig.
έντευξη
υplου ενώπιον της ολομέλειας ιος
και μοναδιeκός προμηθευτής
αγγλόφωνη
πλαίσιο της
η ΔΕΗ
τηλεόραση της Deutsch
όπως αναφέρουν οι Ασυνήθιστα ιmλός ο βαθμός αβεβαιότητας για την πορεία
διεξάγει η
Aom γ
βράδυ της Τετάρτη
πρόεδρος
της ελληνικής
μίας φέτος, τονίζει η τgouτεζα. Αναγ
γερμανός φυπουργός Οιt
Σύμφωνα
με πληροφορίες, Διαχειριστή δεν κατονόμασε τη
χαία η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, χωρίς χαθοσερήσεις.
μικών Γενς Σ
σήμερα ή
ΔΕΗ, εντούτοις εμμέσως πλην
τα εφυcτός ο στόχος γ
το πλεόνασμα
βε την ποόσφατη
Διαχειριστή
περάσει σαφώς φωτογράφισε την
ότι, η σημερινή
xgοαματική διαδικασία τη
ρία ως
ίτια για
ντόμι
βέρνηση λο
σότερeς μεταρρυθμίσεις από
ΡΑΕ και
Η Διεύθυνση Οικονομικής
πραγματι ως ρυθμός μετα
ατζηαργυρίου τόν
σΕ Ανάλισης Ερευνας Δ
βολής
εMηνwoύ ΑΕΠ το
και του ροηγούμενη.
ακόμη στην ολομέλεια της ΡΑΕ
θνών Κεφαλαιαγορών της 4ο τρίμηνο 2016 διαμορπρόσθεσε,
υψηλόβαθμα στελέχη της
πως παρά τη
ικονομική
ρίας. Είχε πgoηmθείηδιοέκήcη στενότητα δuoyέρuz Eurobank δημοσίευσε σήμετης ΔΕΗ, πρ
από περύτου
ρα ειδική έχθεση με τίτλο
φώθηκε στο -0,4% (τριμ
τις διαπροαματεύσε
ηνιαία βάση
+0,3%
Θεσμών
Ελλάδας
τήσια βάση)
ημέρες, ενώ μετά τον Διαχειριστής χάνει ότι μπορε
μικές προοtητούμ
πτwς 2017». Σύμφωνα με τις
ΔΕΔΔHE θα
λουθήσει
προχειμένου η αγορά
Βένας θα πρέεφαλής
προκοπαριετιxές εκτιμήσεις,
μετακινηθεί λίγο από
τυπCoνται όσο
τις θέσεις
τότε θα
ITrrγές αναφέρουν ότι σήμερα ο έγκαιρα οι όποιες βλάβες του
ταλήξουμ
μπορέσουμε
Χατζηαoγιe ου απέδωσε
σε έναν συμβιβασμό