Πρωτοσέλιδο Τα Νέα: Πτώση τάσης στη διαπραγμάτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΩ LSO. ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΑΛΟΥ
21.714
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
WWW TANK AGR
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟoΟΠΟΥΣ
68 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΚΑΙ ΞΑΦΗΣ
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΙΣΧΥΡΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ «ΟΙΔΙΠΟΔΑ»
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
32-33
ΤΑ ΝΕΑ
"Η στιγμή δεν προσφερεται
εθνικιστικά πaurνίδιa
ούτε στο Ayaίο ούτε
στην Κύπρο»
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙΑΔ 2
Πτώση τάσης
στη διαπραγμάτευση
Oi δύο γραμμές στην Κυβέρνηση για την τύxn τηs ΔΕΗ έχουν
δnμiουργήσει ένα ακόμn εμπόδιο στην πορεία τηs αξiολόγnσns
Σοβαρά προβλήματα στη διαπραγμάτευσn
πώλnσn μονάδων της προκαλώντας εντο
στις διαβουλεύσεις με την τρό
κα. Εντασn
προκαλεί n ΔΕΗ, το ιερό δοκοπότnρο του
νους τριγμούς στο κόμμα και στην κυβέρ- Ομως καταγράφεται και λογω των διαφων
ΣΥΡΙΖΑ. ο δανειστές πιέζουν ακόμη και για
νηση, n οποία εμφανίζ
με δύο γραμμές ών για τα λεγόμενα αντιμετρα
TONI... ΜΑΚΡΟΝ
ΧΑΝΟΥΜΕ
ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΕ
ΤΟΝ ΜΠΛΕΡ
ΠΑΤΡΙΩΤΗ