Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Πρόστιμα επί δικαίους και αδίκους για επίτευξη των στόχων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
φύλλου 29.4760 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
Ετος 08ο
«Σχέδιο Μάρσαλ» από Μέρκελ για την Αφρική
Αναταράξεις
Πρόστιμα
στη Ν.Δ. λόγω
επι δικαιους
Μεϊμαράκη
Δηλώσεις περί συναί
και αδικους
Αναταρόξας προκάλεσε
κτήρισε ζάμπα μαγαέs
για επίτευξη
λούso τα περί
πλειοψDφία γεγονός
ρtτο μνημόνιο
των στOXOV
2015. Οιδnλa
μίνι σε ότι
ότι περιθώρια
Πιέζοντ
οι εφοριακοί
δεν υπό
Χαμηλούς τόνους χρtmσenΠει
Μηνύσεις από φορολογουμένους
ότι δεν θα ψηφίσει
ότι οι δηλώσεις δεν αναφέ
τεuxθούνoιστόxοιγια ελέγ- Θ
ούν ότι αδικήθ
οποίο νωρtτ
είχε αμφισβmσε
επιλογή στήριξης
μονον από
οτικό φορολογικό
πάρει τέδημουργούν αφnοcub
ΣΗΜΕΡΑ
δημιουργηθεί ακόμη
Οι ελεγκτές βεβα
άνουν υπε
ΧΑΡΗΣ ΓΕΩ
ώνον- ελεγκτές σε περιπτώσεις
φυσικά νύσεων.
Οι φορολογικές
εφοριακοί αναγνωρίζουν
επιβαρύνσεις
τικά δικαστήρια. ότ
βάλλον
ειναι αντlΠαραγώγΙΚες
ερικά χρό
λέs. Εναι ενδεικτικό ότι
δου Μάρσαλ
kφορολογικές επιβαρύνσεις
λάριος Αγκελα Μέρκελ
xδικαστεdn υπόχειρισμό
πρόεδρο
ώρας ΑλΣiοι
κορυφή συνομιλ
άλλnόψm του νομί- μπορε να υπάρχουν δύο
πpοέλευσίς
γέs κατά
εγκurio, αντιφατικές
Τυνησία καθux δύο αυτέ
Κύπριος υπουργός Οικονομι
λληλων από
άδης, αναφερόμενος
δα,μετά
έας ΔημοκραΦόβοι για θερμό
Επιθεση στο Πάντειο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΕΤΑ ΤΟΦΟΝΙΚΟ
επεισόδιο στην Κύπρο κατά αστυνομικών
έφευγε
ΟΙοδnγοi ταξ
λεγχος
λαμβάνουν μέτρα
auλοδαρμού Συρty
Αμυνας
Λόγω συλληψης
με ανώτατη
Ο χθεσιν
στες ταξ.
θερμό επεισόδ
ξυλοδαρμού έπεσε>βε
ζητούν εντονότερη
Τουρκία εξέφρασαν χθες
συγκεκριμένα σενάρια
υπουργείου Εθνικής
Πανεπιστήμιο, από
ρίαacτοξεύοντας xορέxλεs
ίδια στΤμήo πρόεδρος
πήραν από
Εδειραν μόνο ένα
Τουρκος Ρετζέπ ΤαγtπΕρντογάν
Φοιτητές
εξορύξεις
νει ανέβασε
24χρονοxατηγορούμε
έξω από
Total»
οικόπεδο
Παντείου δρίασn
ακυρωτucάμnxανή
ΕΡΜΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
σικού αερίου
βρίσκεται εντός Τουρxos αραγόs
δεν πήγε
γγελου Συρί
αρθεί στήριξη
δύο λεωφορεί
ικών υδά
προσέτρεξε
Ζωγράφου
Κλιμάκωση
όλο Πρέπει, δηλαδή,
είναι ευχαριστημένο
της έντασης
Η Βουλή διεκδικεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Μητσοτάκης
Γερμανό Πρέοθη
κής βίας
ροεδρείο
φράζονταςτη δυσαρέσκειά
με στελέχη
τόσο λίγα. Προφανώς
υργόΠροιστορικό Μέξένων funds
άζεται, απολύτως
άμμο, το Εθνικό στορικό
έλεγχος εφε
καθημερινά
Σχέδια y
σμένος ρόλος της πορικής
κλονίζεται από
τετσηuένnΠολιτεdα. Βοήθεια
Εθνολογικής
δέκα μεγά
ΟΤΕ Αύξηση
πρόεδρος της Βοwhς
Νοικοκυριά
oixων είχε χθες ο Κυριάκο
φορά μετά
απόδικό
Το πώς θα
σε αποwώσn
νομία, τιθαxάνε
Πρωτιά
κθέσεων, αλλά
τίθεται μείζον τημα
Ευρωπαική Επιτροπή
μερικά μόνον από
δώcθnxε ο πρόεδρος
δέκα ελληνικά
Νέας Δημοκρατίας,
οποία
ενδεικτικά
Ωστόσο,
γκατάστασης. Συγχρόνως, ζητεί
δήματά
εξελίξε
συρρικνώνονται. Ηφτώ
αξιωματικής
ενώn ανεργία
θούν εκλογέ
οξεία διαμαρτιp
ρία μαθητών
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Σε δύσκολη θέση ο Σεσον
κά σκολείο, ζητώνταςωστόσο τη συναλ
Toαμπουλάδες και παιxviδιa
προκαλέσει αύξηση
δoόνοιος εντός
Οποιος βρίσκεται
υψηλής
Μακρόν
βεται αυτοίς
απέμειναν μάλ
ημέρες μbρι
εγάλη πpoσαm,
Ερντογάν
ρώτον λαό,
Οπωςn Κύπρος,
υποψήφιος Εμαματικό με
δεEεισε δυνάμ
Χθες το πρόγραμπαραμένει ήρε
αφορά τις προσπάθε
περιπέτειες εςβόρος
γνωρίζουν πώς να διαcειριστού
Βίλντερς
τζέπταγiπ Ερντογάν
Κρίσιμο δημοψήφ+
σε τόπαρελθόντος ενθαpρώ
οδηγείται
ακριβέστεροςπαράγοντας
ταραχή μπορεί
πρόθεσης ψήφου υπέρ
αποβεί ειςβόpοςτηςEλάδος
Χερτ Βίλντερς
γινει μέρος
ωραίοι άξιοι-όπως βλέ
Ηλεκτρονικές αγορές
ngton Post,
προβλέψει
oΣέοιονςεiε συναντηθεί διο φορές το δεύτερο εξάμηνο
σοβαρή αργα νuμέ
φανατικοί e-shoppers
αβευτή
διαβεβαίωσε την εππpom
οδηγήσει τη χώρα σε περιπέ
υποψmριότ
επαφή με Ρώσους. ΤοΚρεμhoxαρακτήρισε απόθεση ρουτiαγορές
όταν απλώς.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα