Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Σε ποια Επιστημονικά Πεδία εντάσσονται τα 2 νέα πανεπιστημιακά τμήματα και τα 9 ων ΤΕΙ 15η
Παντα Πρωτο
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
Ετος 34ον Τιμ
1,00 Ε.Τηλ.: 24620 80025-FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ8313
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017
34 χρόνια
ΤΕΙ Γρεβενών
Μαακόμα πονεμένη ιστορία αναζητά τον επίλογο της....
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αρθρο του Γιώργου Νούτσου
Τι ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ για τους Δήμους
Οι οκτώ αλλαγές
παιχνίδ
σκοπιμοτήτων
και αξιολόγηση
Ελευθέριου Τζόλα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρθρο του
Καθιερώνεται
Δωρεάν
επαναληπτικές
η απλή αναλογική
ασκήσεις,
επιλεγμένα
Και παραχωρούνται
θέματα
πλεονεκτήματα στους
και πολύτιμο
βοηθητικό υλικό
ορεινούς Δήμους
απΟ ΤΟ
Φροντιστήριο
«ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ
ΤΖΙΟΛΑΣ»
Ενοικιάζεται κατάστημα
65τ.μ. στο κέντρο της
πόλης των Γρεβενών
Πληροφορίες
256949
24620-80025
03-10
Ολοκλήρωσε το έργο της η Επιτροπή του υπουρLOCO
γείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του προΖητείται
γράμματος «Καλλικράτης», καθώς την Παρασκευή
συνεδρίασε για τελευταία φορά με την παρουσία
σταυλική
μην νοιάζεστε
της ηγεσίας του υπουργείου και των αυ
εγκατάσταση
ητικών φορέων, εκτός της ΚΕΔΕ η οποία αποσύρθα πετάξουμε εμείς
για ενοικίαση
θηκε πρόσφατα από τη διαδικασία.
στη δική σας φωλίτσα
Τηλέφωνο
6974325526
LOCO DELIVERY