Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ναγκαίαmuοθέτηση του e-CMR για το μέ
τον μεταφορων στην
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο :1.00Ε Α.Φ. 02.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Στουρνάρας
Natixis
Οι ξένες επενδύσει
σημαντwό
Μόνη λογική για Αθήνα
εργαλείο για την ανάχαμm
η μείωση χρέους
Γραμματέας
Δημόσιας
Περιουσίας
Τη θέση
κού Γραμματέα Δημο
tάnου αναλαμβάνει η μέχρι
πρότινος Γενική Γραμματέας
εταφορών Πέτη ΠέgΗα.
Η zα Πέρνα βρίσκονταν υπό
παραίτηση ENO
αρκετούς
μήνες
στην Εφημ
της Κυβερνήσεως
λαμβάνει την
ματεία Δημόσιας ΠΕρι
Αλογές στη μετοχ. Αν δεν δω
όλο το παγετο
κή σύνθεση τριών
δεν υπάρχει συμφωνία
εταιρειών
στο ΧΑ
Αν δεν
δω όλο
σταση ούτε λέμε ότι
λείωσε η
θα wτάρΕe
μφωνα δήλωσε λιτότητα» πρόσθεσε αναφέροναπό το βήμα Βουλής
τας όμως ότι ιπάgχουν πολλές
ιδέες αγια
πώς μπορείς
εκφράζοντας βοηθήσεις τον κόσμο όταν του
Τσαxαλάτος, αισιοδοξία θα κλείσουν όλα κόβεις
στις 20 Μαρτίου. Αίσθηση προΜεταξύ αυτών, ανέφερε γ
"Ο σmyος του μας ενώνει και αποτελεί βασική μας προτερκάλεσε η δήλωση
σύμφωνα παράδειγμα τη μείωση της
λεσματική μείωση
με την οποία
λέμε ότ
συμμετοχής
Η νέα στα
του θερμοκήπ
θέσουμε όλες τις
τελείωσε η λιτότητα»
κόστος φαρμάκων-Μια πgoβάνει αλλαγές στη μετοχική
δυνάμεις μας για την επίτευξη αντού του στόχου", όiλωσε ο
πουργός σωρινή συμφωνία, στην οποία
νωρίτερα
σύνθεση τριών
Οwoνομικών, είχε κάνει λόγο όλα τα «xουτάχια» δεν θα έχουν Σωκράτης Φάμελλος
για προσωρινή συμφωνία» με αxόμα συμπληρωθεί με τις
Αναλτικά, στην ΕΧΑΕ
τους δανειστές η οποία
επι. αναγκαίες παρεμβάσεις
απο Αναγνωρίζουμε την πρόοδο Συστήματος Εμπορίας
μετοχ
πάρει σάρκα
χει συντελεστεί για την Δ
Exπομυτών
6,92% στις 24 Φεβρουαρίου
οστά στο Eurogroup
αναθεώρηση
Αερίων του θερμο%ηπίου
Μαρτίου με τη μορφή Staff
διάn.
η κυβέρνηση έως
(ETS) "και διαπραγματευόLevel Agreement
Eurogroup της 201ς Μαρτίου.
Κυριακίδης μετά τη δημό
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελ
μαστε, ώστε
Ο υπουργός eξέφgασε
πρόταση
ποσοστό τη
άποψη ότ
είναι προβληματική περιλαμβάνει την εξειδbeυση. λος, στην αρχή της
συνεδρία- σημαντικό βήμα στο πλαίσιο
Αντίoρος Ανώνυμη Εταιρ
Συμβουλίου Υ
της Συμφωνίας
Παρσης
ίας Συμμέτοχο
πgονομοθέτηση μέτρων, εκφράποία θα τεθούν
υργών Περιβάλλοντος,
ιδίων, η οπο
83,56% από 83,4% προηζοντας την προσωπική του επόμενα χρόνια αλλά δεν θα
βρίσκεται uώμασε εξέλιξn, επmyει για το μέλλον του
γουμένως.
τίτηση ότι δεν εγείρεται ζήτ- μπορε
έχει ως θέμα την Αναθ. πλανήτη
την αναπτυξη
ημα σινταγματικότητας. Οπως μέχρι
Στην εναλλαχτική αγορά, η
του Ευρωπαϊκού των επόμενων γενεών
ρηση διευxρένισε,
γματuκή αναφορικ
ά με τους στόχους
μμετοχή της Leyend
στη Foodlink
θεωρείται η νομοθέτηση μέτρων πρωτογενών πλεονασμάτων
υπό αίgeση
τις παρεμβάσεις
στο μέταποτου
37,21%
Δεν ωραιοποιούμε την xατά- δημόσιου χρέους
202/2017