Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9172- ΕΤΟΣ 33
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΙΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΝΏΣΑΝ
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σας 656,17
μονάδες
1.50%
Σελ 5
ΕΠΙΕΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΠΕΛΑΤΗΣ
gΝΟΜΙΑ
Κυνηγητό της
ΕΛΑΣ για τον μανιακό
που πυροβολεί
οδηγούς ταξί
Σελ 4
ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
Σeλ. 5
ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΚΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
«Απολύτως εφικτή» μια τεχνικη
Οι παρεμβάσεις
ις που δέχονται οι δικα
συμφωνία έως τις 23 Μαρτίου
γγελι
ίοι διερευνούν τις υποθέ
γγελμ
φορούν
απο συγκρο
ά συμφέρ
Σελ 3
ειρημ
Νεκροί και οι τρείς
Εισαγγελέων
ψαράδες που
(ΕΔΕ). Οπως τονίζει, όσο
προχωρά
2 4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ «ΚΟΝΤΡΑ» ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
κή διερ
αγνοούνταν
υποθέσεων που αφορούν το επαγγελστην Ρόδο
ματικό
ποδόσφαιρο, τ
ργούς
φορτισμέ
υς, μέ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ς εφημερίδες, στο διαδί
ευμάτ
μπών στα ραδιοφ
και στην τηλεόρ
Η ΕΔΕ
νει ότι αυτές οι επιθέσεις "προέρχοό συγκρουόμενα επιχειρηματιά συμφέρ
ασκήσουν προς όφελός τους
στους δικαστές και στους εισαγγελείs
ροσθέτει ό
ς μεθόδους
γνωρίζε
λύ καλά
πλευρά και για τον λόγο αυτόν μένει
ό αυτόν τον "επιχειρημ
μακριά
Η Τουρκία οδεύει
κό πόλεμο". Τέλος, Ένωση Δικαγγελέω
γραμμίζει
γγελικοί
προς ένα μονοπροσώπο
ργοί "οφείλουν απερ
ανεπηρέαστο 1 να ράξ
αυταρχκό καθεστώς
τους, κλείνοντας τ' αυτιά τ
ροκλήσεις
εντείνο