Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.265
ο Πέμπτη 2
Μαρτίου 2017
wwwtharrosnews.gr
APPOΣ
DELIVERY
DELIVERY
ΤΗΛ. 2721 777 777
ΤΗΛ. 2721 777 777
Έτος 118ο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή
Αλλάζουν
όψη Αύρας,
Ηρώων και Ποσειδώνος
Επιμέλεια
από κοινού ΠΑΡΑ ΤΟ 25% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ 8,93%
γιαγιά
σε και θεία για
το παιδί της
Π. Ρούπα
σελ.5
τρώνε τη Μεσσηνία
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ
Ενας συνεταιρlσμος
πρότυπο
σελ. 6
AP ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ
Σήμερα τ
τελευταίο
σελ. 11
STASA
Hansa on
Αριστοτέλους 34
& Ακρίτα
Δυσανάλογη και εις βάρος της ελαιοπαραΑν και η Μεσσηνία κρατά τα σκrmρα του
των για τη δοκοκτονία. ΑντίΒετα, άλλες πεΤηλ.: 27210-90343
γωγής της Μεσσηνίας είναι η πρόσφατη κα- μεγαλύτερου
ελαιοπαραγωγοί νομού, κατ& ριοχές είναι πολύ πιο ευνοημένες, όπως,
Κιν: 6973234892
τανομή από το υπουργείο Εσωτερικών των χοντας
το 25% της ελληνικής παραγωγής, για
παράδειγμα, η Λέσβος που με πολύ μπιστώσεων γατηvuλοποήση του προγράμ. από την κατανομή του υπουργείου λαμβ6- κρότερη παραγωγή πήρε τα ίδια λεφτά με
ματος δακοκτονίας.
νει μόλις το 8,93% του συνόλου των χρημά- τη Μεσσηνία
σελίδα 9
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
delivery: 27210 63003 & 63007
Η ΣΥΚΙΚΗ προσκαλεί
τα Μέλη της, τους
όλο 24ωρο
Αγρότες, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τους λονα συμμετέχουν σε επίκαιρο φοdelivery
ρολογικό-ασφαλιστικό σεμινάριο Ανροτάv&Αγρomκων
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣΟΟΡΕΣ ΝΑΣ
Υπαπαντής 30 & Τηλ
27210-82612. Km 6876790951
Συνεταιρισμών, που θα δεEαχθεί στις 3/3/2017 ημέρα
ΣΗ Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδρων
Emρom. Μελετίου 2
Τη 1.00 το βpilΝ
& εκδηλώ
σεων ΡΟΔΟΝ στη Μεσσήνη, με τον φτo
εΕιδικός έλεγχος ABS
Ac EXPRESS
100% Ελληνική
σηγητή κ. Ν
Κων/νο, πρόεδρο ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ
(Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστπούτο).
Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69845.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27210-66055
22522
DELIVERY: 27220
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Παύλου πτωχού (έναντ
Το 1ο ΚΤΕΟ