Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Συγκέντρωση - απάντηση από το ΠΑΜΕ σήμερα στις 6.30 μ.μ. στο "Χίλτον"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
το του ΚΚΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΗ 2017 -AP
ΦΥΛΛΟΥ 12665
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ
Κινητικότητα για τα Ενεργειακά
για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας
σε πολλαπλά μέτωπα
Κεντρικό θέμα στη διαπραγμάτευση με το κουαρτέτο
Το Σάββατο 4 Μάρτη, στις 6 μ.μ., στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό
ζωηρό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ
Θα χαιρετίσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δ. Κουτσούμπας
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 3
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ
Συγκέντρωση-απάντηση από το
σήμερα στις 6.30 μ.μ. στο «Χίλτον»
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Καμιά ανοχή στα ψέματα της κυβέρνησης, Κανείς να μην πέσει στην παγίδα!
Το παραμύθι
Το προσχέδιο του «αναθεωρημένου μνημονίου
το χρονοδιάγραμμα για την κλιμάκωση των αντ
της «μετα
συνεργασίας» με την πλευρά της Ευρωζώνης, στο
λαϊκών μέτρων τα επόμενα χρόνια
λιτότητας»
οποίο θα έρθει να «κουμπώσει» το 3ο μνημόνιο με
«Η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαπατήσει για άλ
Ενα από τα βασικά «συ
το ΔΝΤ συζητιέται από χτες στην Αθήνα, μεταξύ
στατικά» της κυβερνητικής
η μια φορά προβάλλοντας δήθεν αντίμετρα στα
επιχείρησης εξαπάτησης
συγκυβέρνησης και κουαρτέτου, στο πλαίσιο της
μέτρα, παρουσιάζοντας τα "ουδέτερα", όπως έλε
που βρίσκεται σε εξέλιξη
τις τελευταίες μέρες, είνα
δεύτερης «αξιολόγησης
γε και με το Ασφαλιστικό ότι δεν θα μειώνονταν
η προσπάθεια να παρουσ
αστούν τα «αντισταθμισμα
Δεδομένα θεωρούνται η παραπέρα μείωση του
οι συντάξεις. Κανείς δεν πρέπει να πέσει στην πα
τα οποία διαπραγμα
αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς, συνταξιού
γίδα! Καμία ανοχή στα ψέματα της κυβέρνησης
τεύεται η κυβέρνηση για
λογαριασμό του κεφαλα
σημειώνει το ΠΑΜΕ, καλώντας στη σημερινή συ
Χους, αγρότες και οι νέες περικοπές στις συντά
ου, ως «αναπτυξιακά με
υπέρ τάχα του λαού
ξεις. Τα παζάρια εστιάζοντα
έντρωση. Καλούν, επίσης, με ανακοινώσεις του
επίσης, στο ύψος
και ως απόδειξη ότι μπα
των «δημοσιονομικών κενών», σε συνδυασμό με
η ΠΑΣΕΒΕ, η ΟΓΕ και η ΕΣΑ.
νουμε πλέον στην «εποχή
της μετα-λιτότητας
ΣΕΛ. 8-9
Στο πλαίσιο αυτό, η κυ
βερνητική προπαγάνδα πε
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥH
ριστρέφεται γύρω από το
περιβόητο «Εθνικό Σχέ
ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ
Απεργούν για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης
διο Παραγωγικής Ανασυ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
γκρότησης», που θα περ
λαμβάνει 13 περιφερεια
ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΗ
κά σχέδια και σύμφωνα με
Με 24ωρη απεργία συνεχίζουν και κλιμακώνουν σή
κυβερνητικά στελέχη έχε
μερα, Τετάρτη, τον αγώνα για την υπογραφή κλαδ
ως «βασική παραδοχή» ότ
ΚΕ του ΚΚΕ
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) οι εργα
απαιτούνται δομικές αλ
λαγές στη διάρθρωση της
ζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευη. Την απεργία έχουν
Για τα 50 χρόνια
οικονομίας», με «δεδομέ
προκηρύξει τα παραρτήματα Πειραιά και Ελευσίνο» ότι «η πολιτική της ε
ας του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπη
από τη δικτατορία
σωτερικής υποτίμησης, ως
κύρια πολιτική για τη βελ
Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Κατερ
τίωση της ανταγωνιστικο
της 21ης Απρίλη
γασίαςEύλου και Ναυπηγοξυλουργών, για τους ερ
τητας, δεν επέφερε θετ
γαζόμενους σε όλες τις ειδικότητες στις ναυπηγο
κά αποτελέσματα σε σχέ
ση με τις επενδύσεις, αλ
επισκευαστικές εργασίες
λά ούτε και σε σχέση με
τις εξαγωγές
ΣΕΛ. 9
Το ζητούμενο, σύμφωνα
πάντα με το κυβερνητικό α
φήγημα, είναι «η μετάβαση
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
της χώρας σε μια οικονο
μία που θα παράγει προϊό
Συντηρείται η ένταση, αποσιωπούνται
Συγκέντρωση αλληλεγγύης
Καμιά απόλυση εργολαβικού
ντα και υπηρεσίες υψηλό
τερης προστιθέμενης αξ
οι αιτίες και το ΝΑΤΟικό πλαίσιο
σε πρόσφυγες και μετανάστες
απο τα νοσοκομεία
ας, η οποία θα προσελκύε
άμεσες ξένες επενδύσεις
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 24
ΣΕΛ. 15
(Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα